สภาทนายให้ใช้ ม.112 เอาผิด 'โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม' ฐานเสนอแก้ ม.112

หลัง 'โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม' สไกป์เสนอแก้ ม.112 ล่าสุดสภาทนายความออกแถลงการณ์ว่าเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้หน่วยงานมั่นคงเอาผิดด้วย ม.112 ด้าน 'สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล' ชี้สภาทนายความสมควรละอายใจ และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่รู้กฎหมาย

โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม สำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff (แฟ้มภาพ)

 

สภาทนายความให้ใช้ ม.112 เอาผิด 'โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม' ฐานเสนอแก้ ม.112

10 เม.ย. 2557 - หลังนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ทนายความของสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff และทนายความ นปช. ปราศรัยผ่านระบบสไกป์ในเวทีชุมนุม นปช. ถ.อุทยาน หรือ ถ.อักษะ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. เรียกร้องให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ทำให้ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ในเพจของ สภาทนายความ ได้ออกแถลงการณ์ "แถลงการณ์ของสภาทนายความ เรื่อง การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักร" เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย ดำเนินคดีนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ทนายความ นปช. ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

"จากกรณีที่นายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ทนายความของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ปราศรัยผ่าน skype มายังที่ชุมนุมของกลุ่มผู้สนับสนุนระบอบทักษิณ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ซึ่งมีคำปราศรัยดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรไทย รวมถึงการกล่าวร้ายต่อระบบศาลยุติธรรมและหน่วยงานองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาหรือการกระทำทุจริตของนักการเมืองที่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายสากล คำกล่าวอ้างของนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม จึงเป็นเรื่องเท็จ เป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตราอื่นอย่างชัดแจ้ง

สภาทนายความเห็นว่าความผิดดังกล่าวของนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรผ่านระบบโทรคมนาคมสื่อสารเข้ามาในประเทศไทย จึงต้องมีการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติใช้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 วรรคท้าย คือ “ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด ทำความเห็นส่งพร้อมสำนวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน ซึ่งเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ต้องทำความเห็นส่งพร้อมสำนวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน ในกรณีมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็ต้องส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้อง แต่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหามา” จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 เมษายน พ.ศ. 2557"

 

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลจวกเป็นเรื่องน่าละอาย ที่สภาทนายความไม่รู้กฎหมาย พร้อมแนะให้คืนตั๋วทนาย

นอกจากนั้น สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์สเตตัสหลังสภาทนายความมีข้อเสนอให้เอาผิดโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และถอดเทปคำปราศรัยของโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ข้างล่างนี้ ผมได้ถอดคำปราศรัยเมื่อวันที่ 6 เมษายน ของ โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม Robert Amsterdam ตอนที่ว่าด้วยการปฏิรูป 112 และอื่นๆ แบบคำต่อคำในภาษาอังกฤษ และแปลเป็นไทยให้แบบคำต่อคำ (คำแปลสดของ อ.จา ไม่ตรงนัก ซึ่งพอจะเข้าใจได้ เพราะเป็นการแปลสดๆ ตอนท้ายๆ อ.จา คงฟังผิด ที่ไปแปลเป็นเรื่อง เรียกร้องประยุทธ "ออกนอกประเทศ" คือคงฟังคำว่า lead เป็น leave)

วันนี้ สภาทนายความได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการตั้งข้อหา "หมิ่นฯ" กับคุณอัมสเตอร์ดัม อ้างว่าสปีชดังกล่าว "ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรไทย"

ผมว่า "ทนาย" เหล่านี้ ควรละอายใจตัวเอง (อันที่จริง พวกเขาควรคืนใบอนุญาตประกอบอาชีพทนายเลย) ดังที่ทุกคนจะเห็นจากคำที่ผมถอดออกมา ทั้งภาษาอังกฤษและไทย ไม่มีแม้แต่คำเดียวในสปีชดังกล่าว ที่สามารถถือได้ว่าเป็นการ "ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

ถ้าการเรียกร้องให้ปฏิรูป 112 ถูกหาว่า "หมิ่นฯ" แบบที่สภาทนายความออกแถลงการณ์ได้ คนอย่าง ศ.คณิต ณ นคร และกรรมการใน "คอป." ของเขา (แต่งตั้งโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์) จะต้องถูกจับทันที เพราะ คอป ได้เสนออย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน ให้ปฏิรูป 112 โดยให้กลับไปใช้แบบก่อนที่จะมีการแก้เป็นแบบปัจจุบันหลังรัฐประหาร 6 ตุลา (ลดโทษสูงสุดเหลือ 7 ปี ไม่มีโทษขั้นต่ำ) ทั้งยังถึงกับเสนอว่า ให้สำนักพระราชวังเป็นผู้พิจารณาฟ้องร้องเท่านั้น

เป็นเรื่องยิ่งกว่าน่าเศร้า ที่องค์กรทนายความที่เป็นทางการของประเทศ (สภาทนายความ) ไม่รู้กฎหมายแบบนี้"

..........

สปีช ของ อัมสเตอร์ดัม

(ดูคลิป ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=ZQE-xFD-p08 ระหว่างนาที 17.20-21.07)

Western commentators often talk about the difficulty of reconciliation in Thailand. And I am going to tell you the reason why. It is 112. 112 as it's presently enforced allows the Democrat Party to control the language of debate. Without reform of 112 there can be no dialogue. If we are Red Shirts, we must ensure the safty and we must provide freedom to Somyot and the other 112 prisoners.

The reform that we have to give is to return Thailand to the People's Constitution of 1997. And none of this could be possible without reforming the Thai military. Who Prayut thinks he is lecturing us about democracy and government. Have any of you Red Shirts voted for Prayut to lead the country? So why is Prayut telling our Prime Minister how to govern? And lastly and most importantly, we must reform Rule of Law in Thailand. ...

ผู้สังเกตการณ์ตะวันตกมักจะพูดเสมอถึงความยากลำบากของการสมานฉันท์ในประเทศไทย. ผมจะบอกพวกคุณให้ว่าทำไมถึงยากลำบากเช่นน้้น. เหตุผลคือ 112. 112 ตามที่มีการบังคับใช้ทุกวันนี้ ทำให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถควบคุมภาษาของการดีเบต. ถ้าไม่มีการปฏิรูป 112 การสนทนาแลกเปลี่ยนก็จะไม่เกิดขึ้น. ถ้าเราเป็นเสื้อแดง เราต้องหาทางให้ความปลอดภัย และให้เสรีภาพกับ สมยศ พฤกษาเกษมสุข และนักโทษ 112 คนอื่นๆ.

การปฏิรูปที่เราต้องให้กับประเทศไทย คือการกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2540. และสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเป็นไปได้ ถ้าไม่มีการปฏิรูปกองทัพไทย. ประยุทธ คิดว่าเขาเป็นใครมาเที่ยวสั่งสอนเราเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการปกครอง. พวกคุณที่เป็นเสื้อแดง มีสักคนหรือที่ลงคะแนนเสียงเลือกประยุทธให้มาเป็นผู้นำของประเทศ? แล้วทำไมประยุทธมาเที่ยวบอกนายกรัฐมนตรีของเราว่าควรปกครองบ้านเมืองอย่างไร? และประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุด เราต้องปฏิรูป การปกครองโดยกฎหมาย ในประเทศไทย...

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์