หมอกควันภาคเหนือยังวิกฤต PM10 สูงทุกจังหวัด - 17 อปท.พะเยาระดมรถฉีดน้ำ

กรมควบคุมมลพิษวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือ พบค่าฝุ่นละออง PM10 หลายจังหวัดมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเกือบทุกสถานีตรวจวัด ผวจ.เชียงใหม่หวังพึ่งฝนเทียม ขณะที่ 17 อปท.พะเยา ระดมรถฉีดน้ำหวังเพิ่มความชื้นและลดหมอกควัน

เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.พะเยา 17 แห่ง ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำหวังเพิ่มความชื้นและลดหมอกควันใน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 57 (ที่มา: สวท.พะเยา)

แผนที่แสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot ทิศทางลม และการปกคลุมของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายของดาวเทียม NOAA-18 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ/ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์)

 

กรมควบคุมมลพิษตรวจพบหมอกควันภาคเหนือยังวิกฤตทุกจังหวัด

18 มี.ค. 2557 - สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยประจำวันที่ 18 มี.ค. 2557 ว่าจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าระหว่าง 25-168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี

กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการงดเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย

กรมควบคุมมลพิษ มีข้อแนะนำด้านสุขภาพด้วยว่า เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

โดยค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพมีดังนี้

จ.เชียงราย (1) สำนักงานสาธารณสุขแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย PM10 130 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 105 มีผลกระทบต่อสุขภาพ (2) สาธารณสุขแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย PM10 AQI 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จ.เชียงใหม่ (1) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM10 168 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ (2) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM10 159 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 117 มีผลกระทบต่อสุขภาพ (3) พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ PM10 25 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 31 ดี

จ.ลำปาง (1) สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง PM10 119 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 99 ปานกลาง (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาบ้านสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง PM10 93 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 83 ปานกลาง (3) การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง PM10 93 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 83 ปานกลาง

จ.ลำพูน (1) สนามกีฬา อบจ. อ.เมือง จ.ลำพูน PM10 115 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 97 ปานกลาง

จ.น่าน (1) สนามกีฬาเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน PM10 127 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 104 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จ.แพร่ (1) สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ PM10 119 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 99 ปานกลาง

จ.พะเยา (1) อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา PM10 139 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จ.แม่ฮ่องสอน (1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน PM10 153 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 115 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จ.ตาก (1) สถานีอุตุนิยมวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก PM10 110 ไมโครกรัม/ลบ.ม. AQI 94 ปานกลาง

 

17 อปท.พะเยา ระดมรถฉีดน้ำหวังเพิ่มความชื้นและลดหมอกควัน

ขณะเดียวกัน สวท.พะเยา รายงานว่า วันนี้ (18 มี.ค.57) น.ส.จุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ท้องถิ่นพะเยา งดเผาลดหมอกควัน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2557" ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง โดยเทศบาลเมืองพะเยาได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาทั้ง 17 แห่ง ระดมรถดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่บรรยากาศบริเวณรอบกว๊านพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดภาวะหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยล่าสุดวันนี้ (18 มี.ค.57) ที่สถานีตรวจวัดอากาศอุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา สามารถวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ที่ 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ระดับ 109 ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หวังพึ่งฝนเทียม หวังเร่งมือก่อนสงกรานต์

สวท.เชียงใหม่ รายงานว่า นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงนี้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวันเป็นเพราะอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่าน ทำให้อากาศข้างบนกดทับลงมา ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีฝนตก ช่วยคลี่คลายปัญหามลพิษหมอกควันลงไปได้ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำชับเร่งแก้ปัญหา โดยได้ประสานกองทัพอากาศนำเครื่องบินมาโปรยน้ำและจะขอสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรให้ทำฝนหลวงแก้ปัญหา อีกทั้งให้ท้องถิ่นทุกแห่งร่วมฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศด้วย ทั้งนี้ยืนยันจุดฮอตสปอตในจังหวัดเชียงใหม่มีน้อยมาก ส่วนใหญ่หมอกควันนั้นลอยมาจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการเร่งรัดทุกอำเภอให้เข้มงวดกวดขันและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากสถิติพบว่าปัญหาหมอกควันปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก และขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า จะเร่งระดมท้องถิ่นแก้ปัญหามลพิษหมอกควันให้คลี่คลายโดยเร็วก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ เที่ยวเชียงใหม่อย่างปลอดภัยไร้มลพิษ หมอกควัน

 

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ตั้งรางวัลนำจับมือเผา 5,000 บาท

สวท.เชียงใหม่ รายงานด้วยว่า ด้านนายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ค่า PM10 เกินค่ามาตรฐานมาหลายวัน สูงที่สุดอยู่ที่ 160 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. พบจุดความร้อนสะสมเกือบ 1,000 จุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องเร่งใช้มาตรการทางกฎหมาย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหา คือ ผู้พบเห็นผู้จุดไฟเผาป่า สามารถแจ้งเบาะแสมาทางจังหวัด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2725-6 โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท

นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ว มาตรการสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ การปรับแผนการดำเนินการเข้าระงับเหตุ เข้าไปในสถานการณ์รุนแรง ให้ผู้นำชุมชน เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แจ้งประชาชนให้งดการเผา ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องในห้วง 80 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 21 เม.ย.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์