จดหมายเปิดผนึก: กรณีการปราศรัยของแพทย์จากสงขลานครินทร์บนเวที กปปส.

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ภัควดี วีระภาสพงษ์ เขียนจดหมายถึง กปปส., แพทย์สภา ,คณะกรรมการสิทธิ์ฯกรณีการปราศรัยของ นพ.ประเสริฐ วศินานุกร แกนนำ กปปส.และแพทย์จาก รพ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

จดหมายเปิดผนึกถึงแพทยสภาและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิ่งที่แนบมาด้วย: คลิปการปราศรัยของ ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บนเวที กปปส.จากช่องบลูสกายทีวี เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557
https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE

เรียน แพทยสภาและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในคลิปที่แนบมานี้มีคำปราศรัยของนพ.ประเสริฐ วศินานุกร ที่มีใจความดังนี้คือ

"ผมอยากจะขอร้องคุณยิ่งลักษณ์มี 4 ประเด็นเท่านั้นเอง
1 ..ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทำได้โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยทั้งประเทศอาจจะทำเหรียญยิ่งลักษณ์แก้ผ้าให้ก็ได้..
2..ถ้ายิ่งลักษณ์มีท้อง โปรดฟังให้ดีนะครับ ผมจะส่งเกวียนมารับที่กรุงเทพ ไปคลอดที่หาดใหญ่ครับ แถมจะทำรีแพร์ชนิดสามีคนต่อไปต้องยกนิ้วให้"พูดแล้วคุณอัญชลียังเสียวเลยนะครับ"
3.ยังไม่สายเกินไปที่คุณยิ่งลักษณ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะยังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นนางแบบปฏิทิน เพราะว่าประจำเดือนยังไม่หมดนะครับ
4. ถ้าไม่มีใครต้องการยิ่งลักษณ์จริงๆนะครับ ผมยินดีเป็นข้ารับใช้ ซื้อและเปลี่ยนโกเต๊กให้ตลอดไป"

ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้แพทยสภาและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โปรดทำการตรวจสอบพฤติกรรมในสถานที่สาธารณะของนายแพทย์ผู้นี้  การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเสรีภาพของบุคคลไม่ว่าวิชาชีพใด แต่การแสดงความคิดเห็นของ นพ.ประเสริฐ วศินานุกรข้างต้น เป็นพฤติกรรมทางวาจาที่ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพ แสดงความเกลียดชังต่อตัวบุคคลโดยหยิบยกแต่เรื่องเพศขึ้นมา ข้าพเจ้าในฐานะผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้ง รู้สึกไม่สบายใจที่ได้รับทราบว่า ศัลยแพทย์ในประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความดูถูกเหยียดหยามต่อสตรีเพศเช่นนี้ ข้าพเจ้าที่เป็นสตรีเพศคนหนึ่งจะสามารถไว้วางใจมอบชีวิตให้แพทย์ในประเทศไทยได้อย่างไร หากไม่มีความมั่นใจว่าแพทย์เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีพร้อมทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

ข้าพเจ้าจึงขอร้องเรียนเป็นจดหมายเปิดผนึกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดตรวจสอบพฤติกรรมของแพทย์รายนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ภัควดี วีระภาสพงษ์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

จดหมายเปิดผนึกถึง กปปส. และผู้สนับสนุน กปปส.

สิ่งที่แนบมาด้วย: คลิปการปราศรัยของ ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บนเวที กปปส.จากช่องบลูสกายทีวี เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557
https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE

เรียน กปปส.และผู้สนับสนุน กปปส.

ในคลิปที่แนบมานี้มีคำปราศรัยของ นพ.ประเสริฐ วศินานุกร ที่มีใจความดังนี้คือ

"ผมอยากจะขอร้องคุณยิ่งลักษณ์มี 4 ประเด็นเท่านั้นเอง
1 ..ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทำได้โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยทั้งประเทศอาจจะทำเหรียญยิ่งลักษณ์แก้ผ้าให้ก็ได้..
2..ถ้ายิ่งลักษณ์มีท้อง โปรดฟังให้ดีนะครับ ผมจะส่งเกวียนมารับที่กรุงเทพ ไปคลอดที่หาดใหญ่ครับ แถมจะทำรีแพร์ชนิดสามีคนต่อไปต้องยกนิ้วให้"พูดแล้วคุณอัญชะลียังเสียวเลยนะครับ"
3.ยังไม่สายเกินไปที่คุณยิ่งลักษณ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะยังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นนางแบบปฏิทิน เพราะว่าประจำเดือนยังไม่หมดนะครับ
4. ถ้าไม่มีใครต้องการยิ่งลักษณ์จริงๆนะครับ ผมยินดีเป็นข้ารับใช้ ซื้อและเปลี่ยนโกเต๊กให้ตลอดไป"

ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ กปปส.และผู้สนับสนุน กปปส. เรียกร้องตลอดเวลาว่า ควรหันมาสนับสนุนแนวทางของ กปปส.นั้น จากคลิปข้างต้นของ นพ.ประเสริฐ วศินานุกร อีกทั้งคลิปของผู้ปราศรัยบนเวที กปปส. คนอื่น เช่น นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร นั้น  ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยว่า

1. กปปส.มีแนวทางในการคัดเลือกบุคคลขึ้นปราศรัยอย่างไร
2. กปปส.มีหลักการหรือจริยธรรมในการควบคุมการปราศรัยให้อยู่ในขอบเขตที่พอรับฟังได้ในฐานะมนุษย์ที่มีอารยธรรมหรือไม่
3. หาก กปปส.ใช้เกณฑ์การคัดเลือกสภาประชาชนด้วยเกณฑ์เดียวกับการคัดเลือกบุคคลขึ้นปราศรัยแล้ว สภาประชาชนของ กปปส.จะอภิปรายด้วยคำพูดสองแง่สองง่าม ลามกและอุจาดเช่นนี้หรือไม่ และคำพูดเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างไร

ข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องให้ทาง กปปส.และผู้สนับสนุน กปปส. โปรดพิจารณาปรับปรุงการปราศรัยและการคัดเลือกผู้ปราศรัยบนเวทีด้วย

ด้วยความนับถือ
ภัควดี วีระภาสพงษ์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สิ่งที่แนบมาด้วย: คลิปการปราศรัยของ ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บนเวที กปปส.จากช่องบลูสกายทีวี เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557
https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE

เรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในคลิปที่แนบมานี้มีคำปราศรัยของ นพ.ประเสริฐ วศินานุกร ที่มีใจความดังนี้คือ

"ผมอยากจะขอร้องคุณยิ่งลักษณ์มี 4 ประเด็นเท่านั้นเอง
1 ..ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทำได้โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยทั้งประเทศอาจจะทำเหรียญยิ่งลักษณ์แก้ผ้าให้ก็ได้..
2..ถ้ายิ่งลักษณ์มีท้อง โปรดฟังให้ดีนะครับ ผมจะส่งเกวียนมารับที่กรุงเทพ ไปคลอดที่หาดใหญ่ครับ แถมจะทำรีแพร์ชนิดสามีคนต่อไปต้องยกนิ้วให้"พูดแล้วคุณอัญชะลียังเสียวเลยนะครับ"
3.ยังไม่สายเกินไปที่คุณยิ่งลักษณ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะยังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นนางแบบปฏิทิน เพราะว่าประจำเดือนยังไม่หมดนะครับ
4. ถ้าไม่มีใครต้องการยิ่งลักษณ์จริงๆนะครับ ผมยินดีเป็นข้ารับใช้ ซื้อและเปลี่ยนโกเต๊กให้ตลอดไป"

ข้าพเจ้าไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากทราบว่าพวกท่านมิได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนไทยอย่างเสมอหน้ากัน

ด้วยความนับถือ
ภัควดี วีระภาสพงษ์

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท