กวีประชาไท: คอมมิวนิสต์!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

นี่ของของข้าอย่ามายุ่ง
อย่ามามุงอย่ามากะลิ้มกะเหลี่ย
ไม่งั้นข้าจะเป่าให้ดิสแอพเพีย
รู้ไว้เสียของสูงยุงห้ามตอม

มึงมันขยะเน่าเหม็นไร้ค่า
อย่าอาจอ้ามาเทียบสยบยอม
ไอ้แมลงวันหัวเขียวซีดเซียวผอม
จงไปตอมกองขี้ที่กลางทุ่ง

แผ่นดินนี้เป็นของข้าจำให้มั่น
อย่ามาฝันอย่ามาเฟื่องอย่าหมายมุ่ง
ออกจากกรุงไปอยู่ป่ากลิ่นคาวคลุ้ง
ถ้ามายุ่งของของข้าไอ้คอมมิวนิสต์

ถ้าอยากอยู่ต้องสงบจงระงับ
ต้องกระชับพื้นที่หุบปากปิด
ต้องก้มหน้าก้มจานิ่งสนิท
จงอย่าคิดอหังการ์ป่าช้าคอย.

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์