ฝ่ายบุคคล บ.จอร์จี้ไม่รับหนังสือขอนัดประชุม 'ผู้บริหาร-สหภาพแรงงาน'

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ทำหนังสือถึงผู้บริหารบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ระบุให้บริษัทฯ ต้องจัดประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานเมื่อมีการร้องขอด้วยเหตุอันสมควร หวังให้ชี้แจงเรื่องสวัสดิการที่ยังคลุมเครือและหาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่ายบุคคลกลับไม่รับหนังสือ

9 ม.ค. 2557 -  สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ได้ระบุว่าในวันนี้ (9 ม.ค.) ทางตัวแทนสหภาพแรงงานฯ ได้ไปยื่นหนังสือขอนัดประชุมกับผู้บริหาร/ผู้จัดการ บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปี 2518  มาตรา 50 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดประชุมร่วมกับสหภาพแรงงาน เมื่อสหภาพแรงงาน ร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร แต่ฝ่ายบุคคลของบริษัทกลับไม่รับหนังสือของทางสหภาพแรงงาน

ทั้งนี้ในหนังสือยื่นหนังสือขอนัดประชุมกับผู้บริหาร/ผู้จัดการ บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัดระบุว่านับตั้งแต่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  จนถึงปัจจุบัน ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการ สภาพการทำงาน ของคนงานบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัด หลายประการ ที่ยังขาดความชัดเจน สร้างความสับสน แก่พนักงานได้แก่

1. เรื่องกองทุนชื่นชมที่คนงานที่ลาออกไม่ได้สิทธิตามที่กำหนด
2. เรื่องโบนัสประจำปี 2556 ที่พนักงานจำนวนมากไม่ได้รับ
3. เรื่องการโยกย้ายหน้าที่การงานของพนักงานอันมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง
4. เรื่องที่มีความพยายามที่จะปรับเวลาของพนักงานที่ไม่ได้เซ็นต์สัญญาใหม่ให้ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จากเดิมที่ทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน
5. เรื่องการประกาศของบริษัทฯ ที่ห้ามพนักงานลาหยุดทุกในทุก ๆ เรื่อง

รวมถึงสหภาพแรงงานฯ ต้องการทราบความคืบหน้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่สวัสดิการได้มีหนังสือถามถึงคุณสมบัติของกรรมการสหภาพแรงงานมาทางบริษัทฯ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับคำตอบ

ซึ่งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปี 2518  มาตรา 50 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดประชุมร่วมกับสหภาพแรงงาน เมื่อสหภาพแรงงาน ร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร เพื่อ

(1) จัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
(2) ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและ
ลูกจ้าง
(3) พิจารณาคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
(4) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ

ดังนั้นสหภาพแรงงานฯ จึงขอนัดประชุมร่วมกับบริษัทฯ ตามประเด็นดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อไป ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการจัดประชุมร่วมกันดังกล่าว
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์