Skip to main content
sharethis

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยผลการติดตามตรวจสอบสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ข้อมูลจากจุดตรวจวัด 3 จุดในเชียงใหม่ พบว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับที่ดี

11 ก.พ.2557 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศในจังหวัดภาคเหนือตอนบนว่า นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือค่า PM10 โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2550 - 2553 พบว่า หลายสถานีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน น่านและแพร่ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี มีการเผาในที่โล่งทั้งการเผาในพื้นที่ป่า เผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เผาขยะมูลฝอย เศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพื้นที่และติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน สำหรับ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ และรายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับฝึกอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไข ปัญหามลพิษหมอกควันแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ คุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ พบค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ค่า PM10 อยู่ที่ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (รถโมบาย) พบค่า PM10 อยู่ที่ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมทั้ง 3 สถานีอยู่ในระดับดี
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net