ผู้แทนระดับสูงอียูร้องไทยกำหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 โฆษกผู้แทนระดับสูงแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง แคเธอรีน แอชตัน ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยเรียกร้องให้ทางการไทยจัดการเลือกตั้งที่มีกรอบเวลาแน่นอนและอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 
 
“ผู้แทนระดับสูงได้รับทราบถึงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 มีนาคม 2014 และเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง ที่เป็นไปตามกรอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” แถลงการณ์ดังกล่าวระบุ
 
แอชตันยังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกที่สันติและยั่งยืน และทำให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุด นอกจากนี้ยังย้ำให้ทุกฝ่ายงดจากการใช้ความรุนแรง และปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์