กรรมการสิทธิฯ แถลง ให้ กอ.รส.ละเมิดสิทธิ 'เท่าที่จำเป็น'

21 พ.ค. 2557  หลังกองทัพบกประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก เมื่อเช้ามืดวานนี้ (20 พ.ค.)   วันนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์เรื่อง การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ทั่วราชอาณาจักร ชี้ กอ.รส.ควรประกาศใช้กฎอัยการศึกในระยะเวลาอันสั้น เฉพาะในพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ควบคุมสื่อมวลชนเกินความจำเป็น ยกเลิกการระงับบางรายการทีวีที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นการยั่วยุ รวมทั้งต้องประเมินถึงผลกระทบทุกมิติ  

มีรายละเอียด  ดังนี้

 
 
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ทั่วราชอาณาจักร
                  
ตามที่กองทัพบกได้ มีประกาศ เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก   พระพุทธศักราช  2457  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป  โดยอ้างถึงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง มีการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชน เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีความไม่สงบเรียบร้อยและมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล โดยได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)  นั้น
                   
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐให้ปราศจากภัยคุกคาม โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติร้ายแรง คือ เกิดสงครามหรือเกิดจลาจลขึ้น บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  จึงเป็นบทบัญญัติที่มีความเข้มงวดสูง ดังนั้นการใช้อำนาจประกาศใช้ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ซึ่งเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างรุนแรง  ดังนั้น จึงต้องมีเหตุหรือมีพฤติการณ์อย่างชัดเจน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและเท่าที่จำเป็น โดยระบุขอบเขตพื้นที่ของการใช้อำนาจ ไว้เฉพาะเท่าที่เห็นว่ามีความล่อแหลมต่อการเกิดความไม่สงบ  หรือนำไปสู่การจลาจล จนยากต่อการควบคุมและแก้ไขเท่านั้น เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ประกาศและคำสั่งของ กอ.รส. บางฉบับย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้อยู่ในวงจำกัด และต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญในสิทธิและเสรีภาพตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  จนเกินความจำเป็น และต้องเลิกใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติ และการแก้ไขปัญหาต้องไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี ทั้งต้องช่วยกันสอดส่องอย่าให้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
                    
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ เคารพสิทธิและเสรีภาพของทุกฝ่าย จึงมีข้อเสนอ  ดังนี้
             
1. กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ในระยะเวลาอันสั้น เฉพาะในพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น  และมุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยยึดหลักสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นสำคัญ ทั้งนี้  ต้องคำนึงถึงความเชื่อมั่นในทุกบริบทโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
                  
2.กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ไม่ควรควบคุมสื่อมวลชนเกินความจำเป็น และระมัดระวังไม่ให้เกิดการคุกคามสื่อ อีกทั้งพิจารณายกเลิกการสั่งระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุ โทรทัศน์  ที่ดำเนินการตามกฎหมายในการนำเสนอรายการที่ไม่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง ให้สามารถเสนอรายการตามปกติได้  รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความเหมาะสมในการนำเสนอข่าวสารต่อไป
                
3.กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) จะต้องติดตามและประเมินถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกการบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ประเทศต่อไป
                   
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้ใช้สติโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ทางออกที่ดีที่สุด คือ กลับมาสู่การเจรจาโดยเร็วเพื่อนำความสงบและสันติสุขคืนสู่ประเทศไทย
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
21 พฤษภาคม 2557

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์