กป.อพช. แถลง 'ต้านรัฐประหาร-ความรุนแรง' แนะ กกต.เลื่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการณ์ต่อต้านรัฐประหาร ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และสนับสนุน กกต.ให้เลื่อนการเลือกตั้ง

11 ม.ค. 2557 - แถลงการณ์คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) แถลงการณ์ "กป.อพช.ต่อต้านรัฐประหาร ต่อต้านการใช้ความรุนแรงและสนับสนุน กกต. ให้เลื่อนการเลือกตั้ง" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แถลงการณ์คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
กป.อพช.ต่อต้านรัฐประหาร ต่อต้านการใช้ความรุนแรงและสนับสนุน กกต. ให้เลื่อนการเลือกตั้ง

ตามที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของประชาชนภายใต้การนำของ กปปส.ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เพื่อต่อต้านการดำรงตำแหน่งของรัฐบาลรักษาการ และไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จนกว่าจะมีการปฏิรูปเพื่อสร้างหลักประกันมิให้มีการใช้อำนาจทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของบุคคลบางกลุ่มเสียก่อน อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่ง มีประชาชนจำนวนมากที่เรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งและประสงค์จะให้มีการปฏิรูปการเมืองหลังจากที่มีรัฐสภาชุดใหม่หลังการเลือกตั้งแล้ว

กป.อพช. เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าและเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างประชาชนสองฝ่าย หรือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และอาจนำไปสู่การรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจของบางฝ่าย

เราจึงขอแถลงจุดยืน และข้อเสนอต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

1. กป.อพช.เคารพเจตจำนงและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนฝ่ายหนึ่งที่เรียกร้องให้มีระบบการเมืองที่ป้องกันการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมของนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเคารพสิทธิในการเลือกตั้งและการเรียกร้องให้มีการเดินหน้าเลือกตั้งซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งเฉกเช่นเดียวกัน

เราเชื่อว่าหลักการและวิถีประชาธิปไตยที่มีการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมและปราศจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของนักการเมือง เป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนทุกฝ่ายในสังคมไทย

2. กป.อพช.เรียกร้องให้ฝ่ายผู้ชุมนุมแสดงออกทางการเมืองอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐที่รักษาความสงบของบ้านเมืองหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ยั่วยุ หรือการใช้มาตรการที่รุนแรงในทุกรูปแบบ

เราขอประณามการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดที่ยั่วยุหรือใช้ความรุนแรง และเรียกร้องทุกฝ่ายให้ร่วมกันต่อต้านการก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองซึ่งไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยไม่ว่าจะโดยการนำของฝ่ายใด

3. กป.อพช. ขอสนับสนุน กกต.ที่เห็นควรให้เลื่อนการเลือกตั้ง เราเรียกร้องให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ เร่งพิจารณาและดำเนินการให้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป เราเห็นว่าการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายนั้น ไม่เพียงจะไม่แก้วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้  แต่จะยิ่งทวีความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหาจนไม่อาจคลี่คลายแก้ไข ยิ่งไปกว่านั้น การเดินหน้าสู่การเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองคู่แข่ง และประชาชนจำนวนมากไม่ยอมรับ จะยิ่งทำให้การเผชิญหน้าเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง อาจทำให้ความรุนแรงแพร่ลามออกไปอย่างกว้างขวาง สังคมไทยปริแตกด้วยความเกลียดชังระหว่างประชาชนด้วยกันเอง

เราเชื่อว่า การเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ รัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน กปปส. นปช. และกลุ่มพลังอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ที่จะนำไปสู่คลี่คลายวิกฤตทางการเมืองได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การเลื่อนการเลือกตั้งจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และควรเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ โดยทุกฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยเฉพาะทุกพรรคการเมืองต้องเห็นพ้องและพร้อมที่จะเข้าร่วม นอกจากนั้น ทุกฝ่ายต้องเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการจัดตั้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม และเร่งดำเนินการให้คณะกรรมการปฏิรูปได้รับการจัดตั้ง เพื่อการปฏิรูปสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังการเจรจา โดยดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังเลือกตั้ง ทั้งนี้ ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายต้องให้สัญญาประชาคมว่า ข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศไทยนั้น จะต้องถูกนำไปปฏิบัติโดยรัฐสภาและรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

กป.อพช. เชื่อว่าการแทรกแซงจากอำนาจนอกระบบที่มิใช่วิถีทางประชาธิปไตยจะทำให้สถานการณ์เลวยิ่งขึ้น กระบวนการเจรจาระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นคู่ขัดแย้ง เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะคลี่คลายแก้ไขวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ได้โดยแท้จริง

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์