Skip to main content
sharethis

ยังไม่รับรองผู้สมัคร ส.ว. อีก 19 จังหวัด รวมทั้ง "จารุวรรรณ เมณฑกา" หลังถูกร้องเรียนมีผู้ปราศรัยช่วยหาเสียง จะมีการตั้งโต๊ะแสดงตน ส.ว. ที่รัฐสภา 9-12 เม.ย. นี้โดยให้ว่าที่ ส.ว.เตรียมรูปหน้าตรง 1 โหลมาด้วย ด้านสมชัย ศรีสุทธิยากรยืนยันคำวินิจฉัยศาล รธน. ต่อสถานะนายกรัฐมนตรีไม่มีผลต่อการจัดเลือกตั้ง

8 เม.ย. 2557 - สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานวันนี้ว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การประชุม กกต.วันนี้ จะพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ของผู้ได้รับการเลือกตั้งและไม่มีการร้องคัดค้าน และได้รับการประกาศรับรองผล เพื่อนำเอกสารไปรายงานตัวต่อวุฒิสภา

ส่วนกรณีที่มีเรื่องร้องคัดค้าน กกต.จะดำเนินการสอบสวนต่อไป หากคำร้องใดไม่มีมูล จะพิจารณายกคำร้อง และภายใน 30 วัน หากคำร้องพิจารณาเสร็จสิ้น อาจมีการให้ใบเหลือง ใบแดง ส่วนจะรับรองทันร้อยละ 95 ก่อนการประชุมวุฒิสภานัดแรก วันที่ 18 เมษายนนี้ หรือไม่ ต้องรอผลการรับรองวันนี้ หากไม่ครบตามเงื่อนไข ส.ว.ชุดเก่า ต้องรักษาการปฎิบัติหน้าที่ก่อน

ส่วนการเตรียมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ บ่ายวันนี้จะประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ กกต.จากนั้นจะนัดประชุมกับพรรคการเมือง 73 พรรค ที่จดทะเบียนกับ กกต.วันที่ 22 เมษายนนี้ และจะนัดประชุมหารือกับรัฐบาล เพื่อหาความชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ ไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องกรอบเวลา 90 วัน ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. แต่ยืนยันว่า กกต.มีความพร้อม แต่ต้องประเมินปัจจัยสถานการณ์ทางการเมือง ความพร้อมของประชาชน จึงอยากให้ฝ่ายความมั่นคง ประเมินสถานการณ์ตามข้อเท็จจริง ขณะที่ การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คำร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพของ นายกรัฐมนตรี ไม่มีผลต่อการจัดการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการประชุม กกต. ที่วินิจฉัยรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ว.จำนวน 58 คน จาก 58 จังหวัด และขณะนี้ยังไม่มีการรับรองผู้สมัคร ส.ว. อีก 19 คน เนื่องจากมีผู้ร้องคัดค้าน รวมถึงคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ผู้สมัคร ส.ว.กรุงเทพมหานคร ที่มีการร้องเรียนกรณีการขึ้นเวทีช่วยปราศรัยหาเสียง ทั้งนี้เมื่อนับรวมผู้ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้ง 58 คน กับ ส.ว.สรรหาเดิมจำนวน 73 คน ทำให้มี ส.ว. 131 คน ทำให้ไม่ครบจำนวนร้อยละ 95 หรือ 143 คน ตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการทำหน้าที่ของวุฒิสภาชุดใหม่ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ ส.ว.ชุดเก่า ยังคงต้องรักษาการในหน้าที่ต่อไปก่อน ซึ่งอาจนับรวมถึงการประชุมวุฒิสภานัดแรก ในวันที่ 18 เมษายนนี้ ด้วย

สำหรับ ส.ว. ที่ได้รับการรับรองจาก กกต. แล้ว 58 จังหวัด ประกอบด้วย (1) จ.กระบี่ นายอภิชาติ ดำดี (2) จ.กาญจนบุรี พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ (3) จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ (4) จ.กำแพงเพชร นายจุลพันธ์ ทับทิม (5) จ.ขอนแก่น นายวัน สุวรรณพงษ์

(6) จ.จันทบุรี นางพจนา กิจกาญจน์ (7) จ.ฉะเชิงเทรา นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ (8) จ.ชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ (9) จ.ชัยนาท นายมณเฑียร สงฆ์ประชา (10) จ.เชียงราย นายมงคลชัย ดวงแสงทอง

(11) จ.เชียงใหม่ นายอดิศร กำเนินศิริ (12) จ.ชุมพร พ.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์ (13) จ.ตรัง นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ (14) จ.ตราด นายบุญส่ง ไข่เกษ (15) จ.ตาก นายชิงชัย ก่อประภากิจ

(16) จ.นครปฐม นายธงชัย ศรีสุขจร (17) จ.นครพนม นายสมนาม เหล่าเกียรติ (18) จ.นครราชสีมา นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ (19) จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.จักวาล ตั้งภากรณ์ (20) จ.นนทบุรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล

(21) จ.นราธิวาส นายนิมันซูร จิยี่งอ (22) จ.น่าน นายอานนท์ ตันตระกูล (23) จ.บึงกาฬ นายณัฐพล เนื่องชมภู (24) จ.บุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี (25) จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสืบยศ ใบแย้ม

(26) จ.ปราจีนบุรี นายสฤษดิ์ บุตรเนียร (27) จ.ปัตตานี นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ (28) จ.เพชรบุรี นายสุชาติ อุสาหะ (29) จ.พระนครศรีอยุธยา นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ (30) จ.พะเยา นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์

(31) จ.พังงา นายวระชาติ ทนังผล (32) จ.พัทลุง นายทวี ภูมิสิงหราช (33) จ.พิจิตร นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ (34) จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา (35) จ.ภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย

(36) จ.มหาสารคาม นายศรีเมือง เจริญศิริ (37) จ.มุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา (38) จ.ยโสธร นางประยูร เหล่าสายเชื้อ (39) จ.ยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง (40) จ.ร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ พื้นแสน

(41) จ.ระยอง นายสุรชัย ปิตุเตชะ (42) จ.ราชบุรี นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ (43) จ.เลย นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ (44) จ.สกลนคร นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (45) จ.สงขลา นายอนุมัติ อาหมัด

(46) จ.สตูล นายอิบรอเหม อาดำ (47) จ.สมุทรสงคราม น.ส.บุญยืน ศิริธรรม (48) จ.สระแก้ว นางดวงพร เทียนทอง (49) จ.สระบุรี นายบุญส่ง เกิดหลำ (50) จ.สุโขทัย นางบุญพา ลิมปะพันธุ์

(51) จ.สุพรรณบุรี นายจองชัย เที่ยงธรรม (52) จ.สุรินทร์ นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ (53) จ.หนองคาย นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร (54) จ.อ่างทอง นายชูศักดิ์ ศรีราชา (55) จ.อุดรธานี นางอาภรณ์ สาราคำ (56) จ.อุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต (57) จ.อุทัยธานี นายไพโรจน์ ทุ่งทอง

ขณะที่จังหวัดที่ไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง เนื่องจากมีเรื่องร้องคัดค้าน 19 จังหวัด ได้แก่ (1) กรุงเทพหมานคร คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา (2) จ.ชัยภูมิ นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (3) จ.นครนายก นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ (4) จ.ปทุมธานี นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (5) จ.เพชรบูรณ์ นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์

(6) จ.แพร่ ด.ต.บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ (7) จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรพล สันติโชตินันท์ (8) จ.ระนอง นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย (9) จ.ลพบุรี นายประทวน สุทธิอำนวยเดช (10) จ.ลำปาง นายวราวุฒิ หน่อคำ

(11) จ.ลำพูน นายตรี ด่านไพบูลย์ (12) จ.ศรีสะเกษ น.ส.วิลดา อืนฉัตร (13) จ.สมุทรปราการ น.ส.วราภรณ์ อัศวเหม (14) จ.สมุทรสาคร นายสุนทร วัฒนาพร (15) จ.สิงห์บุรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์จ.สุราษฎร์ธานี

(16) พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย (17) จ.หนองบัวลำภู นายประพาส นวนสำลี (18) จ.อำนาจเจริญ นางญาณีนาถ เข็มนาค (19) และ จ.อุบลราชธานี นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ

นอกจากนี้ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานด้วยว่า ที่สำนักงานเลขาวุฒิสภา ได้มีการเตรียมสถานที่ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อรับการแสดงตน โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดว่า หาก กกต.รับรองภายในวันนี้ จะรับแสดงตนตั้งแต่ วันที่ 9-12 เมษายนนี้ เวลา 08.30 น. - 17.00 น สำหรับเอกสารแสดงตน ประกอบด้วย หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกวุฒิสภาจาก กกต. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 6 รูป และขนาด 3 นิ้ว 6 รูป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ call center วุฒิสภา โทร. 02-2441777-8 หรือสายด่วน 1102

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net