พนักงานตรวจแรงงานสั่ง บ.จอร์จี้ จ่ายเงินค้างจ่ายกรรมการสหภาพฯ

สนง.คุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้บริษัท จอร์จี้  แอนด์ ลู จำกัด จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่กรรมการสหภาพแรงงาน 4 คนที่ถูกเลิกจ้าง
 
2 เม.ย. 2557 สหภาพแรงงานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์เปิดเผยว่าหลังจากที่กรรมการสหภาพ 4 คนที่ถูกเลิกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ค้างค่าจ่ายค่าจ้างของการทำงานระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 - วันที่ 7 มกราคม 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,855.59 บาท 
 
พนักงานตรวจแรงงานได้สอบข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาหลักฐานต่างๆ แล้ว พนักงานตรวจแรงงานจึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติคุ่มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีคำสั่งให้บริษัท จอร์จี้  แอนด์ ลู จำกัด จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่กรรมการสหภาพแรงงาน 4 คนที่ถูกเลิกจ้างรวมเป็นเงิน 16,855.59 บาท ตามที่กรรมการสหภาพได้ร้องเรียน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ภายในสามสิบวันที่ทราบคำสั่งหรือถือได้ว่าทราบคำสั่ง โดยนำไปจ่าย ณ  สำนักงานคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
อนึ่ง มาตรา 125 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา 124 แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจในคำสั่งนั้นให้นำคดีไปสู่ศาลได้ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่ง ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด
 
ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาล นายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่กำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้นจึงจะฟ้องคดีได้
 
มาตรา 151 วรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ.. ฯลฯ ...หรือคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา... ฯลฯ...หรือมาตรา 124 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์