กลุ่มเพื่อนสธ. เพื่อประชาธิปไตยแถลงไม่ยอมรับนายกนอกระบบเลือกตั้ง

แถลงการณ์ฉบับที่สาม กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ปฏิเสธนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เรียกร้องผู้ที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมตีความกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรไม่ใช้อคติ เสนอรัฐบาลรับตัวแทนของสหประชาชาติหรือตัวแทนของสหภาพยุโรป เป็นคนกลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

โดยรายละเอียดอื่นๆ ยังประกอบไปด้วย การเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจดำรงความเป็นกลางทางการเมือง ทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลทำคำประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมไม่อาจทำคำวินิจฉัยให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้

โดยรายละเอียดของแถลงการณ์ทั้ง 5 ข้อมีดังนี้

กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย อันประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพสาธารณสุขด้านอื่นๆ จำนวนกว่า 1,200 คน ทั่วประเทศ มีความรู้สึกห่วงใยต่อสถานการณ์ของประเทศที่ยังมีความขัดแย้งกันอย่างสูงตลอด 6-7 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสงบลง ทั้งยังอาจจะเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต มีแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ของประเทศ ดังนี้

1. ขอสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐ มีความเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามรัฐธรรมนูญ และตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจและมีที่พึ่งในสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. เราปฏิเสธนายกรัฐมนตรีที่มิได้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพราะรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีรักษาการ ต้องปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีอำนาจหน้าที่เต็มในการดูแลแก้ไขปัญหาของประเทศ จนสภาวะเศรษฐกิจเริ่มถดถอย และการปล่อยให้การเลือกตั้งเนิ่นช้าออกไปจะทำให้ความขัดแย้งในสังคมขยายวงกว้างยิ่งขึ้น

3. ขอเรียกร้องให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พิจารณากฎหมายตามลายลักษณ์อักษร หลีกเลี่ยงการใช้อคติและความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจทำให้มีการโน้มเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายยอมรับ เกิดความเคลือบแคลงสงสัย และยิ่งเพิ่มความขัดแย้งและนำไปสู่ความรุนแรงในที่สุด

4. ขอให้รัฐบาลรับตัวแทนของสหประชาชาติหรือตัวแทนของสหภาพยุโรป เป็นคนกลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับ ทั้งสององค์กรดังกล่าวก็เคยแสดงเจตจำนงมาก่อนหน้านี้ในการเป็นตัวกลางในการเจรจา เฝ้าระวังความรุนแรง และสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายหันมาวิธีแก้ปัญหาตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย ตามกฎหมาย สันติ และนำความสงบกลับคืนสู่ประเทศ

5. เรียกร้องให้รัฐบาลทำคำประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมไม่อาจทำคำวินิจฉัยให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้ ฝ่ายต่างๆอาจเลือกใช้วิธีรุนแรงต่อกัน การยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศจะเป็นการป้องปรามมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้ความรุนแรงต่อกัน

นพ.ภีศเดช สัมมานันท์ รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู
นพ.ดิเรก บรรณจักร์
กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์