โพลเผย คนอเมริกันหนุน 'แต่งงานคนรักเพศเดียวกัน' มากกว่าค้าน

โพลของวอชิงตันโพสต์และเอบีซีนิวส์ระบุว่ามีร้อยละ 50 ที่คิดว่าการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ส่วนร้อยละ 69 มองว่าว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ควรปฏิเสธให้บริการคนรักเพศเดียวกันด้วยข้ออ้างด้านศาสนา

5 มี.ค. 2557 สำนักข่าววอชิงตันโพสต์รายงานผลการสำรวจที่จัดทำร่วมกับสำนักข่าวเอบีซีนิวส์เกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอเมริกันต่อเรื่องการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งผลสำรวจระบุว่าครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันเห็นด้วยว่าคนรักเพศเดียวกันมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการแต่งงานกัน นอกจากนี้คนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเจ้าของธุรกิจไม่ควรมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการคนรักเพศเดียวกันด้วยข้ออ้างเรื่องศาสนา

ผู้แสดงความคิดเห็นในผลสำรวจดังกล่าวร้อยละ 50 มองว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ปกป้องสิทธิการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน ขณะที่ร้อยละ 41 มีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ไม่ได้คุ้มครองในจุดนี้ ที่เหลือร้อยละ 9 ไม่แสดงความคิดเห็น

นอกเหนือจากเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วร้อยละ 59 บอกว่าพวกเขาสนับสนุนการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน ร้อยละ 34 แสดงความคิดเห็นต่อต้านในเรื่องนี้

การสำรวจดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้พิจารณาว่าการที่บางรัฐสั่งห้ามการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันและห้ามไม่ให้มีการยอมรับการแต่งงานในที่อื่นๆ ถือเป็นเรื่องผิดหลักรัฐธรรมนูญ

คณะผู้พิพากษาอ้างสาเหตุจากการตัดสินใจของศาลสูงด้วยเสียง 5 ต่อ 4 เมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว ที่มีการสั่งยกเลิกกฎหมายคุ้มครองการแต่งงานซึ่งมีเนื้อหาห้ามไม่ให้มีการแต่งงานของคู่คนรักเพศเดียวกัน ทำให้การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย และในหลายรัฐก็มีคำสั่งให้อนุญาตการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันได้

ข้อมูลจากผลสำรวจของวอชิงตันโพสต์และเอบีซีนิวส์ระบุอีกว่า ผู้คนที่อาศัยใน 33 รัฐที่ห้ามการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันร้อยละ 53 สนับสนุนการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน ขณะที่ร้อยละ 40 ต่อต้านการอนุญาตในเรื่องดังกล่าว

วอชิงตันโพสต์ระบุว่าแม้คนอเมริกันยังดูเหมือนลังเลในเรื่องสนับสนุนนโยบายการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน แต่จากผลสำรวจประชาชนมีความเห็นไปในทางเดียวกันโดยมีร้อยละ 69 มองว่าว่าธุรกิจต่างๆ ไม่ควรใช้ข้ออ้างด้านศาสนาในการปฏิเสธให้บริการกับคนรักเพศเดียวกัน หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แจน บริวเวอร์ ผู้ว่าการรัฐแอริโซนาคัดค้านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ภาคธุรกิจปฏิเสธการให้บริการต่อคนรักเพศเดียวกันได้หากขัดหลักศาสนาของธุรกิจที่ให้บริการ

ชาร์ลส์ มุสเซอร์ ผู้อาศัยในรัฐแอริโซนากล่าวว่า บริวเวอร์ทำถูกต้องที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว แม้ว่าตัวมุสเซอร์เองจะต่อต้านการแต่งงานและสิทธิในการอุปการะบุตรธิดาของคนรักเพศเดียวกัน แต่เขาก็คิดว่ากฎหมายอนุญาตให้ธุรกิจปฏิเสธคนรักเพศเดียวกันจะเป็นการเปิดช่องให้กับการเลือกปฏิบัติ

วอชิงตันโพสต์ระบุว่าการสนับสนุนการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันเป็นประเด็นทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากกว่าประเด็นอื่นๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยจากการสำรวจของเอบีซีโพลเมื่อเดือน มี.ค. 2547 ระบุว่าร้อยละ 38 เห็นว่าการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันควรเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ขณะที่ร้อยละ 59 คิดว่าไม่ควรเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ซึ่งจำนวนผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในโพลล่าสุดดูเหมือนจะกลับกัน

วอชิงตันโพสต์ระบุอีกว่า ไม่เพียงเรื่องสิทธิในการแต่งงานเท่านั้น เรื่องทัศนคติต่อคนรักเพศเดียวกันก็ดูจะเปิดกว้างมากขึ้นในประเด็นการอุปการะบุตรธิดา โดยคนเกือบ 8 ใน 10 คนมองว่าคนรักเพศเดียวกันสามารถเป็นพ่อแม่ได้ดีเท่ากับคู่รักต่างเพศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6 ใน 10 คนจากการสำรวจของนิวส์วีคเมื่อปี 2539 และจากการสำรวจล่าสุดมีร้อยละ 61 คนสนับสนุนการอุปการะบุตรธิดาโดยคนรักเพศเดียวกัน

แม้ว่าจะมีทัศนคติเปลี่ยนไป แต่ทัศนคติต่อคนรักเพศเดียวกันก็ยังมีความแตกแยกในกลุ่มประชากรเชิงศาสนา คนต่างรุ่น และแนวคิดทางการเมือง โดยมี 6 ใน 10 คนของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์สายอีแวนเจลิคอล (evangelical) ที่ต่อต้านการแต่งงานของเพศเดียวกัน ขณะที่ 6 ใน 10 ของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ที่ไม่ใช่สายอีแวนเจลิคอล รวมถึง 8 ใน 10 ของคนที่ไม่นับถือศาสนาสนับสนุนการแต่งงานของเพศเดียวกัน

ในกลุ่มคนอเมริกันที่อายุต่ำกว่า 30 ปี มีอยู่ 3 ใน 4 ที่สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ขณะที่กลุ่มคนสูงวัยสนับสนุนในเรื่องนี้น้อยกว่าครึ่ง

ในแง่แนวคิดทางการเมือง มีผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตร้อยละ 70 และกลุ่มอิสระอื่นๆ ร้อยละ 61 เห็นด้วยกับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับริกันร้อยละ 40 เห็นด้วยในเรื่องนี้ ขณะที่อีกร้อยละ 54 ไม่เห็นด้วย

ความเห็นที่แตกต่างในกลุ่มรีพับริกันมาจากเรื่องแนวคิดอุดมการณ์และเรื่องศาสนา ซึ่งมีบางคนที่ไม่ได้ต่อต้านคนรักเพศเดียวกัน เช่นลิลลี่ เทลาทิกคี จากแอริโซนากล่าวว่า "แม้ฉันจะเติบโตมาในครอบครัวที่อนุรักษนิยมจัดและจริงจังเรื่องศาสนามาก ฉันก็ไม่สนใจว่าผู้คนจะมีรสนิยมทางเพศอย่างไร" ลิลลี่ บอกอีกว่าพรรคริพับริกันที่เธอลงคะแนนเสียงให้ใช้เวลายุ่งกับประเด็นนี้มากเกินไป

ทางด้านผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตมีความเห็นแตกต่างกันตามเชื้อชาติและชนชั้นทางสังคม โดยมีคนผิวขาว 8 ใน 10 สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และมีมากกว่านั้นในกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ขณะที่ในกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวและมีรายได้ต่ำมีอยู่ 6 ใน 10 ที่สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน

 

เรียบเรียงจาก

Support for same-sex marriage hits new high; half say Constitution guarantees right, Washington Post, 05-03-2014
http://www.washingtonpost.com/politics/support-for-same-sex-marriage-hits-new-high-half-say-constitution-guarantees-right/2014/03/04/f737e87e-a3e5-11e3-a5fa-55f0c77bf39c_story.html

Support for gay rights more entrenched across the country, Washington Post, 05-03-2014
http://www.washingtonpost.com/politics/support-for-gay-rights-more-entrenched-across-the-country/2014/03/04/24417d20-a405-11e3-a5fa-55f0c77bf39c_graphic.html

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์