'สุรชัย' แถลง ส.ว. พร้อมหานายกภายใต้ รธน. 'สุเทพ' ผิดหวังลั่นไม่คุย ส.ว. อีกแล้ว

'สุรชัย' แถลงการหารือนอกรอบของสมาชิกวุฒิสภาสรุปแนวทางหาทางออกประเทศ 3 ข้อ วอนรัฐบาล-นปช.ร่วมถก ย้ำหานายกฯ ใหม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เล็งเปิดประชุมสมัยพิเศษหานายกฯ-ครม.มีอำนาจเต็มบริหารประเทศ เผยหารือกับรัฐบาล 19 พ.ค. 
 
16 พ.ค. 2557 สำนักข่าวไทยรายงานว่าการประชุมวุฒิสภานอกรอบเพื่อสรุปผลการหารือทางออกประเทศ เริ่มขึ้น เวลาประมาณ 14.00 น.มีสมาชิกวุฒิสภา ทั้งเลือกตั้งและสรรหา ประมาณ 80 คนเข้าร่วม มีนายพีระศักดิ์ พอจิต ว่าที่รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม แทนนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ว่าที่ประธานวุฒิสภา ที่อยู่ระหว่างเดินสายหารือยังไม่แล้วเสร็จ
 
อย่างไรก็ตาม นายพีระศักดิ์ ยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปถึงทางออกของประเทศในวันนี้แน่นอน ตลอดจนจะมีแนวทางของนายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาบริหารประเทศในสถานการณ์เฉพาะกิจ หลังจากที่เดินสายหารือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งแกนนำ กปปส. หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ องค์กรอิสระ ศาล หัวหน้าส่วนราชการ เหล่าทัพ
 
เมื่อเวลา 18.10 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ว่าที่ประธานวุฒิสภา แถลงผลการประชุมวุฒิสภานอกรอบที่ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง โดยอ่านแถลงการณ์วุฒิสภา เรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติว่า ตามที่มีกระแสเรียกร้องจากสังคมที่ต้องการให้วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียวที่เหลืออยู่แก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ วุฒิสภาได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อหากรอบแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งของชาติดังกล่าวสามารถแก้ไขให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้ด้วยกรอบและแนวทางดังต่อไปนี้
 
1.เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุเจตนารมณ์ในการคืนความสงบสุขและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ต้องเร่งดำเนินการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการดังกล่าว
 
2. ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีอยู่ตามมาตรา 181 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคการเมืองให้ความร่วมมือกับวุฒิสภาในการหาทางออกให้กับประเทศภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชาติอย่างเต็มกำลัง เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และลดเงื่อนไขความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
 
3.วุฒิสภาพร้อมที่จะทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำความเห็นและข้อแนะนำจากทุกภาคส่วนมาพิจารณาในการประชุมตามข้อบังคับของวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับสากลและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยโดยเร็ว ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
วุฒิสภาเห็นว่ากรอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จเสร็จสิ้นลงได้ด้วยความร่วมมือและร่วมใจของประชาชนที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก จึงขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจและเห็นใจในความพยายามในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติที่เกิดขึ้น และโปรดให้ความร่วมมือแก่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวของชาติตามกรอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภา และวุฒิสภาขอให้คำมั่นว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันทีและเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อคืนความสงบและความผาสุขให้แก่ประชาชน
 
นายสุรชัย กล่าวว่า ได้รับการประสานจากรัฐบาลว่าจะร่วมหารือเพื่อหาทางออกประเทศในวันจันทร์ที่ 19 พ.ค.นี้ จากเดิมที่เป็นบ่ายวันพรุ่งนี้ แต่ยังไม่กำหนดสถานที่เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย ส่วนรัฐบาลรักษาการจำเป็นต้องลาออกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลเองว่าหากอยู่ในหน้าที่จะทำให้การแก้ปัญหายากง่ายขึ้นหรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้วุฒิสภายังไม่ได้กำหนดว่าการสรรหานายกรัฐมนตรีและครม.จะใช้กฎหมายมาตราใด แต่ยืนยันว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ส่วนคุณสมบัตินายกฯก็ยังไม่มีการพูดถึงเช่นกัน
 
นายสุรชัยเรียกร้องให้รัฐบาลและกลุ่ม นปช.ร่วมหาทางออกให้กับประเทศ โดยยอมรับว่ารู้สึกกดดันและเหนื่อยที่ต้องขอร้อง และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมแก้วิกฤติ เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะทำให้ประชาชนมีความหวัง การแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็จะง่ายขึ้น แต่ยืนยันว่าวุฒิสภาจะไม่ละทิ้งประเทศไทยอย่างแน่นอน
 
'สุเทพ' ผิดหวังลั่นไม่คุย ส.ว. อีกแล้ว
 
สำนักข่าวไทย รายงานว่า เวลา 18.15 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้ติดตามฟังการถ่ายทอดเสียงของวุฒิสภา ที่บริเวณหน้าประตูประสาทเทวฤทธิ์ จากนั้นได้เดินขึ้นปราศรัยที่หน้าประตู 1 โดยมีสีหน้าเคร่งเครียด ว่า ได้ยินคำตอบจากวุฒิสภาแล้วว่าให้รอต่อไป วินาทีนี้รู้สึกดีใจที่ไม่ต้องพบกับวุฒิสภาในสภาอีกต่อไป เพราะตัดสินใจไม่ผิดที่เลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต จะได้ไม่ต้องเจอกันอีก
 
"กปปส.ไม่อยากคุยอีกต่อไปแล้ว เราไม่ต้องนั่งรอที่สภาแล้ว กลับไปกินข้าวเย็นที่เวที ไปคิดหาวิธีการของเรา" นายสุเทพกล่าว
 
จากนั้นนายสุเทพได้เดินเท้านำผู้ชุมนุมเดินกลับเวทีหน้าสำนักงานสหประชาชาติ
 
 
วุฒิสภาหารือนอกรอบล่าช้า ส.ว.เข้าร่วมกว่า 60 คน
 
ก่อนหน้านี้ในช่วงบ่ายสำนักข่าวไทยรายงานว่านายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ว่าที่ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมสมาชิกวุฒิสภานอกรอบ เพื่อสรุปประเด็นแก้ปัญหาทางออกประเทศ ที่ห้อง 306-308 อาคารรัฐสภา 2 เบื้องต้นมีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน แต่ ส.ว.สายเลือกตั้งหลายคน อาทิ นายตรี ด่านไพบูลย์ ส.ว.ลำพูน แสดงเจตจำนงไม่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ต้น เพราะไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่สมาชิกกำลังดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจ ซึ่งจะนำข้อสรุปที่คณะทำงานหารือกับฝ่ายต่างๆ มาเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ แต่ในวันนี้จะยังไม่ได้รายชื่อนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจ เป็นเพียงการระบุคุณสมบัติ และแนวทางการหาทางออกความขัดแย้งเท่านั้น
 
ด้านนายวันชัย สอนศิริ ส.ว.สรรหา ในฐานะโฆษกคณะทำงานประสานองค์กร และสรุปข้อมูล ของวุฒิสภา กล่าวว่า จะนำความเห็นจากทุกภาคส่วนมาหารือเป็นครั้งสุดท้าย โดยจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้แน่นอน และเป็นแนวทางที่น่าจะเป็นความหวังให้ประเทศ ลดความขัดแย้ง ไม่มีใครได้ทั้งหมด หรือเสียทั้งหมด ที่สำคัญอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 
ส่วนกรณี กปปส.ขอทราบชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางภายในวันนี้ ขอชี้แจงว่าสมาชิกวุฒิสภานั้น ไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันของฝ่ายใด และสำหรับนายกรัฐมนตรีคนกลางจะไม่ยึดที่ชื่อบุคคลเป็นตัวตั้ง แต่ยึดที่คุณสมบัติ และความเหมาะสม โดยหากได้รายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางแล้ว เป็นหน้าที่ของนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
 
ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าอาคารรัฐสภา กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ทยอยเดินทางมาปักหลักบริเวณถนนอู่ทองในเกือบเต็มพื้นที่ เพื่อติดตามรอฟังผลการหารือของวุฒิสภา
 
นอกจากนี้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้ตั้งขบวนจากหน้ายูเอ็น เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาด้วย
 
 
 
เพิ่มเติมเนื้อหาเมื่อเวลา 20.09 น.

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์