ชาว FB ล่าชื่อร้อง ‘สมชัย’ ลาออก ให้ กกต.ที่เหลือทำหน้าที่จัดเลือกตั้ง 2 ก.พ.ต่อไป

 
29 ม.ค.57 เพจอีเวนท์ในเฟซบุ๊ก ‘มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นว่าคนไทยทั้งประเทศอยากได้กกต.ชุดใหม่’ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 เรื่อง ขอเรียกร้องให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งลาออก พร้อมประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อต่อท้ายในฟอร์มจดหมาย
 
หลังจากที่เมื่อวานนี้ (28 ม.ค.57) มีตัวแทนของกลุ่มพยายามเข้ายื่นหนังสือต่อนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ระหว่างที่ นายสมชัย ในฐานะตัวแทน กกต.และนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ตัวแทนรัฐบาล แถลงข่าว แต่นายสมชัยไม่รับหนังสือและเดินขึ้นรถออกไปทันที
 
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 ระบุว่า กลุ่ม “มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าคนไทยทั้งประเทศอยากได้ กกต.ชุดใหม่” ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนมากของประเทศ ที่ต้องการใช้สิทธิของตนเองในการเลือกตั้งเพื่อจรรโลงระบอบประชาธิปไตย เห็นว่า การกระทำของนายสมชัยที่ผ่านมา มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการขัดขวางและทำลายระบอบประชาธิปไตย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่และละเว้นไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุจริต ละเมิดสิทธิของประชาชนผู้ต้องการออกมาใช้สิทธิของตนตามครรลองประชาธิปไตย หากยังคงดำรงตำแหน่งในการบริหารงานจัดการเลือกตั้งต่อไปจะเพิ่มความขัดแย้งขึ้นในสังคม และบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้เสียหายและอ่อนแอลง จึงขอเรียกร้องให้นายสมชัย ลาออกจากตำแหน่ง กกต.ฝ่ายกิจการบริหารงานเลือกตั้ง
 
ด้านผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี นักวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุจุดยืนของกลุ่มมั่นใจ 100% คนไทยทั้งประเทศอยากได้กกต.ชุดใหม่ว่า 1.กลุ่มก่อตั้งขึ้นจากความอึดอัดใจต่อการที่กกต.ซึ่งควรมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง กลับแสดงตนไม่เป็นกลาง และละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ มีเจตนาที่ต้องการเลื่อนเลือกตั้ง อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อมวลชนส่วนน้อยที่ปิดกรุงเทพฯอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งอย่างชัดเจน 2.กลุ่มก่อตั้งโดยนักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม นักแปลอิสระ สื่อมวลชน และนักศึกษา และมีผู้สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ของกลุ่มทั่วประเทศ
 
3.กลุ่มได้ออกจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1 เรียกร้องให้กกต.ลาออก อันเป็นการเคลื่อนไหวในฐานะตัวแทนของความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ที่ไม่เห็นด้วย อึดอัด และผิดหวังต่อบทบาทของกกต. โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม ซึ่งส่อนัยชัดเจนที่ต้องการล้มเลือกตั้ง การร่วมกันของประชาชนเสนอให้กกต.ลาออก มีเจตนามุ่งหวังให้กกต.ได้รับรู้ถึงความไม่พอใจของพลเมืองไทยที่ถูกริดรอนสิทธิของตน
4.การเรียกร้องในจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 เกิดจากการที่กลุ่มเห็นว่า กกต.ที่เป็นอุปสรรคสำคัญและมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อประชาชน และไม่ต้องการทำหน้าที่ของตน คือ กกต.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ฝ่ายบริหารจัดการเลือกตั้ง การเรียกร้องให้ลาออกก็เพื่อที่กกต.ที่เหลือจะได้สามารถทำหน้าที่ในจัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 กพ.ต่อไปได้ และเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยมิให้บอบช้ำมากไปกว่านี้
 
และ 5.กลุ่มฯ จะทำหน้าที่เป็น watch dog ในการติดตามควบคุมกำกับการทำงานของ กกต.อย่างต่อเนื่องให้รับผิดชอบต่อการจรรโลงประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
 
 
ทั้งนี้ จดหมายดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้
 
 
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่สองจากกลุ่ม “มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นว่าคนไทยทั้งประเทศอยากได้กกต.ชุดใหม่”
 
เรื่อง ขอเรียกร้องให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งลาออก
 
ดังที่ทราบกันดีว่า การเลือกตั้งนั้น เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เปิดโอกาสให้พลเมืองไทยได้ใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ ยิ่งในภาวะที่ประเทศตกอยู่ในความขัดแย้งและวิกฤตทางการเมือง การเลือกตั้งยิ่งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นกติกาหลักที่จะช่วยจรรโลงระบอบประชาธิปไตยที่สร้างหลักประกันของความเสมอภาคของพลเมืองให้ดำรงอยู่ได้ กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่รับผิดชอบต่อประชาชน ให้ทำหน้าที่ในการควบคุมและดำเนินการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม และมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานราชการต่างปฏิบัติการอันจำเป็นในการเลือกตั้ง
 
รัฐบาลปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2557 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่มีการประกาศยุบสภาเป็นต้นมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารานเลือกตั้ง ได้แสดงท่าทีที่บ่ายเบี่ยง ไม่ทำตามหน้าที่ในการเอื้ออำนวยให้เกิดการเลือกตั้งอย่างสุจริตมาโดยตลอด ทั้งนี้ไม่เพียงแต่มีข้อเสนอที่แสดงต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้งให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป แต่ยังได้ทำการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรในการเลื่อนวันเลือกตั้งอีกด้วย ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา แม้จะมีอุปสรรคจากการขัดขวางการเลือกตั้งจากกลุ่มกปปส. ในเขตเลือกตั้งต่างๆ แต่ประชาชนต่างก็ไม่ย่อท้อ ได้พากันออกมาใช้สิทธิในเขตเลือกตั้งสูงถึง 38,093 คนหรือ 68.96% โดยจากจำนวนผลเลือกตั้ง 700 แห่ง สามารถดำเนินการลงคะแนนในจำนวนทั้งหมด 525 แห่ง
 
 
กลุ่ม “มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าคนไทยทั้งประเทศอยากได้ กกต.ชุดใหม่” อันเป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนมากของประเทศ ที่ต้องการใช้สิทธิของตนเองในการเลือกตั้งเพื่อจรรโลงระบอบประชาธิปไตย เห็นว่า การกระทำของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ที่ผ่านมา มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการขัดขวางและทำลายระบอบประชาธิปไตย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่และละเว้นไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุจริต ละเมิดสิทธิของประชาชนผู้ต้องการออกมาใช้สิทธิของตนตามครรลองประชาธิปไตย ซึ่งหากยังคงดำรงตำแหน่งในการบริหารงานจัดการเลือกตั้งต่อไป ย่อมรังแต่จะเพิ่มความขัดแย้งขึ้นในสังคมและบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้เสียหายและอ่อนแอลง จึงขอเรียกร้องให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ลาออกจากตำแหน่งกกต.ฝ่ายกิจการบริหารงานเลือกตั้งเสีย
 
 
มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นว่าคนไทยทั้งประเทศอยากได้กกต.ชุดใหม่  https://www.facebook.com/events/497497997026079/
 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์