Skip to main content
sharethis
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PERMAS) ร้องสหประชาชาติและนานาชาติ กำหนดท่าทีและให้หลักประกันความปลอดภัยต่อประชาชนปาตานี หลังจากเหตุการณ์สลดใจที่บันนังสตา
 
 
26 เมษายน 2557 เมื่อเวลา 15.10 น. สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PERMAS) ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) เผยแพร่แถลงการณ์กรณีความรุนแรงต่อเด็กและพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ผ่านเว็บไซต์ดีพเซาท์วอร์ชดอทโออาร์จี (http://goo.gl/XSwxxd) เรียกร้อง UN และองค์กรระหว่างประเทศ พิจารณากรณีเด็กและพลเรือนทั่วไปได้รับ และให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยจากการถูกละเมิดและคุกคามในการนำเสนอข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อสาธารณะได้ เป็นต้น
 
นายสุไฮมี ดูละสะ ประธาน สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี เปิดเผยว่า “แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 แล้วที่เราแถลงต่อสาธารณะ ซึ่ง 3 ฉบับแรกเราเรียกร้องไปยังรัฐไทย แต่ดูท่าที่ของรัฐเพิกเฉยต่อสิ่งที่เราเรียกร้อง วันนี้เราจึงขอเรียกร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศและ UN เพื่อพิจารณากรณีการละเมิดและคุกคาม
 
ต่อไปเราจะยื่นหนังสื่อไปยังองค์กรระหว่างประเทศทุกประเทศที่เรามีเครือข่ายของ PERMAS อยู่แล้วด้วย เพราะวันนี้ผมคิดว่าประชาชนปาตานีไม่มีหลักประกันความปลอดภัยจากรัฐไทยเลย จึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าว” สุไฮมี กล่าว
 
 
แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ : 4/2557
เรื่อง กรณีความรุนแรงต่อเด็กและพลเรือนปาตานี
 
เนื่องด้วยในห้วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หลายเหตุการณ์สร้างความหวาดกลัวและสะเทือนใจต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และเกิดความคลุมเครือในข้อมูลข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสุ่มเสียงต่อการส่งผลให้เกิดความไม่ยุติธรรมหรือไม่กับผู้สูญเสียและครอบครัวสูงมาก ดังเช่นกรณีเกตุการณ์กราดยิง เด็กชายลุกมาน อภิบาลแบ อายุ 6 ปี 2 เดือนและนายมุขตาร์ อาลีมามะ อายุ 32 ปี เมื่อวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ.2557 ที่บ้านบาเจาะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นายมุขตาร์ อาลีมามะ เป็นแกนนำคนสำคัญในพื้นที่คนหนึ่งที่ทางการต้องการตัวตามเป้าหมาย “แผนพรานพิฆาตไพรี”
 
และเมื่อวันที่  20 เมษายน พ.ศ.2557 เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงนายดอรอแม ดาราเซะ นางอาอีเสาะ เฮงดาดา และเด็กหญิงนูรมาน ดาราเซะ อายุ 2 ขวบ ส่งผลให้เสียชีวิตรวม 3 ศพ ที่บ้านบันนังกูแว ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  และเหตุการณ์ต่อเนื่องยิงชาวบ้านนายสะมาแอ  ยีแวเงาะ อายุ 63 ปี ที่บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 
ทั้งหมดได้เสียชีวิตท่ามกลางความกังขาของสังคมสาธารณะเป็นอย่างมาก เพราะการพยายามอธิบายของสื่อกระแสหลักนั้น ได้ชี้นำให้สังคมเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของนายมุขตาร์ อาลีมามะ ขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลค้าไม้เถื่อนในพื้นที่ และเป็นปมความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลที่บ้านบันนังกูแว  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใด ซึ่งการอธิบายดังกล่าวของสื่อกระแสหลักนั้น พบว่าขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับการรับรู้และการสื่อสารของสังคมสาธารณะในพื้นที่ส่วนใหญ่
 
ตลอดระยะเวลา 10 ปีกับสงครามที่ปาตานี ได้คร่าชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันรัฐไทยพยายามใช้กลไกต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าการประกาศใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ทั้งสามฉบับและกองกำลังของรัฐจงใจติดอาวุธจำนวนมากเรือนแสน แต่ในทางกลับกันรัฐไทยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เลย หนำซ้ำยังเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้กิจกรรมการใช้อาวุธขยายตัวไปยังภาคประชาชนปาตานีกับประชาชนปาตานีกันเองมากขึ้น
 
อีกนัยหนึ่งของเหตุการณ์สลดใจที่มีเหยื่อเป็นเด็กและคนชราเป็นการส่อให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะรัฐล้มเหลว (Failed state) ในการคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนท่ามกลางภาวะสงครามที่ปาตานี ซึ่งสภาพแบบนี้น่าสนใจว่าทำไมถึงได้เกิดหลังจากที่มีการพยายามพูดคุยสันติภาพที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างรัฐไทยกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติปาตานี (BRN) นั้นล้มเหลวแล้ว อาจจะเป็นนโยบายของรัฐไทยที่ไม่เปิดเผย หลังจากการเจรจาล้มเหลวหรือไม่
 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PERMAS) เป็นองค์กรร่มขององค์กรนักศึกษานักเรียน และเยาวชนปาตานี ที่มีจุดยืนทางการเมืองในการขับเคลื่อนสันติภาพ ตามเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนปาตานี โดยยึดหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากล ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ขอแสดงความเสียใจและขอประณามผู้ปฎิบัติการที่ไร้ซึ่งหลักมนุษยธรรมตลอดจนเสนอข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
 
1.เรียกร้องให้สหประชาชาติ (UN) และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ พิจารณากำหนดท่าที่ที่สอดคล้องกับหลักการมนุษยธรรมต่อกรณีเด็กและพลเรือนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางอาวุธระหว่างรัฐไทยกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติปาตานี (BRN)  เพื่อปกป้องหลักมนุษยชนของพลเรือนในภาวะสงครามที่สังคมปาตานีขาดความไว้วางใจต่อกลไกความยุติธรรมของรัฐไทยที่สุ่มเสี่ยงเป็นรัฐล้มเหลว (Failed state)
 
2.เรียกร้องให้สหประชาชติ (UN) มีมาตรการให้หลักประกันความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดและคุกคามมนุษยธรรมต่อพลเรือนปาตานี เพื่อสามารถนำเสนอข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อสาธารณะได้
 
ด้วยจิตรักสันติภาพ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PERMAS)
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
24 เมษายน พ.ศ.2557
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net