Skip to main content
sharethis

เครือข่ายบุคลากรทางการเแพทย์และสาธารณสุขเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก และเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้เข้าแก้ไขปัญหาชาวนา จัดการเลือกตั้ง และนำประเทศเข้าสู่การปฏิรูปแบบจริงจัง

11 ก.พ. 2556 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ม.สงขลานครินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.นเรศวร ม.รังสิต ม.บูรพา คณบดีคณเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย 6 แห่ง นายกแพทยสภา นายกทันตแพทยสภา นายกสภาการพยาบาล นายกสภาเภสัชกรรม นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสภากายภาพบำบัด นายกสัตวแพทยสภา และประชาคมสาธารณสุข 23 องค์กร ร่วมกันออกแถลงการจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการ แก้ปัญหาความขัดแย้งในขณะนี้ ด้วยการเสียสละลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ

และเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีคนกลาง ที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย เข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ ปัญหาการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาชาวนา และนำประเทศเข้าสู่การปฏิรูปอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เครือข่ายบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เห็นว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและยืดเยื้อมาจนวันนี้ เกิดจากการที่รัฐบาลผลักดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่านสภาฯ เกิดกระแสการต่อต้านอย่างรุนแรงจนประชาชนแตกแยก และขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคม ประชาคมฯ มองว่า การเสียสละของคณะรัฐมนตรีรักษาการ ยอมเปิดทางให้มีการปฏิรูปประเทศก่อน จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net