สหภาพเอ็นทีเอ็นโวยบริษัทเลิกจ้างกรรมการสหภาพไม่เป็นธรรม

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
สหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นประเทศไทยโวย บริษัทเลิกจ้างคณะกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงาน ระบุสหภาพแรงงานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องทำหนังสือขอโทษ นอกจากนี้ยังไม่จ่ายค่าชดเชยอ้างถือเป็นกรณีร้ายแรง
 
 
 
 
สมาชิกสหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นประเทศไทยฟังคำชี้แจงกรณีบริษัทฯ เลิกจ้างกรรมการและสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา (ที่มาภาพ: สหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นประเทศไทย)
 
9 พ.ค. 2557 สหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นประเทศไทยเปิดเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากวันที่ 6 พ.ค. 2557 ทางบริษัทได้มีคำสั่งเป็นหนังสือเลิกจ้างกรรมการบริหารงานสหภาพแรงงาน 8 คน ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกลับเข้าทำงาน ตามข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 3 เม.ย. 2557 ซึ่งหลังจากจบข้อเรียกร้องทางบริษัทฯ และสหภาพแรงงาน ได้นัดประชุมพูดคุยเงื่อนไขที่จะให้คณะกรรมการสหภาพแรงงาน และกรรมการลูกจ้างเข้ากลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 ทางคณะกรรมการสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้างได้พูดคุยกับทางผู้บริหาร เรื่องหนังสือขอโทษที่บริษัทเป็นผู้ร่างขึ้นมา ซึ่งสหภาพแรงงานไม่เห็นด้วยเนื่องจากเนื้อหาในหนังสือฉบับดังกล่าวมีเนื้อความเกินความเป็นจริงที่ได้ตกลงกันไว้ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทางสหภาพแรงงานจึงได้ทำหนังสือขอโทษเอง โดยยื่นให้กับฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายบริหารได้ท้วงติงว่าขาดรายละเอียดและไม่ครอบคลุมตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับวันที่ 3 เม.ย. 2557 ทำให้การพูดคุยกันครั้งแรกไม่สามารถตกลงกันได้  
 
ต่อมาในวันที่ 22 เม.ย. 2557 ได้มีการนัดประชุมเรื่องหนังสือขอโทษเป็นครั้งที่ 2 โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันร่างหนังสือขอโทษกับทางฝ่ายผู้บริหารเป็นจำนวน 3 ฉบับ หลังจากร่วมกันร่างหนังสือเสร็จ สหภาพแรงงานได้ยื่นต่อฝ่ายบริหารเพื่อนำไปพิจารณา แต่ภายในวันเดียวกันทางฝ่ายบริษัทกลับแจ้งมาว่าประธานบริษัทไม่รับหนังสือขอโทษที่ทางสหภาพแรงงานและบริษัทร่วมกันร่างขึ้นมา
 
23 เม.ย. 2557 ทางสหภาพแรงงานได้นำหนังสือขอโทษฉบับดังกล่าวไปยื่นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เพื่อยืนยันว่าทางสหภาพแรงงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกลับเข้าทำงานตามข้อตกลงฉบับลงวันที่ 3 เม.ย. 2557 โดยมิได้เพิกเฉยแต่อย่างใด
 
29 เม.น. 2557 ทางผู้บริหารบริษัท ได้นัดประชุมกับทางสหภาพแรงงานเป็นครั้งที่ 3 ทางบริษัทพยายามชี้แจงให้สหภาพแรงงานยอมรับหนังสือขอโทษฉบับที่บริษัทร่างขึ้น ซึ่งทางสหภาพแรงงานระบุว่าไม่สามารถยอมรับหนังสือขอโทษฉบับนั้นได้ เพราะเนื้อหาและเนื้อความในหนังสือที่บริษัทเป็นผู้ร่างขึ้นมานั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้สหภาพแรงงานเกิดความไม่มั่นใจในหนังสือฉบับดังกล่าว เพราะอาจจะทำให้เกิดการผูกมัดว่าทางสหภาพแรงงานและสมาชิกได้ร่วมกันกระทำความผิดจริง ทางสหภาพแรงงานจึงได้เสนอต่อฝ่ายบริหารให้ไปร่วมกันหารือและร่วมกันร่างหนังสือขอโทษฉบับใหม่ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง แต่ทางบริษัทไม่เห็นด้วยและปฏิเสธไม่รับหนังสือขอโทษฉบับที่สหภาพแรงงานและผู้บริหารของบริษัทได้ทำร่วมกัน
 
ต่อมาในวันที่ 6 พ.ค. 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ได้นัดให้ทางบริษัทและสหภาพแรงงานประชุมเพื่อหาข้อยุติในเงื่อนไขเรื่องหนังสือขอโทษในเวลา 13.00 น. แต่ทางบริษัทไม่ไปตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้นัดไว้ และในเวลา 14.20 น. ทางผู้บริหารบริษัทได้โทรหากรรมการสหภาพแรงงาน โดยแจ้งให้กรรมการสหภาพแรงงาน 8 คนเข้าพบฝ่ายบุคคลของบริษัทในเวลา 16.00 น.
 
ทั้งนี้เมื่อกรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คนได้เข้าไปพบกับฝ่ายบุคคล แต่ฝ่ายบริษัทได้มาพบที่ป้อมยามพร้อมกับแจ้งว่าทางสหภาพแรงงานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องทำหนังสือขอโทษ ทางบริษัทจึงขอเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพราะเป็นกรณีร้ายแรง อีกทั้งบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่ากรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คนไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้าง จึงไม่ต้องขออนุญาตศาลแรงงาน และในวันเดียวกันนั้น (6 พ.ค. 2557) บริษัทยังได้เลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานอีกหนึ่งคน โดยระบุว่าใช้วาจาไม่สุภาพกับประธานบริษัท เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าและเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวกับการทำงาน
 
สหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นประเทศไทยจึงมีความเห็นว่าบริษัทไม่เคารพสิทธิการรวมตัวของคนงาน ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้ง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้ระบุไว้ชัดเจน และการกระทำนี้ทางสหภาพแรงงานถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงทำให้พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยปัจจุบันตณะกรรมการสหภาพ/คณะกรรมการลูกจ้างจำนวนทั้งหมด 36 คน ยังอยู่ด้านนอกบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2557 ที่ผ่านมา รวมทั้งสมาชิกสหภาพแรงงานอีก 1 รายที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2557
 
อนึ่งจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทเอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541029391 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2541 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,311,000,000 บาท ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็คทรอนิคส์ ในปี 2556 มีกำไรสุทธิ 205,817,022 บาท
 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์