เตือนกันฉันท์มิตร: วิธีการที่มิใช่ประชาธิปไตย ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่เป็นประชาธิปไตย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ข้อท้วงติงจาก ปีเตอร์ รอสเส็ตและเพื่อนนักเคลื่อนไหวของขบวนการชาวนาในระดับสากล ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทย กับการกำหนดจุดยืนขบวนการในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย เป็นขบวนที่เข้มแข็งที่สุดขบวนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อสันติภาพ ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจากต่างประเทศ พวกเรามีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พวกเรามีความโกรธเช่นเดียวกัน เมื่อได้เห็นความอยุติธรรมเกิดกับประชาชนของเรา และพวกเราก็มีความหวังเช่นเดียวกัน ที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นให้กับประชาชนของเรา

คนจนซึ่งเป็นประชากรส่วนมากของเกือบทุกประเทศอันรวมถึงประเทศไทย มักจะเผชิญกับความอยุติธรรมเชิงโครงสร้าง 2 ด้าน ด้านหนึ่งพวกเราถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐอย่างมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ในอีกด้านหนึ่งพวกเราก็กลายเป็นเหยื่อของการโหมบุกอย่างหนัก ของบรรษัทข้ามชาติและพวกพ้องที่อยู่ในรัฐบาลของเราเอง และในสื่อมวลชน ในนามของการค้าเสรีและเสรีภาพของบรรษัท ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้สาเหตุของความอยุติธรรมหนักหน่วงยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในการพิพาททางการเมืองอันยืดเยื้อ ระหว่างชนชั้นนำผู้ปกครอง การพิพาทเช่นนี้ กลายเป็นความขัดแย้งหลักที่บดบังประเด็นปัญหาจริง ที่พวกเราในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมพยายามที่จะแก้ไข พวกเขาสามารถแตกพวกเราออกเป็นสองขั้ว และแบ่งแยกพวกเราจากกัน พวกเราที่มีวิสัยทัศน์คล้ายกัน แต่เลือกข้างต่างกันในการพิพาทนี้

ในมุมมองของเรา เป็นที่ชัดเจนว่าในประเทศไทยและในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีชนชั้นนำที่พิพาทแย่งชิงอำนาจกันคนใด จะใส่ใจอย่างแท้จริงต่อคนจนหรือคนชั้นกลาง ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่ตัวละครหลักๆ ในการพิพาทก็คือชนชั้นนำรุ่นเก่าจำนวนน้อยที่อาศัยฐานทุนในประเทศ กับชนชั้นนำรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับทุนข้ามชาติมากกว่า ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็พยายามกำกับคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนจนและคนชั้นกลางให้เดินไปตามทางที่ตนเองต้องการ และทำให้เกิดความสับสน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาเอง

พวกเรารู้สึกเศร้าใจที่เห็นว่า การพิพาททางการเมืองและการกำกับทิศทางของคนจนกับคนชั้นกลาง ได้ปกปิดสาเหตุที่แท้จริงความยากจน ความไม่เท่าเทียม และการกดขี่ รวมถึงบทบาทของชนชั้นนำทั้งสองฝ่ายที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซ้ำร้าย การเอาคนจนและชนชั้นกลางมาเป็นเบี้ยเดินหมากเช่นนี้ ยังเป็นการสลายพลังของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายที่เข้าใจสาเหตุของปัญหาดังกล่าวนั้นมากกว่า

พวกเราเกรงว่า สุดท้ายแล้ว ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย อาจจะทำให้พวกคุณสูญเสียฐานทางสังคมของพวกคุณไปให้กับกลุ่มชนชั้นนำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่กำลังพิพาทกัน จากมุมมองของพวกเราที่อยู่ไกล ดูเหมือนว่าการพิพาทระหว่างคนรวยและคนมีอำนาจครั้งนี้ ไม่ใช่การพิพาทที่ให้อะไรจริงๆ กับคนจนหรือคนชั้นกลาง นอกเหนือไปจากการปฏิรูปที่ผิวเผินและดูสวยงาม หรือแม้แต่การปฏิรูปที่มีประโยชน์ในระยะสั้นแต่ไม่ได้ท้าทายโครงสร้างแท้จริงทางเศรษฐกิจและอำนาจ

พวกเราวิตกว่า  การพิพาททางการเมืองระหว่างชนชั้นนำผู้ปกครองอันนำมาซึ่งความหายนะนี้ จะเชื้อเชิญความรุนแรงให้มากขึ้นและอาจจะมีการรัฐประหารได้ กรณีที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ที่มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บระหว่างการขัดขวางหน่วยลงคะแนนเสียงบางแห่งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2014 ทำให้เรามีความกังวลมากขึ้น

พวกเราขอกระตุ้นเตือนให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และเครือข่ายประชาชนรากหญ้าในประเทศไทย จงหลีกเลี่ยงที่จะเติมเชื้อความรุนแรงจากการเผชิญหน้า ไม่ว่าจะในนามของชนชั้นปกครองผู้มั่งคั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ขณะที่เรายังไม่เห็นว่ามีพรรคการเมืองใดเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่เป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง เราก็เห็นว่าการขัดขวางการเลือกตั้งและสนับสนุนแนวทางที่จะแต่งตั้งรัฐบาลรักษาการ ก็เป็นเพียงการดำเนินการในทิศทางที่ยิ่งไม่เป็นประชาธิปไตย 

ชัดเจนว่าการตัดสินใจของพวกคุณในระหว่างการพิพาททางการเมืองครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งยวด พวกเรารู้สึกว่าการเลือกข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนมากที่เป็นคนจน พวกเรารู้สึกว่าการขัดขวางการเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเช่นกัน เพราะการทำเช่นนี้ไม่มีทางที่จะอำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย แต่จะยิ่งจะทำให้ห่างไกลจากการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเสียมากกว่า และจะเป็นยุทธวิธีที่จะทำให้เกิดการแทรกแซงทางการทหารที่จะทำร้ายทุกคน

การสนับสนุนการเลือกตั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรต้องทำในกรณีเช่นนี้ แม้ว่าเราไม่ได้ความหลงใหลต่อผู้สมัครคนใดหรือพรรคการเมืองใดเลย 
 

ด้วยความสมานฉันท์

ปีเตอร์ รอสเส็ต

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

เกี่ยวกับผู้เขียน: ปีเตอร์ รอสเส็ต ( Peter Rosset ) เป็นนักเคลื่อนไหวของขบวนการชาวนาและเป็นนักวิจัยที่ CECCAM (Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano หรือ Center for Studies for Change in the Mexican Countryside)  ในประเทศเม็กซิโก เขามีความใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาและองค์กรภาคประชาสังคมของไทยหลายองค์กร เขาได้เห็นสภาพความขัดแย้งในประเทศไทยที่เพื่อนๆ ในขบวนการเคลื่อนไหวในสังคมถูกดึงเข้าไปร่วม จึงได้ร่วมกับเพื่อนที่ทำงานกับขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาในประเทศอื่นๆ ร่างจดหมายนี้ขึ้นมา
 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์