หัวหน้าเลขา ครม.ญี่ปุ่นห่วงการเมืองไทย หวังผ่านอย่างสันติและเป็นประชาธิปไตย

20 พ.ค.2557 เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เผยแพร่คำแถลงของโยชิฮิเดะ ซูงะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทย หลังการประกาศใช้กฎอัยการศึก

ในคำแถลงระบุว่า ญี่ปุ่นกำลังติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยความห่วงใย และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้น หลีกเลี่ยงความรุนแรง และหวังว่าสถานการณ์จะสงบลงอย่างสันติผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย ในคำแถลงระบุว่าญี่ปุ่นจะยังคงใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทย รวมถึงบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์