ประกาศคณะธรรมยุต ให้พระสงฆ์เปลี่ยนสีจีวรเป็นสีพระราชนิยม

รักษาการเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต ประกาศให้พระสงฆ์ สามเณร ในสังกัด เปลี่ยนสีจีวรเป็นสีพระราชนิยม เพื่อสนองพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

15 ก.พ. 2557 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะรักษาการเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต ลงนามในคำสั่ง ประกาศคณะธรรมยุต เรื่อง การครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ทรงมีพระราชดำริ ในการที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ ครองผ้าไตรจีวรที่มีสีเหมือนกัน เพื่อความเรียบร้อยงดงาม จึงได้ทรงนำผ้าสีต่างๆ มาถวาย และมีพระราชปุจฉากับพระมหาเถระ จนได้ผ้ามีสีที่ถูกต้องไม่ผิดพระวินัย เป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว จึงโปรดให้เจ้าพนักงาน ในพระองค์ จัดผ้าไตรจีวรสี ตามพระราชดำริ พระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวาระต่างๆ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ เมื่อรับพระราชทานถวายแล้ว ได้ครองจีวรสีดังกล่าว ฉลองพระราชศรัทธามาโดยลำดับ ผ้าไตรจีวรที่พระราชทานถวายนั้น ทราบกันในนามว่า “จีวรสีพระราชนิยม”

อนึ่ง ในการประชุมเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด คณะธรรมยุต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม และมีมติอนุโมทนา ในพระราชศรัทธา และเห็นชอบที่จะให้พระภิกษุ สามเณร คณะธรรมยุต ครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยมเสมอกัน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุตพิจารณา

คณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุต ได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาตามข้อเสนอของเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดดังกล่าว มีมติเห็นชอบและให้มีประกาศคณะธรรมยุต เรื่อง ให้พระภิกษุสามเณรคณะธรรมยุต ครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม ตั้งแต่วันวิสาขบูชา 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำหรับสีจีวรในปัจจุบันของคณะสงฆ์ธรรมยุต ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้จีวรสีกรัก หรือสีแก่นขนุนเข้ม ซึ่งมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม แต่สำหรับสีพระราชนิยม สีจะอ่อนกว่าสีกรัก เวลาพระสงฆ์รับนิมนต์ เข้าพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง จะครองจีวรสีพระราชนิยม และจะเห็นได้ชัดอีกช่วง ในพิธีพระราชทานสมณศักดิ์ของทุกปี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์