พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จในการพระราชพิธีฉัตรมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในการพระราชพิธีวันฉัตรมงคลที่พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

5 พ.ค. 2557 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่าวันนี้ (5 พ.ค.) เวลา 10.29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ แลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ สาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ถึงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ด้านหลังพระแท่นนพปฏลมหาเศวตฉัตรแล้วประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 20 รูป ถวายพรพระ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแดสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแด่รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพปฏลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่หน้าพระแท่นนพปฏลมหาเศวตฉัตร ซึ่งประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ด้านหลังพระแท่นนพปฏลมหาเศวตฉัตร แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ส่งเสด็จ

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการสมโภชนพปฏลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์

ครั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเข้าท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม พราหมณ์เบิกแว่วนเวียนเทียนสมโภชนพปฏลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ แล้ว พราหมณ์เจิมนพปฏลมหาเศวตฉัตร โหรผูกผ้าสีชมพู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่ายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ และพระราชสัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาล เสร็จแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ด้านหลังพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์