กรรมการสิทธิฯ ออกแถลงการณ์ "ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม"

 

26 ธ.ค.2556 จากกรณีผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) พาผู้ชุมนุมบุกสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้ เพื่อสกัดกั้นการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อวันที่ 4 และการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากผู้ชุมนุมพยายามพังรั้วเพื่อบุกเข้ามาในสถานที่รับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาตอบโต้ผู้ชุมนุม และมีรายงานการยิงกระสุนยางของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม มีเนื้อหาดังนี้ 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม

จากสถานการณ์การชุมนุมกรณีคัดค้านกระบวนการรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และการจับสลากหมายเลขพรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป บริเวณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รับทราบและติดตามข่าวเรื่องนี้ และได้เข้าสังเกตการณ์มาโดยตลอด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น  ซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทุกภาคส่วนโดยรวม  อันเป็นการกระทำที่อาจถือว่าได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมาย  รวมทั้งพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และหวั่นเกรงว่าสถานการณ์อาจนำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายวงกว้างขึ้น

เพื่อให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมดำเนินไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมาย ในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลและส่วนรวมอันจะละเมิดมิได้    จึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้
                             
1.  ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุม ชุมนุมด้วยความสงบ และปราศจากอาวุธ ปฏิบัติตนภายใต้หลักการ สิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มุ่งมั่นและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  โดยเฉพาะการปะทะที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ทั้งต้องไม่กระทำการในลักษณะยั่วยุ หรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

2.  ขอให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมาย โดยต้องยุติการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์แก๊สน้ำตา หรือกระสุนยางอันไม่เป็นไปตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตราย  และในขั้นตอนและวิธีการที่เกินความจำเป็น  ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการสูญเสียและเกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย  ตลอดจนทรัพย์สินดังกล่าว ในการนี้ให้มุ่งเน้นให้เกิดการเจรจาเป็นสำคัญ  อีกทั้งต้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่างละมุนละม่อมต่อไป

3. ขอให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดูแล ช่วยเหลือ ประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดความรุนแรงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ทั้งนี้จะต้องจัดหาที่พักชั่วคราวต่อบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชุมนุม และการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศต่อไป  หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากเหตุการณ์  ขอให้แจ้งสายด่วน 1377 หรือทางอีเมล์ help@nhrc.or.th

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
26 ธันวาคม 2556

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์