กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ล่ารายชื่อ ค้านคำร้องล้มเลือกตั้ง ปชป.

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ยืนยันจำนวนผู้ใช้สิทธิเป็นสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญเป็นตัวแทนของเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศ ชี้เป็นคำร้องที่ขัดต่อเจตจำนงค์ของการเลือกตั้ง วอนศาลรัฐธรรมนูญจรรโลงระบบเลือกตั้ง สร้างรากฐานระบอบประชาธิปไตย

๐๐๐๐๐๐๐๐

เรียน ศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง คัดค้านคำร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

 

ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับกันในสากลประเทศว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้โดยเป็นกระบวนการคัดสรรบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนในสถาบันนิติบัญญัติ และสถาบันบริหาร การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยจะต้องประกอบไปด้วยหลักการสำคัญที่ยึดถือกันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก อันได้แก่ เป็นการเลือกตั้งที่มีลักษณะทั่วไป กล่าวคือบุคคลที่อายุเข้าเกณฑ์มีสิทธิออกเสียงได้ทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นการเลือกตั้งที่เป็นอิสระ ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ กดดันหรือชักจูงใดๆ เป็นการเลือกตั้งที่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เป็นการเลือกตั้งแบบลงคะแนนลับ เป็นการเลือกตั้งแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง และเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

รัฐบาลรักษาการณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเต็มไปด้วยอุปสรรค และปัญหาต่างๆในตลอดช่วงเวลาของการเลือกตั้ง แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งที่สำเร็จลุล่วงไปในวันดังกล่าว เป็นไปตามหลักการว่าด้วยการเลือกตั้งที่ได้กำหนดไว้ ส่วนปัญหาการเลือกตั้งที่ยังต้องจัดใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ครบสมบูรณ์ตามกระบวนการและเปิดสภาผู้แทนราษฎรได้ ก็ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของกกต.และรัฐบาลรักษาการร่วมกันดำเนินการต่อไปให้ถึงที่สุด ณ ปัจจุบัน แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะยังมิได้ประกาศคะแนนภาพรวมทั้งประเทศอย่างเป็นทางการ แต่จากคำแถลงของประธานกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้สรุปว่า จากจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 93,952 หน่วย สามารถเปิดลงคะแนนได้ 83,813 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 89.2 จาก 77 จังหวัด งดลงคะแนน 18 จังหวัด รวม 69 เขต โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 20,129,976 คน คิดเป็นร้อยละ 46.79 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของการเลือกตั้งในไทย ถือได้ว่าจำนวนคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญที่สามารถเป็นตัวแทนของเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศ

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ในฐานะตัวแทนของประชาชน 20 ล้านเสียง จึงขอคัดค้านคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะนอกจากจะเป็นคำร้องที่ขัดต่อเจตจำนงค์ของการเลือกตั้ง ไม่เคารพต่อเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนกว่า 20 ล้านเสียงที่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตใจแล้ว ยังเป็นการสร้างเงื่อนไขให้สังคมไทยต้องตกอยู่ในภาวะของวิกฤตทางการเมืองและความขัดแย้งรุนแรงอันไม่สิ้นสุดต่อไป กลุ่มฯขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ธำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม เป็นกลาง และเห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม ทำหน้าที่ในการจรรโลงระบอบเลือกตั้ง อันเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม

 

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ (Independent Organization Watch)

 

ที่มา:https://docs.google.com/forms/d/1hKp1Y6h1UX2bzqmde6wk92anRI1MaxfLDcFTOSXsxAc/viewform

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์