สปสช.ชวน สธ.-ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์ปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ ปี 57

รับฟังความเห็นระดับชาติ 14 พ.ค.นี้ เน้นส่วนร่วมผู้ให้บริการ แพทย์ พยาบาล เพื่อปรับปรุงบริการ 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังเปิดเวทีรับฟังความเห็นครบ 13 เขตทั่วประเทศ
 
8 พ.ค. 2557 นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า สปสช. ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพ ตามมาตรา 18(13) ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เป็นประจำทุกปี ซึ่งปี 2557 ได้ขยายพื้นที่การรับฟังความเห็นครบทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ เน้นกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับผู้รับบริการมากที่สุด โดยผลสรุปที่ได้จากการรับฟังความเห็นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สปสช. เพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
เริ่มรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. ที่เขต 11 สุราษฎร์ธานี จากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปทั่วประเทศ ก่อนจะเปิดรับฟังความเห็นในระดับประเทศในวันที่ 14 พ.ค.นี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
นพ.จรัล กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพได้แก่ 1.ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ ผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ 2.ผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีและไม่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
 
“การรับฟังความเห็นในแต่ละปีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก ปี 57 เน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ให้บริการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นหน่วยงานหลักในการดูและหน่วยบริการทั่วประเทศ ซึ่งเป้าหมายของ สธ. และ สปสช. ตรงกันคือการพัฒนาระบบให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น การรับฟังความคิดเห็นจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้ให้บริการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน” นพ.จรัลกล่าว
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์