ศาลรัฐธรรมนูญประกาศยื่นซองจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 18 ชุด แท็บเล็ต 12 ชุด ปริ้นท์เลเซอร์ขาวดำแบบ Network 20 เครื่อง ปริ้นท์เลเซอร์ขาวดำ 13 เครื่อง ปริ้นท์สี Inkjet แบบ Network 10 เครื่อง ตั้งงบไว้ 1.9 ล้าน ยื่นซองได้ระหว่าง 10-29 เม.ย. กำหนดเปิดซอง 2 พ.ค. นี้

11 เม.ย. 2557 - ในเฟซบุ๊คของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ "เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์" จำนวน 5 รายการ ลงนามโดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า "ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 18 ชุด 2.เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 12 ชุด 3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดขาวดำ แบบ Network จำนวน 20 เครื่อง 4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดขาวดำ จำนวน 13 เครื่อง 5.เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกสี (Inkjet) สำหรับกระดาษ A3 แบบ Network จำนวน 10 เครื่อง"

"ทั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุชั้น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ"

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการดังกล่าว มีสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเจ้าของโครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก งบประมาณค้างเบิกประจำปี 2556 จำนวน 2,000,000 บาท

ทั้งนี้กำหนดราคากลาง หรือราคาอ้างอิงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เป็นเงิน 1,944,780 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  ราคาต่อหน่วย 33,000 บาท 2.แท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ ราคาต่อหน่วย 31,190 บาท 3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดขาวดำ แบบ Network ราคาต่อหน่วย 41,000 บาท 4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ ราคาต่อหน่วย 5,500 บาท และ 5. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกสี (Inkjet) สำหรับกระดาศ A3 แบบ Network ราคาต่อหน่วย 8,500 บาท

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์