แถลงเกรียน ฉบับที่ 2 คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ)

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

แถลงเกรียน ฉบับที่ 2
คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ)

เรื่อง: ข้อเสนอเเนะการอำนวยการจราจรเเละการคุ้มครองกรวยจราจรของการ์ดผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

 

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเคลื่อนย้ายกรวยจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหลายราย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากการจราจรติดขัดอย่างรุนเเรง ตลอดจนปรากฏภาพข่าวนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเเละผู้ขับขี่ยานพาหนะถูกคุกคาม เนื่องจากการอำนวยการจราจรเเละการคุ้มครองกรวยจราจรของการ์ดผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหลายราย รายละเอียดดังปรากฏในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเเละในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง

คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) รู้สึกวิตกกังวลกับการใช้สิทธิการชุมนุมที่ ลิดรอนสิทธิในการเดินทางโดยเสรีเกินความจำเป็น สิทธิการเดินทางโดยเสรี โดยเฉพาะการเดินทางในเส้นทางสาธารณะนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคุ้มครองตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ข้อ 13 (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ข้อ 12 (1) เเละ (3) เเละรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 34 ประกอบกับสิทธิในชีวิตเเละร่างกายอันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่ไม่สามารถลดทอนหรือปฏิเสธได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) จึงมีความเกรงใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จำเป็นจะต้องมีข้อเสนอเเนะด้านการการอำนวยการจราจรเเละการคุ้มครองกรวยจราจร แก่แกนนำเเละการ์ดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนขอให้การ์ดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเห็นความสำคัญของชีวิตมนุษย์มากกว่ากรวยจราจรพลาสติก ขอกราบเรียนให้การ์ดที่ทำหน้าที่คุ้มครองกรวยศักดิ์สิทธิ์กรุณาอย่าใช้ความรุนเเรงกับผู้เคลื่อนย้ายกรวยจราจรโดยเด็ดขาด

2. คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนขอกราบเรียนให้แกนนำอบรมการ์ดที่ทำหน้าที่อำนวยการจราจรเรื่องเสรีภาพในการเดินทาง เพื่อให้ดำเนินการปิดกั้นการจราจรให้มีผลกระทบในการลิดรอนสิทธิการเดินทางให้น้อยที่สุดต่อผู้สัญจร เเละปิดกั้นการจราจรเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเท่านั้น การปิดกั้นการจราจรต้องมีการติดป้ายบอกช่องทางหลีกเลี่ยง เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสาธารณะสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดการจราจรได้ เเละห้ามมิให้ปิดการจราจรทุกช่องทาง รวมทั้งทางพิเศษ (โทลล์เวย์) เพื่อป้องกันการลิดรอนสิทธิของผู้สัญจร โดยไม่มีช่องทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

3. คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนกราบเเนะนำให้ผู้ควบคุมการ์ดของผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ต้องดำเนินการตักเตือนเเละนำการ์ดที่คุ้มครองกรวยจราจรด้วยความรุนเเรงเกินกว่าเหตุเเละทำลายทรัพย์สินของผู้สัญจร เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยพลัน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการชุมนุม "โดยสงบ สันติ เเละปราศจากอาวุธ”

อนึ่ง การกั้นจราจรด้วยการใช้กรวยจราจร ควรติดป้ายเตือน "สมบัติของกปปส. กลุ่ม ....” หากมีผู้พยายามลักขโมยหรือเคลื่อนย้าย ให้ชี้เเจงด้วยความสุภาพ หากมีข้อโต้เเย้งใดๆ ควรหาทางออกโดยสันติวิธี เช่น ตกลงกันที่สถานีตำรวจ และควรใช้แผงกั้นจราจรที่มีขนาดเเละน้ำหนักมากพอที่จะทำการลักขโมยได้ยากเเทนกรวยจราจร
 
4. การปิดกั้นการจราจรที่ไม่มีกฎหมายหรือเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชน จึงขอแนะนำให้ผู้ประสบความเสียหายร่วมกันยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการใช้ความรุนเเรงเพื่อคุ้มครองกรวยจราจรครั้งนี้ เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพตาม มาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ เเละผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาอย่างไร เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป

คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกราบขอวิงวอนให้แกนนำเเละการ์ดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลใช้สิทธิทางการเมืองโดยเคารพสิทธิการเดินทาง สิทธิในชีวิต ร่างกาย เเละทรัพย์สินของผู้อื่น โดยการหยุดการใช้ความรุนแรงเพื่อคุ้มครองกรวยจราจร จึงกราบเรียนเเกนนำกลุ่มต่อต้านรัฐบาล. เเละมวลมหาประชาการ์ดด้วยความเกรงใจอย่างยิ่ง ให้พิจารณาปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ด้วยความเคารพ หากท่านไม่พึงพอใจต่อการจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ทักท้วงเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง

 

คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ)

10 พฤษภาคม 2557

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์