กรรมการสิทธิฯ เสนอยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แนะใช้กม.ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

23 ม.ค. 2557  หลังรัฐบาลรักษาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-22 มี.ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์คัดค้านการบังคับใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าว โดยเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที เนื่องจากสถานการณ์และองค์ประกอบยังไม่เข้าขั้นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพียงพอ และให้มุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้จัดการชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วมชุมนุม ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการยั่วยุ ปลุกเร้า ระมัดระวังการดำเนินการใดๆ อันอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องชุมนุมให้เป็นไปโดยความสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ พร้อมทั้งขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วย

 

รายละเอียดแถลงการณ์ มีดังนี้ 

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ขอคัดค้านการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการทั่วไปในหลายพื้นที่

               
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยและวิตกกังวลในแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไปแล้วต่างกรรม ต่างวาระ แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและคัดค้านการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใดก็ตาม เพราะไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหา มีแต่ทําให้การชุมนุมและการต่อสู้ของประชาชนขยายตัวยิ่งขึ้น
                
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังเห็นว่าตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 22 มกราคม-22 มีนาคม 2557  การประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจะยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น ในประการสําคัญยังละเลยและมองข้ามกลไกและระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งต้องทําหน้าที่ถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหารให้ใช้อํานาจรัฐตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และถูกต้องทํานองคลองธรรม  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยมีข้อเสนอแนะท้วงติง การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และในครั้งนี้ แม้มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว  แต่ในประเด็นของความฉุกเฉินและความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจเพิ่มขึ้นจากเดิม ยังไม่ชัดเจน

การประกาศใช้พระราชกำหนดนี้ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะกระทำความผิดโดยไม่มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นการละเลยและไม่ให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ การที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐควบคุม สั่งระงับยับยั้งการสื่อสารใดๆ ของสื่ออาจนำไปสู่การปิดกั้น และลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้ ทั้งยังเป็นการจำกัดเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนไปในขณะเดียวกัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เคารพสิทธิและเสรีภาพของทุกฝ่าย จึงมีข้อเสนอ  ดังนี้
               
1. รัฐบาลควรยกเลิกการประกาศการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทันที  เนื่องจากสถานการณ์และองค์ประกอบยังไม่เข้าขั้นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพียงพอ  และให้มุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป
              
2. ผู้จัดการชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วมชุมนุม ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการยั่วยุ ปลุกเร้า อีกทั้งต้องระมัดระวังการดำเนินการใดๆ อันอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องชุมนุมให้เป็นไปโดยความสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดในพื้นที่การชุมนุมโดยยึดแนวทางสันติวิธี  หลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550              
        
3. สื่อมวลชนทุกแขนงสมควรระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายในกรอบของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์