สมาคมนักข่าวเรียกร้อง ศอ.รส. หยุดคุกคามเสรีภาพสื่อ

2 สมาคมนักข่าวออกแถลงการณ์ร่วมขอให้ ศอ.รส.หยุดลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อกรณีห้ามถ่ายทอดสด กปปส. มิเช่นนั้นต้องรับผิดอาญา-แพ่ง โดยเห็นว่าเป็นแถลงการณ์ที่ขัด รธน. จึงเรียกร้องให้ทบทวน-ถอนคำสั่ง และเคารพการทำงานสื่อมวลชน

10 พ.ค. 2557 - เมื่อวันที่ 9 พ.ค. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ "ขอให้ ศอ.รส.หยุดลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ" โดยเห็นว่าการที่ ศอ.รส. ออกคำสั่งห้ามถ่ายทอดสัญญาณหรือช่วยเหลือแกนนำ กปปส. มิเช่นนั้นต้องรับผิดทางอาญาและแพ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อ โดยเรียกร้องขอให้ ศอ.รส. ทบทวนและยุติการข่มขู่คุกคาม และเคารพการทำงานของสื่อมวลชน

โดยก่อนหน้านี้ ในวันเดียวกันทั้งสองสมาคมนักข่าวได้ออกแถลงการณ์เรื่อง "ขอให้ยุติการคุกคามและแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน" กรณีที่ กปปส. เคลื่อนขบวนมวลชนไปตั้งชุมนุมที่หน้าสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  และช่อง 11 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนไหวและคำแถลงของ กปปส. และห้ามนำเสนอข่าวจากฝ่ายรัฐบาล (อ่านข่าวก่อนหน้านี้)

สำหรับรายละเอียดของแถลงการณ์ถึง ศอ.รส. มีดังนี้

000

ตามที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ออกแถลงการณ์ห้ามการถ่ายทอดสัญญาณหรือให้ความช่วยเหลือแก่แกนนำ กปปส  โดยมีคำสั่งการให้ผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกแห่งงดเว้น หรือยุติการให้การสนับสนุนตามที่ กปปส.เรียกร้องโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งนั้น สมาคมวิชาชีพทั้งสอง ประกอบด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีความเห็นว่า แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างชัด แจ้ง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 45 และ 46 อีกทั้งมิได้มีบทบัญญัติใดให้อำนาจ ศอ.รส. ในการแทรกแซงหรือครอบงำการทำงานของสื่อมวลชน ไม่ว่าฝ่ายเอกชนหรือรัฐบาล.

รัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรค 4 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพจะกระทำมิได้ และมาตรา 46 พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าว และแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น  ศอ.รส.เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคง และกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพิเศษในการแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชน

ในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้น สมาคมวิชาชีพทั้งสอง ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลอย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และครบถ้วน โดยปราศจากอคติ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ และโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์  นับเป็นอิสระของแต่ละสถานีที่จะนำเสนอข่าวสาร แพร่ภาพออกอากาศหรือถ่ายทอดสัญญาณใดๆ แม้แต่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าของกิจการก็ไม่สามารถแทรกแซงการทำงานได้  สมาคมทั้งสอง จึงเรียกร้องให้ ศอ.รส.ทบทวน และยุติการข่มขู่คุกคาม ที่จะดำเนินคดีสื่อ รวมทั้งเรียกร้องสื่อให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามหลักวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

1.ขอให้ ศอ.รส.เพิกถอนแถลงการณ์ในส่วนที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อ และละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้การปกป้อง คุ้มครองเสรีภาพในการทำงานโดยพลัน

2.ขอให้ ศอ.รส.เคารพการทำงานของสื่อมวลชน และหยุดการใช้ถ้อยคำที่เป็นการข่มขู่สื่อมวลชนให้หวาดกลัวการดำเนินคดีตามกฎหมาย

3.ขอให้สื่อมวลชนยืนยันการทำหน้าที่ต่อไป โดยปราศจากความหวาดกลัวอำนาจที่ไม่ชอบธรรม และพึงระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสาร อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และครบถ้วนต่อไป

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
9 พฤษภาคม 2557

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์