เปิด จม.เครือข่ายแพทย์อาสาฯ ถึงสหรัฐฯ แจงชุมนุมเพื่อแก้ปัญหา ไม่ใช่ต่อต้านประชาธิปไตย

จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย ชี้แจงปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ระบุประท้วงและแกนนำไม่ได้กำลังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมือง แต่ต้องการให้มีการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง
 
23 ม.ค.2557 นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาช่วยเหลือประชาชน เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกของเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อปฏิรูปประเทศไทยถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประธานาธิบดีสหรัฐ ลงวันที่ 22 ม.ค.2557 พร้อมรายนามแนบท้าย
 
จดหมายดังกล่าวเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ต่อการให้ภาพความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยของนาย Michael R. Turner (ไมเคิล อาร์. เทอร์เนอร์) ส.ส.พรรครีพับลิกัน ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านกองกำลังภาคพื้นและอากาศในคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ที่ว่าเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้านระบอบประชาธิปไตย
 
จดหมายเปิดผนึก ระบุว่า บรรดาผู้ประท้วงและแกนนำไม่ได้กำลังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมือง แต่กำลังเรียกร้องให้มีการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแกร่ง โดยการป้องกันไม่ให้มีการทุจริต รวมถึงไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
 
ทั้งนี้ ตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิรูปเหล่านี้ต่อไป โดยมีองค์กรกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองต่างๆ และขั้นตอนการปฏิรูปนี้ควรเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป เนื่องจากจะเป็นการรับประกันได้เป็นอย่างดีว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหลังการปฏิรูปจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
 
จดหมายเปิดผนึก ระบุด้วยว่า เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่แกนนำผู้ชุมนุมและสมาชิกพรรคฝ่ายค้านต่างถูกผู้สนับสนุนรัฐบาลคุกคาม บ้านของพวกเขาถูกปาระเบิด ผู้ชุมนุมเองก็เป็นเหยื่อจากการถูกลอบยิง บางคนเสียชีวิต แต่จนถึงบัดนี้ ยังไม่มีการจับกุมคนร้ายใดๆทั้งสิ้น ความรุนแรงทวีขึ้นโดยมีการโยนระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินประท้วงอยู่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้มีมติไต่สวนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ประเด็นการทุจริตจำนำข้าวแบบจีทูจี เหตุละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ข้อเท็จจริงเหล่านี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุม
 
“การที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงประเด็นการทุจริตและประเด็นการปฏิรูปประเทศจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือการต้องการให้มีการแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนระบอบการเมืองให้เป็นระบอบที่ต่อต้านประชาธิปไตย” จดหมายเปิดผนึกระบุ
 
 
ทั้งนี้ จดหมายฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
เรียน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ถนนวิทยุ  กรุงเทพมหานคร  10500
 
 22 มกราคม 2557
 
ทั้งๆ ที่มีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเป็นจำนวนมากรวมทั้งเครือข่ายหน่วยข่าวกรองที่มีประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจที่ไม่มีการให้ข้อมูลที่เกิดจากความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา เราขอให้ท่านใคร่ครวญการให้ภาพความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยของสมาชิกสภาเทอร์เนอร์ที่ว่าแค่เกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้านระบอบประชาธิปไตย บรรดาผู้ประท้วงและแกนนำไม่ได้กำลังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมือง หากแต่พวกเขากำลังเรียกร้องให้มีการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแกร่ง โดยการป้องกันไม่ให้มีการทุจริต รวมถึงไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป ทั้งนี้ ตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิรูปเหล่านี้ต่อไป โดยมีองค์กรกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองต่างๆ ขั้นตอนการปฏิรูปนี้ควรเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป เนื่องจากจะเป็นการรับประกันได้เป็นอย่างดีว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหลังการปฏิรูปจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เราไม่ต้องการตกอยู่ในวงจรอุบาทแบบที่เกิดในปัจจุบันอีก
 
ผู้ชุมนุมและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากรู้สึกไม่พอใจต่อการทุจริตอย่างโจ่งแจ้งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ความหายนะที่จะปิดบังคดีทุจริตต่างๆที่ผ่านมาโดยการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม อีกทั้งความพยายามอย่างเป็นระบบในการที่จะลดระบบการถ่วงดุลอำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการประท้วงอันยืดเยื้อในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกซึ่งความห่วงใยของประชาชนชาวไทยโดยชอบด้วยกฎหมายในการที่จะดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย แน่นอนว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย แต่หากมีการจัดการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจที่มีประสิทธิภาพและปราศจากกฎหมายการต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็งจะทำให้เรากลับไปสู่สถานการณ์ที่ไม่มีทางออกเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 
ผู้ชุมนุมมาจากทุกสาขาอาชีพ มาจากทั้งชนบทและเมือง มาจากคนที่มีฐานะและคนยากจน มาจากคนที่ใช้และไม่ใช้แรงงาน คนเหล่านี้มาจากทุกภูมิภาคของประเทศ พวกเขามารวมตัวกันด้วยความปรารถนาที่จะเห็นรัฐบาลที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวไทย เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่แกนนำผู้ชุมนุมและสมาชิกพรรคฝ่ายค้านต่างถูกผู้สนับสนุนรัฐบาลคุกคาม บ้านของพวกเขาถูกปาระเบิด ผู้ชุมนุมเองก็เป็นเหยื่อจากการถูกลอบยิง บางคนเสียชีวิต แต่จนถึงบัดนี้ ยังไม่มีการจับกุมคนร้ายใดๆทั้งสิ้น ความรุนแรงทวีขึ้นโดยมีการโยนระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินประท้วงอยู่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้มีมติไต่สวนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ประเด็นการทุจริตจำนำข้าวแบบจีทูจี เหตุละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ
 
ข้อเท็จจริงเหล่านี้สร้างความไม่พอใจที่ผู้ชุมนุมมีต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์และไม่พอใจที่รัฐบาลพยายามจะลดแก่นความสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงประเด็นการทุจริตและประเด็นการปฏิรูปประเทศจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือการต้องการให้มีการแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนระบอบการเมืองให้เป็นระบอบที่ต่อต้านประชาธิปไตย
 
ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย
 
 
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์