พิษณุโลก:จุดเทียน เขียนสันติภาพ วันที่3 ศิษย์เก่า ม.นเรศวร ออกแถลงการณ์หนุนเลือกตั้ง

ฟังความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการกิจกรรมในวันต่อมาและอ่านแถลงการณ์ กลุ่มศิษย์เก่า มศว.มน.พิษณุโลกปกป้องประชาธิปไตย จากเมืองสองแคว

อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 18.30 น.หน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มไทยอดทน คนพิษณุโลก กว่าร้อยคนได้มาชุมนุม ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพ สนับสนุนให้เกิด การเลือกตั้ง ยืนยันว่า สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน เขียนสันติภาพ ว่าทำไมมาร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

คนแรก ประสิทธิ์ วีทอง กำนันตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า มีเหตุผล สองประเด็น

ประเด็นแรกคือ การปฏิรูปนั้น เขายังไม่เห็นมีรูปธรรม ไม่เห็นพิมพ์เขียวว่าจะไปในทิศทางใด เหมือนวาดวิมานในอากาศ แต่การเลือกตั้งนั้นมีมานานแล้ว นอกจากนี้การปฏิรูปไม่มีหลักประกัน น่าสงสัยว่า ตอนที่ผู้เสนอให้มีการปฏิรูปมีอำนาจ (ตอนที่เป็นรัฐบาล) อยู่นั้น เหตุใดไม่ปฏิรูป ทำไมจึงจะมาปฏิรูปตอนนี้ คือก่อนการเลือกตั้ง  ตนมาเรียกร้องให้มีการจุดเทียนเพื่อขอให้มาเข้าระบบการเลือกตั้งที่มันมีมานานแล้ว

ประเด็นที่สอง ตนไม่ไว้ใจคณะบุคคลที่จะมาปฏิรูป ประสาน กปปส. และคณะกรรมการ กปปส. จะมาตั้งสมาชิกสภาฯ 400 คน อยากทราบว่าคนที่ตั้งนั้นเป็นคนดีนักหรือ นักการเมืองนั้นลิ้นไม่มีกระดูก เขาก็ต้องเอาพวกเขามา มันต้องยื่นผลประโยชน์ให้แก่กันและกัน ตนจึงไม่เห็นด้วยในการตั้งสภาฯ โดยไม่ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศ

ชายไทยวัยประมาณ35ปี ไม่สะดวกเปิดเผยชื่อโดยใช้นามแฝงว่า Another hand  ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาร่วมจุดเทียนที่พิษณุโลกบ้านเกิด ตอบคำถามว่า "ทำไมต้องไปเลือกตั้ง" สิ่งแรกในความคิดผมคือ "ทำไมถึงจะไม่ไปล่ะ" เลือกตั้งเป็นสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น เป็นวิธีการแสดงความเท่าเทียมกันของประชาชน เป็นสิทธิ์ที่ยากดีมีจน ขาวต่ำดำสูง ชายหญิงหรือเพศอื่น มีได้เท่าเทียมกัน ในเมื่อเป็นสิ่งที่ยุติธรรมขนาดนี้แล้ว ทำไมเราไม่ใช้ล่ะ ทำไมถึงอยากมีสิทธิ มากกว่าคนอื่น ทำไมถึงอยากริดรอนสิทธิ์คนอื่น วันนี้มาร่วมจุดเทียนเพื่อแสดงว่าต้องการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้คนแอบอ้างสิทธิ์ไปสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง

"Please believe democracy, Please Respect My Vote"
Another hand กล่าว

ผศ. ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความเห็นต่อคำถาม เหตุใดจึงมาร่วมกิจกรรมฯว่า ดิฉันก็คงเหมือนกับประชาชนคนไทยอีกหลายล้านคนที่ไม่ประสงค์เห็นนักการเมืองคอรัปชั่น ขณะเดียวกันก็ไม่ประสงค์เห็นนักการเมืองที่ไม่เคารพกติกาพร้อมสร้างเงื่อนไขอย่างไม่รู้จบ อันมีความเสี่ยงต่อการนำสู่สถานการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียของชีวิตผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียของฝ่ายใดก็ล้วนเป็นสิ่งไม่ควรเกิดขึ้นทั้งสิ้น

วันนี้อำนาจอธิปไตยได้คืนกลับให้แก่ประชาชนแล้ว โดยมีกำหนดวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกอย่างจึงควรเข้าสู่กติกาและความสงบสุข ซึงดิฉันมีความเห็นว่าการปฏิรูปนั้นต้องยึดโยงกับประชาชนอันเป็นไปตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การมาร่วมกิจกรรมจุดเทียน เขียนสันติ และต่อต้านความรุนแรง เพื่อต้องการแสดงเจตนารมณ์ของดิฉันในความรักประเทศไทย รักประชาธิปไตย และต้องการเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอดรวมถึงคัดค้านการทำรัฐประหารในทุกรูปแบบค่ะ

โดยในวันที่13 มกราคม2557 เวลา 08.00 น. ชาวพิษณุโลก ได้นัดแนะกันแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น เวลา 09.00 น. นัดเคลื่อนขบวนไปรอบเมืองพิษณุโลก
และในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมเสวนา ที่ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิกฤตการเมืองไทย 2557 ตกลง วิกฤต หรือ โอกาส ทางเลือกหรือทางรอง โดยเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ตามป้ายประกาศนี้

ขณะเดียวกัน กลุ่มศิษย์เก่า มศว.มน.พิษณุโลกปกป้องประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์โดยมีเนื้อหาสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่  2กุมภาพันธ์ 2557 ตัดค้านการสร้างเงื่อนไขรัฐประหาร ยืนยันหลักการ1สิทธิ1เสียง ดังมีเนื้อหาและรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ดังนี้

 

แถลงการณ์ กลุ่มศิษย์เก่ามศว.มน.พิษณุโลกปกป้องประชาธิปไตย ฉบับที่ 1 

เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ได้มีการเคลื่อนไหวของประชาชนหลายกลุ่ม ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน และมีบางกลุ่มที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดความรุนแรง จนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง ทั่วประเทศ จนอาจเป็นชนวนให้เกิดการใช้อำนาจนอกระบอบประชาธิปไตย เช่น การรัฐประหาร เข้ามาแก้ไขปัญหาความรุนแรง

อีกทั้งมีการเผยแพร่เนื้อหาและกระบวนการเกี่ยวกับการแปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไปในทางทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตย และมุ่งปลุกเร้ามวลชนให้เกิดความเกลียดชังในความคิดเห็นต่างกัน รวมทั้งมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ของประชาชน ในหลายด้าน อาทิ สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการเดินทางสัญจร สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น รวมทั้งมีการละเมิดกฎหมาย อย่างชัดเจน หลายต่อหลายครั้ง เช่นการบุกรุกสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การบุกและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งการกระทำตามแนวคิดดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวคิดและการกระทำนอกระบอบประชาธิปไตยจะนำประเทศชาติถอยหลังและล้าหลังเป็นอันมาก

กลุ่มศิษย์เก่ามศว.มน.พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตยจึงขอแถลงต่อสังคม และเรียกร้องไปยังทุกกลุ่มมวลชนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ ว่า

ข้อเรียกร้องของกลุ่มศิษย์เก่ามศว.และม.น. พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตย

1.เราเคารพความคิดเห็นต่าง แต่ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย ไม่ดูหมิ่นเพื่อนมนุษย์ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของเพื่อนร่วมสังคมไทยทุกกรณี
2. ขอเรียกร้องให้หยุดการเคลื่อนไหวที่จะสร้างเงื่อนไขและก่อให้เกิดความรุนแรง และยุติการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของประชาชนคนไทยในทุกๆด้าน ยุติการกระทำในการละเมิดกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคมวงกว้าง
3.ขอเรียกร้องให้เลิกขัดขวาง กระบวนการการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพราะเป็นการละเมิดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและแสดงเจตนารมณ์ทางประชาธิปไตยของผู้อื่น และทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตย ในทางตรงกันข้ามองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้สนับสนุนร่วมมือ ให้เกิดการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ให้จงได้
4.ขอเรียกร้องให้ ประชาชนทุกกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมรักษาระบอบและกติกาประชาธิปไตย
ในระยะสั้นโดยผ่าน การร่วมกันรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งกันให้มากตามสิทธิของท่าน
ในระยะยาว ให้มีการเปิดกว้างในการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ โดยประชาชน และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ และภาคเอกชน

จุดยืนและแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิษย์เก่ามศว.และม.น. พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตย

1.รวมกลุ่มร่วมรักษาและร่วมกันพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
2.รวมกลุ่มคัดค้านและจัดกิจกรรมต่อต้านการกระทำรัฐประหารที่โค่นล้มระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่สุดความสามารถ
3.คัดค้านและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อต่อต้าน การใช้ความรุนแรงในการเคลื่อนไหวชุมนุมในทุกรูปแบบ
3.เข้าร่วมกับทุกกลุ่มที่มีแนวทางกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตย
4.สนับสนุนและร่วมรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
5.รวมกลุ่มสนับสนุนและร่วมกิจกรรมให้มีการปฏิรูป สังคม การเมือง ตามวิธีทางประชาธิปไตยที่เป็นสากล ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

กลุ่มศิษย์เก่ามศว.และม.น. พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตย
มกราคม 2557

1.กิติพงศ์ ทองปลิว เลขาธิการกลุ่มฯ วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
2.มงคล สายสูง กศ.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
3.ณัฐพัชญ์ อุปราสิทธิ์ชวดี วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
4.วันชัย มีศิลป์ วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
5.พิชิต พิทักษ์ ศศบ.ประวัติฯ มศว.พิษณุโลก
6.สุเทพ กลิ่นรัตน์ กศ.บ.เคมี มศว.พิษณุโลก
7.เสกสิทธิ์ แสงเรือง วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
8.ทองขาล กัณหาจันทร์ วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
9.ดร.กุลพิสิฐ(อนิรุทธ) คัมภ์ทวี วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
10.จันทนา ปสันนจิตต์ วศ.บ โยธา วิศกรรมศาสตร์ มน.
11.สมวงศ์ อัครพงษ์ไพศาล ศศบ.ประวัติฯ มศว.พิษณุโลก
12.อนุชา แหสมุทร วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
13.เทวินทร์ ไชยน้อย วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
14.วิษณุ จุลจันทร์ วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
15.ประไพ ช้างรบ ศศบ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 7 จบ
ปีการศึกษา 2530 มศว.พิษณุโลก
16.สายสัมพันธ์ อินทร์บรรลือ ศศบ.ประวัติศาตร์ มศว.พิษณุโลก
17.จีรเดช ธรรมรงค์กุล วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
18.จุฬารัตน์ แสงปััสสา ศศบ.เอกประวัติศาสตร์ มน.รุ่น1
19.สุเทพ เอี่ยมคง ศศบ.ประวัติศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
20.เทวัญ ตันกายา วทบ.อุตสาหกรรมเกษตร มน.
21.ธีรยุทธ มีผิว วท.บ.ภูมิศาสตร์ มน.
22.ทรงพจน์ เทพวงศ์ วท.บ.ภูมิศาสตร์ มน.
23.พิชชาภัทร์ จริยาจินดาเสถียร วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
24.นภาภรณ์ คงดี ศศบ.อังกฤษ มน. รุ่น1
25.ศตวรรษ ถนอมพร วท.บ.ภูมิศาสตร์ มน.
26.จารุวรรณ ศุกระเศรณี ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
27.นเรศ กองสมบัติ ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
28.ชวลิต ชื่นชม วศ.บ โยธา วิศวกรรมศาสตร์ มน.
29.พิทักษ์ นิลสุวรรณโฆฆิต ศศ.บ เศรษฐศาสตร์ มน.
30.รุ่งกานต์ อ่อนน่วม ปโท สิ่งแวดล้อม มน.
31.กอบชัย สาพิมราช sc18 เอกสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มน.
32.พัลลภ ฮุนพานิช วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
33.วรางคณา อนันตะ ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ มน.
34.เสริมชัย สังวาลย์วรวุฒิ ศศ.บ. อังกฤษ มนุษย์ศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
35.กนกพรรณ พันธุ์ศิริ ศศบ.ประวัติศาตร์ มศว.พิษณุโลก
36.บุญเลิศ แสวงทอง วท.บ.ภูมิศาสตร์ มศว.พิษณุโลก
37.อำนวย สีนาค กศ.บ.กศ.บ. เทคโนโลยี่ทางการศึกษา มศว.พิษณุโลก
38.สำราญ ภูคา กศ.บ. เทคโนโลยี่ทางการศึกษา มศว.พิษณุโลก
39.สำรวล ศิริ ศศบ.ประวัติศาตร์ มศว.พิษณุโลก
40.ดนุพล สอนตาง วท.บ ภูมิศาสตร์ มน.
41.นภาวรรณ แจ้งเศรษฐ ศศ.บ อังกฤษ มน. รุ่น1
42.พิสาร หมื่นไกร ศศ.ม. พัฒนาสังคม มน.
43.วุฒิพงษ์ ศรีสงคราม ศศ.บ อังกฤษ มน.
44.อุไรวรรณ เพชรแอน ศศ.บ เอกภาษาไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มน.
45.สรายุทธ นักสวน วิศกรรมเครื่องกล มน.
46.ปิยะ ขำประเสริฐ๋ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร๋ เกษตรศาสตร์ ปี 2542
47. ปภาดา ป้อมยุคล ศศ.บ ประวัติศาสตร์ มน.
48. ยุทธศิลป์ เชี่ยววิทย์ วท.บ ภูมิศาสตร์ มน.

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์