กกต.เพิ่มรับสมัคร ส.ส.ทางไปรษณีย์-อินเทอร์เน็ต กรณีจลาจล-สุดวิสัย

กกต.เพิ่มข้อความให้เปิดรับสมัคร ส.ส. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ ทางอินเทอร์เน็ตได้ กรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่น ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
 
15 พ.ค.2557 สำนักข่าวไทย รายงานว่า วันนี้ (15 พ.ค.) มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ที่ลงนามโดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้เพิ่มข้อความในข้อ 74/1 กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถดําเนินการสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 74 ได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดให้รับสมัครเลือกตั้งในท้องที่ที่เห็นว่าจะสามารถดําเนินการรับสมัครได้สําเร็จเรียบร้อย หรือรับสมัครเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ หรือรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทุกคน ว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ภายใน 12 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร
 
ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง อาจประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปรับสมัครเลือกตั้งในท้องที่ที่จะดําเนินการสําเร็จเรียบร้อยได้ภายในกําหนด ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ประกาศกําหนดการรับสมัครเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ และหรือประกาศกําหนดการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เป็นผู้จับสลากลําดับที่การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งแทนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 
นอกจากนี้ ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ พ.ศ. 2557 ด้วยว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งทุกแบบและทุกเขตเลือกตั้งออกไปทั้งหมด หรือเฉพาะการรับสมัครเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หรือเฉพาะการรับสมัครเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งเป็นครั้งๆ ได้จนกว่าจะสามารถรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ได้ครบทั้ง 2 แบบ และครบทุกเขตเลือกตั้ง 
 
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์