สุเทพจะปฏิวัติประชาชนนำชัยชนะเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศ

ปราศรัยส่งท้ายปีเก่า 'สุเทพ เทือกสุบรรณ' ย้ำปฏิวัติประชาชนจะเริ่มตั้งแต่หลังปีใหม่ จะดำเนินการจนได้ชัยชนะเด็ดขาดเหนือระบอบทักษิณ รวมพลังมวลมหาประชาชนยึดอำนาจคืน สามัคคีทุกภาคส่วน-สู้ยาว ปิดกรุงเทพฯ จนกว่าจะได้รับชัยชนะ

การปราศรัยวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. (ที่มา: Blue Sky Channel)

 

สุเทพปราศรัยส่งท้ายปี - ประชาชนเห็นพ้องปฏิรูปทันที-ตั้งรัฐบาลประชาชน

31 ธ.ค. 2556 - เมื่อเวลา 19.30 น. สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ กปปส. ได้ขึ้นเวทีที่ราชดำเนิน  กล่าวกับผู้ชุมนุมตอนหนึ่งว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีคนบงการมาจากต่างประเทศ นี่คือระบอบทักษิณ มีการล้างผิดให้คนโกง คนฆ่า คนเผา ที่เลวร้ายที่สุดคือระบอบทักษิณทำให้เกิดการทุจริตอย่างมโหฬารในประเทศนี้ โครงการจำนำข้าว โครงการน้ำต่างๆ การโกงเงินภาษีจากงบประมาณโดยการกินหัวคิว การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม เล่นพวก ทำลายระบบคุณธรรมในวงการราชการ ทำรัฐตำรวจ ให้ตำรวจมีอำนาจเหนือกฎหมาย เหนือประชาชนใช้อำนาจโดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง ไม่สนใจความรู้สึกประชาชน

"ประชาชนทั้งหลายได้เห็นพ้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า ต้องปฏิรูปประเทศไทยโดยทันที ชักช้ากว่านี้ไม่ได้แล้ว และการปฏิรูปประเทศไทยนั้นต้องทำโดยรัฐบาลประชาชน ทำโดยสภาประชาชน วิธีเดียวที่ทำได้คือยึดอำนาจอธิปไตยคืนมาเป็นของประชาชน หรือที่ผมเรียนกับพี่น้องว่า โดยการปฏิวัติของประชาชนนั่นเอง"

 

จะเริ่มปฏิวัติประชาชนตั้งแต่หลังปีใหม่ ทำต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับชัยชนะเด็ดขาด

"การยึดคืนอำนาจอธิปไตยให้คืนมาเป็นของประชาชน หรือการปฏิวัติของประชาชน หรือประชาภิวัฒน์นั้น เราจะทำกันหลังเทศกาลปีใหม่ ทำพร้อมกันทั่วประเทศ ทำต่อเนื่องจนกว่าประชาชนจะได้ชัยชนะเด็ดขาด สมบูรณ์เหนือระบอบทักษิณ"

"หลังปีใหม่นี้เราจะหลอมรวมหัวใจประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลประชาชน จัดตั้งของสภาประชาชน เพื่อที่จะเร่งรัดดำเนินการปฏิรูประเทศไทย แก้กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายการเลือกตั้งทั้งหมด กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามคอร์รัปชั่นทั้งหมด แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญบางหมวด บางมาตราที่จำเป็นเราจะดำเนินการแก้ไข ทำทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด พี่น้องประชาชนเมื่อมั่นใจว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง เมื่อมั่นใจกันทั้งหมดประเทศอย่างนี้แล้ว ก็จะดูแลให้ประเทศเดินหน้าต่อไปตามวิถีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้น ซึ่งเราร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนทั้งหลายแล้ว"

 

เผยชัยชนะ 3 ประการหยุด พ.ร.บ.นิรโทษกรรม - กดดันยุบสภา - รณรงค์ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

"พี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนโดยสรุปว่า ตั้งแต่เราต่อสู้ร่วมกันจนถึงบัดนี้ เรามีลำดับขั้นตอนต่อสู้เป็นอย่างไร มาถึงวันนี้เราสามารถพูดได้ว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนมีความสำเร็จตามลำดับ ได้แก่"

อันแรก เราสามารถระงับยับยั้ง หยุดยั้งรัฐบาลทรราชย์ ไม่ให้มีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่ง ฉบับสุดซอยได้สำเร็จ ที่วางแผนไว้อย่างเหิมเกริม อย่างเหลิงอำนาจว่าจะต้องล้างผิดทักษิณ ที่เป็นคนโกงชาติ ล้างผิดให้คนฆ่า คนเผา ปรากฏว่าทำไม่สำเร็จ เพราะมวลมหาประชาชนแสดงพลัง แม้ว่าจะทำให้กฎหมายนั้นตายไปจากระบบรัฐสภา แต่วันนี้ก็ไม่สามารถประกาศใช้ได้หยุดได้ด้วยมือเท้ามวลมหาประชาชนแท้จริง

สอง การแสดงออกอย่างมีพลังต่อเนื่อง แน่วแน่ ของมวลมหาประชาชนเป็นการกดดันให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ประกาศยุบสภา จะทำด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาหรือไม่ก็แล้วแต่ แต่แกก็ยุบสภา ข้อดีคือ ส.ส.ทาสในสภา ถูกไล่ออกจากตำแหน่งด้วยมือยิ่งลักษณ์เอง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

สาม การรณรงค์ของมวลมหาประชาชน ที่ประสบความสำเร็จยิ่งคือ ได้ทำประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศตื่นรู้และเข้าใจปัญหาของชาติ และมีความเห็นทิศทางเดียวกันว่าจะต้องมีการปฎิรูปประเทศไทยโดยทันที คนไทยทั้งประเทศเห็นเหมือนกันว่า ทางออกของประเทศไทยในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ มีทางเดียว คือปฏิรูปประเทศไทยเท่านั้น และที่สำคัญที่สุด คือ คนไทยทุกสาขาอาชีพทั้งที่เป็นประชาชน ทั้งที่เป็นภาคเอกชน พี่น้องข้าราชการฝ่ายต่างๆ เห็นพ้องกันว่าการปฎิรูปประเทศต้องทำโดยมือของประชาชน ต้องไม่มีพรรคการเมือง และนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

เพราะฉะนั้นพอตอนที่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เสนอให้มีสภาปฏิรูปประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศปฏิเสธ ไม่เอาด้วย กลายเป็นสภาหมาเมินในที่สุด

และที่สำคัญรองรับความคิดเรื่องนี้ คือประชาชนทั้งประเทศ เห็นเหมือนกันว่าการปฏิรูปประเทศ ต้องทำก่อนเลือกตั้ง การเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนทั่วประเทศออกมาต่อต้าน ทุกหน ทุกแห่ง ทุกจังหวัด และไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้"

 

ภารกิจสุดท้ายคือการรวมพลังมหาประชาชนยึดอำนาจอธิปไตยคืน

"พี่น้องทั้งหลาย เราได้ต่อสู้ร่วมกันมา ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ คือหัวใจของคนรักชาติ รักแผ่นดิน เรามาไกลมาก สองเดือนเต็มๆ ของการต่อสู้ที่พี่น้องต้องเสียสละ นอนกลางดิน กินกลางถนน ตากแดด ตากฝน ตากน้ำค้าง ทนร้อนทนหนาว แต่มวลมหาประชาชนไม่มีย่อท้อ มีแต่เพิ่มขึ้นทุกวัน ยิ่งเขาทำกับเราด้วยความรุนแรง ใช้อาวุธกับเรา ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ ทั้งโดยคนชุดดำที่เขาเตรียมไว้ ทั้งด้วยพฤติกรรมหมาลอบกัด ที่จัดการกับประชาชนสองวัน สองคืนที่ผ่านมา ยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายมีความสามัคคี กลมเกลียวมากขึ้น และมากขึ้นทุกภาคส่วน"

"พี่น้องครับ มาบัดนี้เรายังมีภารกิจเหลือเพียงอย่างเดียว คือ การรวมพลังมวลมหาประชาชนทั้งประเทศเพื่อยึดอำนาจอธิปไตยคืนมาเป็นของปวงชนให้สำเร็จให้ได้"

 

หลังปีใหม่จะสามัคคีประชาชนทุกภาคส่วน จะสู้ยาว ปิดกรุงเทพฯ จนชนะ

"หลังเทศกาลปีใหม่จะเดินหน้าสามัคคีประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนสาขาอาชีพใด รวมทั้งบรรดาข้าราชพลเรือน ตำรวจ ทหาร หลังเทศกาลปีใหม่นี้ เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้สำเร็จ ถ้าทำสำเร็จก็ถือว่าภารกิจการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ เมื่อตั้งรัฐบาลของประชาชนได้ ตั้งสภาประชาชนได้ เราก็จะได้มอบหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศไทยให้รัฐบาลเฉพาะกิจของประชาชน สภาเฉพาะกิจของประชาชน ให้เขาไปดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางที่มวลมหาประชาชนกำหนดเอาไว้ ให้เสร็จโดยรวดเร็ว"

จึงต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่า แม้ว่าเราได้ต่อสู้กันมายาวนาน เหน็ดเหนื่อยมามาก เป็นการต่อสู้ข้ามปี ไม่มีใครในประเทศไหนในโลกที่มีจิตใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวเหมือนมวลประชาชนในประเทศไทย แต่เราจะต้องเหนื่อยอีกรอบครับ เหนื่อยอีกหนหนึ่ง หนนี้จะสู้กันยาว หลายวัน 10 วัน 20 วัน เราจะรวมพลังสู้ให้ได้"

"ทำให้เขาเห็นมาแล้ว ว่าเราสามารถปิดกรุงเทพฯ ได้ ปิดให้ดูมาแล้วครึ่งวันมันยังไม่สำนึก เที่ยวนี้ปิดยาว ปิดจนชนะ ปิดจนมันอยู่ไม่ได้ ปิดจนอำนาจอธิปไตยคืนกลับมาเป็นของมวลมหาประชาชน นี่คือสัจจะ คำปฏิญาณของมวลมหาประชาชน ที่เราตั้งใจประกาศส่งท้ายปีเก่า นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เริ่มศักราชใหม่ จะยกระดับการต่อสู้ของเราให้โลกจารึก ให้จารึกในประวัติศาสตร์ไทยอีกยาวนาน"

 

ขอคารวะมวลมหาประชาชน และจะนำชัยชนะมาเป็นของขวัญปีใหม่คนไทยทั้งประเทศ

"ผมขอถือโอกาสนี้ กราบคารวะ ในน้ำใจอันสูงส่งของมวลมหาประชาชน ผู้ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจร่วมการต่อสู้กันมาทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ออกมาทำการต่อสู้ ไม่ว่าผู้สนับสนุน ทั้งที่ทำอาหาร ทั้งที่สนับสนุนด้วยวิธีการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทย์ พยาบาลอาสาทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลายครับท่านได้แสดงน้ำใจให้เป็นที่ปรากฏไม่มีครั้งไหนที่มวลมหาประชาชนชาวไทยจะแสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินมากมายเป็นประวัติการณ์ขนาดนี้"

"ในนามคณะกรรมการแกนนำทุกท่าน ผมขอกราบขอบพระคุณ ไว้ด้วยความซาบซึ้งต้อง ต้องจำจารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลาน พี่น้องครับ ให้ผมกราบพี่น้องแทนมวลมหาประชาน แทน กปปส. ทุกคน ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง"

"และยืนยันกับพี่น้องว่าจะกอดคอร่วมต่อสู้กับพี่น้องหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความมุ่งมั่น และจะนำชัยชนะมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศให้ได้ครับ" สุเทพกล่าวในที่สุด

 

สุเทพอวยพรปีใหม่ให้ชาวไทยมีความสุข และขอให้มวลมหาประชาชนประสบชัยชนะ

บรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ที่เวทีชุมนุมของ กปปส. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน (ที่มา: Blue Sky Channel)

ต่อมามีการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.พร้อมด้วยแกนนำ กปปส. รวมทั้งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  และเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ 1 ม.ค. 2557 นายสุเทพ กล่าวอวยพรปีใหม่ว่า  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี  ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ คิดหวังอะไรให้สมหวัง  สำหรับมวลมหาประชาชน  ขอให้ประสบชัยชนะปฏิรูปประเทศไทยได้สำเร็จตามที่หวัง

นอกจากนี้บนเวที กปปส. มีการแสดงต่างๆ มีการเชิดสิงโต การจุดพลุดอกไม้ไฟ และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์