นักวิทยาศาสตร์ค้นพบส่วนของสมองใหม่ที่มีอยู่แต่เฉพาะในมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดทดลองสแกนสมองคนเทียบกับสมองลิง ค้นพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีส่วนหนึ่งของสมองที่มีอยู่แต่ในมนุษย์ และคาดว่าสมองส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์สามารถใช้ความคิดซับซ้อนได้

28 ม.ค. 2557 วารสารด้านประสาทวิทยานิวรอน (Neuron) ระบุว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบส่วนพิเศษของสมองที่มีอยู่เฉพาะในมนุษย์ โดยส่วนดังกล่าวเรียกว่า 'ด้านข้างของแกนหน้าในคอร์เท็กซ์สมองส่วนหน้า' (lateral frontal pole prefrontal cortex) ซึ่งมีการตั้งสมมติฐานต่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์สามารถใช้ความคิดซับซ้อนได้มากกว่าสัตว์อื่น

"เรามักจะคิดว่า การที่เราสามารถวางแผนอนาคต มีความยืดหยุ่นในเรื่องวิธีการบรรลุเป้าหมาย และสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้ เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เฉพาะในมนุษย์" แมธธิว รัชเวิร์ธ นักทดลองด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดกล่าว

"พวกเราได้ค้นพบส่วนของสมองที่มีอยู่แต่เฉพาะในมนุษย์ และน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างกับความสามารถในการคิดของมนุษย์" รัชเวิร์ธกล่าว

ชิ้นส่วนสมองที่ค้นพบใหม่อยู่ในพื้นที่สมองส่วนข้างค่อนมาทางด้านล่างของสมองส่วนหน้า (ventrolateral prefrontal cortex) ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวเคยถูกค้นพบว่าเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดระดับสูง โดยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่มีส่วนของสมองที่เรียกว่า 'บริเวณโบรคา' (Broca's region) เป็นส่วนที่มีความสำคัญในเรื่องภาษา พื้นที่ดังกล่าวนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเวช เช่น โรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคสมาธิสั้น นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนของการฟังอีกด้วย

รัชเวิร์ธและเพื่อนร่วมทีมของเขาอาศัยกลุ่มตัวอย่าง 25 คน ซึ่งทุกคนมีอายุ 20 ปี เข้าตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จากนั้นจึงทำการสร้างแผนภาพการเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนต่างๆ ของพื้นที่สมองส่วนข้างค่อนมาทางด้านล่างของสมองส่วนหน้า แล้วทำการแบ่งพื้นที่อีกเป็น 12 ส่วนย่อยซึ่งในกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีเหมือนกันหมด

จากนั้นนักวิจัยจึงได้นำแผนภาพการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวของสมองไปเทียบกับผลสแกนสมองของ 'ลิงวอก' (rhesus macaque) 25 ตัว พบว่าพื้นที่สมองของลิงเหล่านี้มีส่วนเหมือนกับของมนุษย์มาก 11 ส่วนจากทั้งหมด 12 ส่วน ยกเว้นส่วนที่เรียกว่า 'ด้านข้างของแกนหน้าในคอร์เทกซ์สมองส่วนหน้า'

"พวกเราได้ค้นพบส่วนของสมองในคอร์เทกซ์ส่วนหน้าในมนุษย์ ซึ่งในลิงไม่มีสมองส่วนนี้อยู่เลย" ฟรานซ์-ซาเวียร์ นิวเบิร์ต ผู้ร่วมวิจัยกล่าว "ในพื้นที่ส่วนนี้เคยถูกค้นพบว่าเกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ รวมถึงการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (multi-tasking)"

 


เรียบเรียงจาก

Newly Discovered Brain Region Helps Make Humans Unique, Livescience, 28-0-2014
http://www.livescience.com/42897-unique-human-brain-region-found.html