เปิดคลิปอดีตบิ๊กทหารประชุมจัดตั้งกลุ่ม "รัฐบุคคล" ระบุหาทางออกประเทศ

อดีต ผบ.สส. ผบ.ทบ. ผบ.ทอ. ผบ.ทร. ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, ศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช คุณสุรพงษ์ ชัยนาม ประชุมตั้ง กลุ่มรัฐบุคคล MAN OF THE STATE หาทางออกประเทศ

4 ก.พ.2557 ยูทูปชื่อ “fmtv asoke” ของช่อง FMTV เผยแพร่คลิปการประชุมจัดตั้งกลุ่มรัฐบุคคล MAN OF THE STATE ซึ่งออกอากาศทางช่อง 13 สยามไท เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการสนทนาเพื่อหาทางออกประเทศ โดยมีบุคคลสำคัญในสายทหาร ประกอบด้วย พล.อ.สายหยุด เกิดผล อดีต ผบ.สส., พล.อ.วิมล วงศ์วานิช อดีต ผบ.ทบ., พล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ อดีต ผบ.ทอ., พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช อดีต ผบ.ทร., พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ อดีต เสธ.ทร., พล.อ.อ.เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์ อดีต เสธ ทอ. ฝ่ายพลเรือนประกอบด้วย ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, ศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช สุรพงษ์ ชัยนาม ซึ่งเฟซบุ๊ก ‘Kriengsak Lekkla’ ระบุว่าจัดที่ สโมสรโปโลคลับ ลุมพินี

โดย Siam Intelligence Unit ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่ร่วมประชุมและตั้งกลุ่มรัฐบุคคลด้วย ดังนี้

 

ฝ่ายทหาร

พล.อ.สายหยุด เกิดผล

อดีต ผบ.สส. เกิด พ.ศ. 2465 ปัจจุบันอายุ 92 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เคยผ่านสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นผู้ร่วมจัดตั้ง “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รอม.)” ในสมัยสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ เมื่อ พ.ศ. 2508, ภายหลังเติบโตในสายทหารจนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วยังมีบทบาทวิจารณ์การเมืองอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นทหารนักวิชาการที่มีผลงานเขียนหนังสือหลายเล่ม

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มอดีตนายทหารกลุ่มนี้ เคยมีข่าวว่าเป็นแนวร่วมสนับสนุน “กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ” (กปท.) ที่มีบทบาทในการชุมนุมช่วงปลายปี 2556 โดยชื่อสมาชิกที่เคยมีข่าวคือ พล.อ.สายหยุด, พล.อ.วิมล, พล.อ.อ.กันต์ นอกจากนี้ยังมี พล.ร.อ. บรรณวิทย์ เก่งเรียน, พล.ต.ท. สมเกียรติ พ่วงทรัพย์, นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ, และนายสนธิ เดชานันท์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.สงขลา อย่างไรก็ตาม พล.อ.สายหยุด ได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม กปท.

พล.อ.วิมล วงศ์วานิช

อดีต ผบ.ทบ. เกิด พ.ศ. 2477 ปัจจุบันอายุ 80 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน (ครั้งที่ 1 ในปี 2534) สมัยยังรับราชการถือเป็นรุ่นพี่ของ “ชุดปฏิบัติการพิเศษ” ของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรี  

พล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์

อดีต ผบ.ทอ. เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศระหว่าง พ.ศ. 2535-2536 มีบทบาททางการเมืองโดยเป็นแกนนำของ นกปภ. (กลุ่มนายทหารนอกประจำการที่ภักดีต่อสถาบันฯ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) ที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงปลายปี 2556 โดย พล.อ.กันต์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีรองหัวหน้ากลุ่มคือ พล.อ.วิมล, พล.ร.อ. วิเชษฐ, พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ โดยกลุ่ม นกปภ. มีความเชื่อมโยงกับ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ “เสธ.อ้าย” อดีตประธานองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่ม 

พล.ร.อ. วิเชษฐ การุณยวนิช

อดีต ผบ.ทร. เป็นผู้บัญชาการทหารเรือระหว่าง พ.ศ. 2534-2536 และเคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาระหว่าง พ.ศ. 2535-2539 นอกจากนี้เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคไทยรักไทยในระบบปาร์ตี้ลิสต์ อันดับที่ 87 (อ้างอิง) ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม นกปภ. ที่นำโดย พล.อ.กันต์

พล.ร.อ. สุรวุฒิ มหารมณ์

อดีต เสธ.ทร. เคยเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ และเกษียณราชการด้วยตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ

พล.อ.อ. เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์

อดีต เสธ ทอ. เป็นหนึ่งในบุคคลที่เคยมีชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม กปท. ถือเป็นหนึ่งในบุคคลแนวร่วม พธม. ที่บึกยึดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิใน พ.ศ. 2551 และยังถือเป็นจำเลยในคดีปิดล้อมสนามบินทั้งหมด 114 คนด้วย(อ้างอิง)

 

ฝ่ายพลเรือน

ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2473 ปัจจุบันอายุ 84 ปี เป็นนักกฎหมายชั้นครู จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปารีส เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน สภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ศ.อมร ถือเป็นนักกฎหมายมหาชนผู้มีชื่อเสียง และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญมากคนหนึ่งของประเทศไทย 

ศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ

นักวิชาการรัฐศาสตร์ และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 และเคยร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง คือ พรรคพลังใหม่ ภายหลังถือเป็นนักวิชาการคนหนึ่งในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ช่วงวิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2549 เขาเป็นผู้เปิดเกมปฏิญญาฟินแลนด์ ซึ่งภายหลังได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของประเทศไทย อดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จบปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เคยมีบทบาททางการเมืองโดยเป็นหนึ่งในผู้เรียกร้องให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2531 นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับสื่อในเครือผู้จัดการมาโดยตลอด

หลังจากเหตุการณ์วิกฤตการเมืองปี 2553 ศ.ชัยอนันต์ ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ชุดของนายอานันท์ ปันยารชุน) ที่แต่งตั้งในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คุณสุรพงษ์ ชัยนาม

อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล “พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์” มีศักดิ์เป็นหลานลุงของนายดิเรก ชัยนาม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลายสมัย

สุรพงษ์ ชัยนาม เคยเป็นเอกอัครราชทูตของประเทศไทยประจำประเทศโปรตุเกส เวียดนาม และประเทศอื่นๆ รวม 5 ประเทศ ยังเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

มีบทบาทด้านการเมืองโดยเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มพันธมิตรฯ และเป็นหนึ่งในจำเลยที่ถูกฟ้องจากคดีปิดสนามบินเมื่อ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนด้านนโยบายต่างประเทศของไทยอยู่บ่อยครั้ง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์