สหรัฐแสดงความกังวลสถานการณ์กฎอัยการศึกในไทย ย้ำต้องมีการเลือกตั้ง

"เราเข้าใจว่า กองทัพบกไทยได้ประกาศไว้ว่าการใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ไม่ใช่การก่อรัฐประหาร เราหวังว่ากองทัพจะยึดมั่นให้การประกาศครั้งนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรง และไม่เป็นการบ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตย"

20 พ.ค. 2557 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยที่ทางกองทัพได้ประกาศกฎอัยการศึกในเช้าวันนี้ โดยเจน ซากี โฆษกกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐระบุว่า “กังวลอย่างมากต่อวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นในประเทศไทย” 
 
ซากีระบุว่า ทางสหรัฐอเมริกาได้ติดตามสถานการณ์ในเมืองไทยอย่างใกล้ชิด และย้ำให้ทุกฝ่ายเคารพหลักการประชาธิปไตย รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก
 
"เราได้รับทราบรายงานที่ว่ากองทัพบกไทยได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว และเรากำลังติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เรายังคงมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิกฤติทางการเมืองที่ถลำลึกยิ่งขึ้นในประเทศไทย และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักการประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการเคารพเสรีภาพในการพูด
 
เราเข้าใจว่า กองทัพบกไทยได้ประกาศไว้ว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ไม่ใช่การก่อรัฐประหาร เราหวังว่า ทางกองทัพบกไทยจะยึดมั่นให้การประกาศครั้งนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรง และไม่เป็นการบ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตย
 
สหรัฐอเมริกาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขความแตกต่างผ่านการเจรจาและแสวงหาหนทางก้าวไปข้างหน้าต่อไป ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นของการเลือกตั้งเพื่อชี้ชัดถึงความปรารถนาของประชาชนชาวไทย" ซากีระบุในแถลงการณ์