ผบ.ตร.ออกประกาศ ศรส.ห้ามเข้า 13 อาคาร-ถนน 26 สาย ห้ามพกอาวุธ

24 ม.ค. 2557 - กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานว่าพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะหัวหน้ารับผิดชอบตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ได้ลงนามในประกาศศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ห้ามใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใดๆ หรือ ห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆ และห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือ การใช้ยานพาหนะ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติได้โดยเร็ว และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น

โดยห้ามบุคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ บมจ. ทีโอที (แจ้งวัฒนะ) สถานีดาวเทียมไทยคม สถานีให้บริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว บมจ. กสท โทรคมนาคม ส่วนบริหารอินเตอร์เน็ต บางรัก วิทยุการบินแห่งประเทศไทย สโมสรตำรวจ ส่วนราชรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่นรวมถึงศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

พร้อมกันนี้ ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์อันก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทำการยั่วยุปั่นป่วนตอ่การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และความสงบสุขของประชาชนเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ถนน 26 สาย อาทิ ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกสีลม-นราธิวาส ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลม ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกสามย่าน ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกอโศก-เพชรบุรี ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกลาดพร้าวถึงแยกกำแพงเพชร ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่แยกหลักสี่ถึงปากซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกตึกชัยถึงสามเหลี่ยมดินแดงเป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการห้ามยานพาหนะใดๆ ที่บรรทุกอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามใช้ยานพาหนะใดๆ ที่เป็นการรบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะใดๆ พกพาอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามนำรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส สารเคมี หรือวัตถุอันตรายใดๆ ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นต้น

และได้ออกประกาศศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ 2 /2557 เรื่อง ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน หรือสิ่งใดที่อาจนำมาใช้ได้อย่างอาวุธ ออกนอกเคหะสถานภายในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์