โพลชี้ คน กทม. อยากให้ กสทช. แจกกล่องดูทีวีดิจิตอลมากกว่าคูปอง

27 ก.พ. 2557 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลของประชาชน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,229 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ซึ่งกำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลของประชาชน เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบทีวีดิจิตอลและได้มีการประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วนั้น การทดลองออกอากาศในเร็วๆ นี้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับยังไม่มีความเข้าใจว่าระบบทีวีดิจิตอลจะส่งผลกระทบอย่างไรกับประชาชนในการรับชมระบบทีวีดิจิตอล และกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้รับชมระบบทีวีดิจิตอลได้นั้น ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้อย่างไร มีผลการสำรวจมี่น่าสนใจดังต่อไปนี้  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าอนาคตจำนวนช่องของทีวีดิจิตอลจะมีจำนวนช่องให้รับชมถึง 48 ช่อง ร้อยละ 43.4 ทราบ ร้อยละ 39.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.2

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าเครื่องโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่สามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลร้อยละ 44.6  ไม่ทราบ ร้อยละ 38.2 และไม่แน่ใจร้อยละ 17.2

ในส่วนของกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าจะต้องมีกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box) ต่อกับเครื่องโทรทัศน์ในปัจจุบันเพื่อทำให้สามารถรับชมสัญญาณในระบบดิจิตอล ร้อยละ 41.8 ทราบ ร้อยละ 35.9 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าเมื่อติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box) เพื่อรับชมทีวีดิจิตอล ท่านจะไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน (รับชมฟรี) ร้อยละ 45.0 ทราบ ร้อยละ 33.0 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.0

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ กสทช.มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box) เพื่อรับชมทีวีดิจิตอล โดยการแจกให้ฟรี ร้อยละ 78.5 แจกคูปองลดราคา ร้อยละ 13.3 และไม่ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 7.7

จากข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลของประชาชน ที่เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2556 นั้นทำให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมระบบทีวีดิจิตอล และกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box)  เปรียบเทียบกันแล้วนั้นไม่ได้แตกต่างกัน ทำให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมระบบทีวีดิจิตอล และกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box)   อยากให้ทาง กสทช.ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมระบบทีวีดิจิตอล และกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล (set-top-box)  ให้มากยิ่งขึ้น

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์