กรรมการสิทธิห่วงการชุมนุม 22 ธ.ค. วอนทุกฝ่ายระมัดระวังความรุนแรง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์  เรื่อง ความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 วอนรัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างต้องช่วยกันป้องปรามระมัดระวังและทำหน้าที่มิให้เกิดสถานการณ์อ่อนไหว เปราะบางที่หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรง

21 ธ.ค. 2556 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์  เรื่อง ความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 63 ที่ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธโดยหลีกเลี่ยง  ควบคุมมิให้เกิดการกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรง อีกทั้ง ขอชื่นชมรัฐบาลที่มีมาตรการในการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุมในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลอำนวยความสะดวก และมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึงการพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเช่นกัน  ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของ กสม.ที่ให้ทั้งสองฝ่ายยึดแนวทางสันติในการแก้ปัญหา เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ในวันที่  22 ธันวาคม 2556 กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ เพื่อยกระดับการชุมนุม ตามพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังที่ปรากฏในสื่อมวลชนนั้น

กสม.เกรงว่าสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าว อาจหมิ่นเหม่ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจและนำไปสู่ความรุนแรงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  กสม. ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้

1. กลุ่มผู้ชุมนุมต้องชุมนุมด้วยความสงบ และปราศจากอาวุธ ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง ปฏิบัติตนภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550                 
2. สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  และต้องเป็นการสร้างสรรค์ ช่วยให้สังคมเกิดความสันติ

3. รัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างต้องช่วยกันป้องปราม ระมัดระวังและ ทำหน้าที่มิให้เกิดสถานการณ์อ่อนไหว เปราะบางที่หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรงใดๆ  และการปฏิบัติต่อกลุ่ม ผู้ชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการสากล โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้น และร่วมกันแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาที่อาจมีด้วยเหตุและผล  ขอให้ใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฏหมายและไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง  อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

21 ธันวาคม 2556

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์