บอร์ด กทค.เคาะราคาตั้งต้นประมูล 4G เริ่มที่ 11,600 ล้าน ตั้งเป้าประมูล ส.ค.นี้

บอร์ด กทค. เคาะราคาขั้นต่ำในการประมูลคลื่น 1800 MHz (Reserve Price) และเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz คาดจัดประมูล ส.ค.57

18 เม.ย. 2557 สำนักงาน กสทช. ระบุ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เห็นชอบการกำหนดราคาขั้นต่ำในการประมูล (Reserve Price) คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 1800 MHz เพื่อนำเสนอ กสทช. พิจารณาให้ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

กทค. เห็นชอบการกำหนดราคาขั้นต่ำในการประมูลซึ่งคำนวณโดย ITU ในราคา 11,600 ล้านบาทสำหรับชุดคลื่นความถี่ 2x12.5 MHz หนึ่งชุดคลื่นความถี่ หรือ 464 ล้านบาทต่อ MHz วิธีการที่ได้มาถึงตัวเลขดังกล่าว เป็นวิธีการที่เป็นหลักสากลซึ่ง ITU ได้มีการใช้หลากหลายวิธีประกอบการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่

1) Full enterprise value ซึ่งเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ใช้ในการหามูลค่าปัจจุบันของกำไรที่เกิดจากการนำคลื่นไปใช้ ร่วมกับทรัพยากรทั้งหมดของผู้ประกอบการตลอดช่วงเวลาของการได้รับใบอนุญาต โดยจะคำนวณทั้งสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายเล็ก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ประกอบรายเล็ก สามารถเข้าสู่การประมูลได้

2) Cost reduction value เป็นวิธีการประมาณการมูลค่าของส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับและไม่ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่จากการประมูล

3)  Benchmark ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติ ซึ่งได้มีการนำสถิติการประมูลคลื่นความถี่จากประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2549 – 2556 มาพิจารณา โดยเป็นข้อมูลสถิติจากการประมูลทั่วโลกจำนวน 101 ใบอนุญาต จากการประมูลของแถบเอเชียแปซิฟิก 32 ใบอนุญาต และประเทศที่มี GDP/capita ต่ำกว่า below US$30,000 (PPP) โดย ITU
  
ทั้งนี้ ราคาขั้นต่ำของการประมูลนี้มีค่าสูงกว่าราคาขั้นต่ำของคลื่นความถี่ 2100 MHz ที่กำหนดไว้ที่ 450 ล้านบาทต่อ MHz

นอกจากนี้ กทค. ได้พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕ MHz พ.ศ. …. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT)ย่านความถี่ ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยเห็นชอบให้นำร่างประกาศดังกล่าวนำเสนอ กสทช. เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ แผนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จะมีกรอบระยะเวลาในการนำร่างประกาศฯ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2557 โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศลงในราชกิจกานุเบกษา ในปลายเดือนมิถุนายน 2557 จากนั้นจะประกาศเชิญชวน และเผยแพร่ สรุปข้อสนเทศ (IM) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นประมูลมารับเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นประมูลในปลายเดือนกรกฎาคม 2557 จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลต้นเดือนสิงหาคม และจัดการประมูลพร้อมประกาศผลการประมูลในเดือนสิงหาคม 2557

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์