Skip to main content
sharethis

ปิดหีบเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศมีผู้มาใช้สิทธิ 18.7 ล้านคน หรือร้อยละ 42.53 โดยขณะนี้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วทั่วประเทศ "สมชัย ศรีสุทธิยากร" ยอมรับคนเลือกตั้งน้อยสาเหตุเกิดจากบรรยากาศการเมือง ขณะที่ผลเลือกตั้ง ส.ว.กทม. "จารุวรรณ เมณฑกา"คะแนนอันดับ 1 ได้ 5.5 แสนคะแนน

 

กกต.ยอมรับมีผู้มาเลือกตั้งน้อยร้อยละ 42.53 สาเหตุเกิดจากบรรยากาศทางการเมือง

ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้และสิ้นสุดการนับคะแนนแล้วนั้น ล่าสุดวันนี้ (30 มี.ค.) สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ รายงานด้วยว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้ง กล่าวว่า ขณะนี้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วกว่าร้อยละ 90 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ 18,708,713 คน คิดเป็นร้อยละ 42.53 เป็นบัตรดี 15,545,808 บัตร คิดเป็นร้อยละ 82.95 บัตรเสียจำนวน 967,010 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.16 และจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 2,228,138 บัตร คิดเป็นร้อยละ 11.91 ซึ่งคาดว่าหากนับคะแนนจนแล้วเสร็จ จำนวนคะแนนจะไม่ต่างจากนี้มาก

นายสมชัยยอมรับด้วยว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิในครั้งนี้ถือว่าน้อย สาเหตุหลักน่าจะมาจากบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้ และผู้สมัคร ส.ว. จะไม่ใช่นักการเมืองทำให้ไม่คุ้นเคยกับประชาชน ส่วนจำนวนบัตรเสียที่มีกว่าร้อยละ 5 คงต้องไปตรวจลายละเอียดอีกครั้งว่าเกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจของประชาชน หรือเกิดขึ้นเพราะความจงใจ เนื่องจากไม่พอใจการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนที่มีถึงร้อยละ 11 อาจมีหลายสาเหตุ อาทิ ผู้สมัครอาจไม่เป็นตัวเลือกที่ดีพอ และอาจเป็นความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง แต่ต้องการรักษาสิทธิของตัวเอง อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้ในด้านความสงบเรียบร้อยถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก และถือเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของ กกต. ส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ถือว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร

นายสมชัย กล่าวอีกว่า จะมีการทยอยประกาศรับรองผลอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด หากไม่มีการร้องเรียนใด ๆ สามารถประกาศได้ภายใน 7 วัน ทั้งนี้หากมีการร้องเรียกเรื่องถึงการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง กกต. จะสามารถประกาศผลได้ภายใน 30 วัน แต่หาก กกต. ไม่สามารถพิจารณาได้เสร็จภายใน 30 วัน จะมีการประกาศรับรองไปก่อน แล้วค่อยประกาศผลการตัดสินภายหลัง

 

"คุณหญิงจารุวรรณ" จ่อขึ้นแท่น ส.ว.กทม. ได้ 5.5 แสนคะแนน

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานด้วยว่า นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่างไม่เป็นทางการ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. กรุงเทพมหานคร อย่างไม่เป็นทางการ จาก 6,677 หน่วยเลือกตั้ง โดย 5 อันดับแรกที่มีการแถลงได้แก่ อันดับ 1 ผู้สมัครหมายเลข 8 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 552,530 คะแนน อันดับ 2 ผู้สมัครหมายเลข 1 พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 267,947 คะแนน อันดับ 3 ผู้สมัครหมายเลข 9 นายโฆษิต สุวินิจจิต 79,747 คะแนน อันดับ 4 ผู้สมัครหมายเลข 3 นางลีนา จังจรรจา 38,417 คะแนน อันดับ 5 ผู้สมัครหมายเลข 2 นายศรีสุวรรณ จรรยา 37,571 คะแนน

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว. ในวันนี้ ผู้มีสิทธิ 4,365,905 คน มาใช้สิทธิ 1,248,881 คน คิดเป็นร้อยละ 28.61 แบ่งเป็นบัตรดี 1,074,624 บัตร คิดเป็นร้อยละ 86.05 บัตรเสีย 23,762 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.90 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 150,495 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 12.05

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า มีการร้องเรียน 2 เรื่อง คือ เรื่องป้ายแนะนำตัวและคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาปิดล้อม ขัดขวาง ข่มขู่ การทำผิดกฎหมาย รวมทั้งคณะกรรมการประจำหน่วย โดยสาเหตุที่มีผู้มาใช้สิทธิน้อย มีหลายสาเหตุ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง แต่การประชาสัมพันธ์ มีความเข้ม อย่างไรก็ตาม จะตรวจสอบการนับคะแนนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ

 

ผลการเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ

สำหรับผลการเลือกตั้ง ส.ว. อย่างไม่เป็นทางการนอกจากในกรุงเทพมหานครแล้วที่คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกานำเป็นอันดับ 1 แล้ว สำหรับผลอีก 76 จังหวัดที่เหลือนั้นมีดังนี้

จ.กระบี่ นายอภิชาต ดำดี เบอร์ 1 ได้ 65,538 คะแนน
จ.กาญจนบุรี พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ เบอร์ 1 ได้ 57,181 คะแนน
จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ เบอร์ 1 ได้ 141,331 คะแนน
จ.กำแพงเพชร นายจุลพันธ์ ทับทิม เบอร์ 1 ได้ 101,093 คะแนน
จ.ขอนแก่น นายวัน สุวรรณพงษ์ เบอร์ 1 ได้ 300,353 คะแนน

จ.จันทบุรี นางพจนา กิจกาญจน์ เบอร์ 2 ได้ 60,175 คะแนน
จ.ฉะเชิงเทรา นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ เบอร์ 1 ได้ 59,946 คะแนน
จ.ชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เบอร์ 2 ได้ 84,083 คะแนน
จ.ชัยนาท นายมณเฑียร สงฆ์ประชา เบอร์ 2 ได้ 54,857 คะแนน
จ.ชัยภูมิ นายบัณฑูร เกียรติก้องชูชัย เบอร์ 5 ได้ 208,335 คะแนน

จ.ชุมพร พล.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์ เบอร์ 1 ได้ 44,557 คะแนน
จ.เชียงราย นายมงคลชัย ดวงแสงทอง เบอร์ 3 ได้ 157,066 คะแนน
จ.เชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ เบอร์ 3 ได้ 127,708 คะแนน
จ.ตรัง นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ เบอร์ 1 ได้ 72,612 คะแนน
จ.ตราด นายบุญส่ง ไข่เกษ เบอร์ 1 ได้ 33,587 คะแนน

จ.ตาก นายชิงชัย ก่อประภากิจ เบอร์ 5 ได้ 69,223 คะแนน
จ.นครนายก นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ เบอร์ 2 ได้ 40,530 คะแนน
จ.นครปฐม นายธงชัย ศรีสุขจร เบอร์ 1 ได้ 111,517 คะแนน
จ.นครพนม นายสมนาม เหล่าเกียรติ เบอร์ 1 ได้ 96,979 คะแนน
จ.นครราชสีมา นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ เบอร์ 1 ได้ 234,022 คะแนน

จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู เบอร์ 2 ได้ 96,971 คะแนน
จ.นครสวรรค์ ร.อ.จักรวาล ตั้งภากรณ์ เบอร์ 1 ได้ 86,155 คะแนน
จ.นนทบุรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล เบอร์ 3 ได้ 56,800 คะแนน
จ.นราธิวาส นายนิมันซูร จียี่งอ เบอร์ 1 ได้ 90,558 คะแนน
จ.น่าน นายอานนท์ ตันตระกูล เบอร์ 4 ได้ 79,051 คะแนน

จ.บึงกาฬ นายณัฐพล เนื่องชมภู เบอร์ 3 ได้ 63,613 คะแนน
จ.บุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี เบอร์ 3 ได้ 226,756 คะแนน
จ.ปทุมธานี นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา เบอร์ 7 ได้ 64,890 คะแนน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสืบยศ ใบแย้ม เบอร์ 1 ได้ 52,836 คะแนน
จ.ปราจีนบุรี นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เบอร์ 1 ได้ 103,865 คะแนน

จ.ปัตตานี นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ เบอร์ 1 ได้ 101,887 คะแนน
จ.พระนครศรีอยุธยา นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ เบอร์ 3 ได้ 60,616 คะแนน
จ.พะเยา นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ เบอร์ 2 ได้ 83,691 คะแนน
จ.พังงา นายวรชาติ ทนังผล เบอร์ 4 ได้ 45,768 คะแนน
จ.พัทลุง นายทวี ภูมิสิงหราช เบอร์ 3 ได้ 102,252 คะแนน

จ.พิจิตร นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ เบอร์ 2 ได้ 68,312 คะแนน
จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา เบอร์ 1 ได้ 139,788 คะแนน
จ.เพชรบุรี นายสุชาติ อุสาหะ เบอร์ 4 ได้ 61,333 คะแนน
จ.เพชรบูรณ์ นายพิพัฒน์ ภัครัชตานนท์ เบอร์ 1 ได้ 112,765 คะแนน
จ.แพร่ ด.ต.บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์ เบอร์ 1 ได้ 83,296 คะแนน

จ.ภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย เบอร์ 2 ได้ 17,094 คะแนน
จ.มหาสารคาม นายศรีเมือง เจริญศิริ เบอร์ 1 ได้ 170,116 คะแนน
จ.มุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา เบอร์ 3 ได้ 42,544 คะแนน
จ.แม่ฮ่องสอน นายจำลอง รุ่งเรือง เบอร์ 1 ได้ 30,855 คะแนน
จ.ยโสธร นางประยูร เหล่าสายเชื้อ เบอร์ 2 ได้ 98,360 คะแนน

จ.ยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง เบอร์ 3 ได้ 64,806 คะแนน
จ.ร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ พื้นแสน เบอร์ 4 ได้ 139,313 คะแนน
จ.ระนอง นายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์ เบอร์ 1 ได้ 17,225 คะแนน
จ.ระยอง นายสุรชัย ปิตุเตชะ เบอร์ 3 ได้ 56,298 คะแนน
จ.ราชบุรี นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ เบอร์ 1 ได้ 73,448 คะแนน

จ.ลพบุรี นายประทวน สุทธิอำนวยเดช เบอร์ 4 ได้ 55,791 คะแนน
จ.ลำปาง นายวราวุฒิ หน่อคำ เบอร์ 1 ได้ 120,488 คะแนน
จ.ลำพูน นายตรี ด่านไพบูลย์ เบอร์ 2 ได้ 62,385 คะแนน
จ.เลย นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ เบอร์ 2 ได้ 126,746 คะแนน
จ.ศรีสะเกษ น.ส.วิลดา อินฉัตร เบอร์ 1 ได้ 228,503 คะแนน

จ.สกลนคร นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธิ์ เบอร์ 6 ได้ 124,453 คะแนน
จ.สงขลา นายอนุมัติ อาหมัด เบอร์ 1 ได้ 122,060 คะแนน
จ.สตูล นายอิบรอเหม อาดำ เบอร์ 2 ได้ 23,159 คะแนน
จ.สมุทรปราการ น.ส.วราภรณ์ อัศวเหม เบอร์ 9 ได้ 118,194 คะแนน
จ.สมุทรสงคราม น.ส.บุญยืน ศิริธรรม เบอร์ 4 ได้ 21,079 คะแนน

จ.สมุทรสาคร นายสุนทร วัฒนาพร เบอร์ 1 ได้ 57,883 คะแนน
จ.สระแก้ว นางดวงพร เทียนทอง เบอร์ 2 ได้ 106,413 คะแนน
จ.สระบุรี นายบุญส่ง เกิดหลำ เบอร์ 2 ได้ 72,918 คะแนน
จ.สิงห์บุรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เบอร์ 2 ได้ 32,811 คะแนน
จ.สุโขทัย นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง เบอร์ 1 ได้ 63,048 คะแนน

จ.สุพรรณบุรี นายจองชัย เที่ยงธรรม เบอร์ 2 ได้ 166,913 คะแนน
จ.สุราษฎร์ธานี พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย เบอร์ 1 ได้ 82,233 คะแนน
จ.สุรินทร์ นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ เบอร์ 4 ได้ 177,047 คะแนน
จ.หนองคาย นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร เบอร์ 3 ได้ 98,196 คะแนน
จ.หนองบัวลำภู นายประพาส นวนสำลี เบอร์ 6 ได้ 57,302 คะแนน

จ.อ่างทอง นายชูศักดิ์ ศรีราชา เบอร์ 1 ได้ 52,706 คะแนน
จ.อำนาจเจริญ นางญาณีนาถ เข็มนาค เบอร์ 1 ได้ 42,596 คะแนน
จ.อุดรธานี นางอาภรณ์ สาราคำ เบอร์ 1 ได้ 352,014 คะแนน
จ.อุตรดิตถ์ นายพีรศักดิ์ พอจิต เบอร์ 2 ได้ 93,322 คะแนน
จ.อุทัยธานี นายไพโรจน์ ทุ่งทอง เบอร์ 1 ได้ 52,322 คะแนน

จ.อุบลราชธานี นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ เบอร์ 3 ได้ 268,424 คะแนน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net