ศิษย์เก่า มศว.มน พิษณุโลก แถลงปกป้องประชาธิปไตยไม่ยอมรับอำนาจคณะรัฐประหาร

22 พ.ค.2557 กลุ่มศิษย์เก่า มศว.มน พิษณุโลก ปกป้องประชาะิปไตย (กศป.) ออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับการรัฐประหารในครั้งนี้ ยืนยันจะยอมรับอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น และขอเรียกร้องให้คณะผู้ทำการรัฐประหารคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

 

 

แถลงการณ์กลุ่มศิษย์เก่า มศว.มน พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตย(กศป.)

จากจุดยืนและแนวทางการเคลื่อนไหว ของกลุ่มศิษย์เก่า มศว.มน พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตย(กศป.) ที่ได้แถลงไว้ว่า เราจะร่วมรักษาและร่วมกันพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ รวมทั้งรวมกลุ่มคัดค้านและจัดกิจกรรมต่อต้านการกระทำรัฐประหารที่โค่นล้มระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่สุดความสามารถ

ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายเกิดจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากอำนาจของประชาชน แต่ในทางตรงกันข้าม ในการรัฐประหาร กฎหมายเกิดจากอำนาจทหาร ซึ่งไม่มีผลใดๆในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นเพียงหลักการในการใช้อำนาจทหารนั้น และอาวุธต่างๆ ในการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

นักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากอย่าง Huttington เสนอ “หลักความสูงสุดของรัฐบาลพลเรือนเหนือทหาร” หลักนี้หมายความว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจควบคุมการบังคับบัญชาเหนือกองทัพเเละกองทัพถูกทำให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทหารเป็นทหารอาชีพ (Profession)

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 (วรรคหนึ่ง) "บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ... มิได้ และในมาตรา 69 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ

(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญฯ กลุ่มศิษย์เก่า มศว.มน พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตย(กศป.) จึงขอแถลงจุดยืนของ กศป. ไม่ยอมรับการรัฐประหารในครั้งนี้ และยังจะคงยอมรับอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่เช่นเดิม เท่านั้น

และขอเรียกร้องให้คณะผู้ทำการรัฐประหารคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

กลุ่มศิษย์เก่า มศว.มน พิษณุโลก ปกป้องประชาธิปไตย(กศป.)
22 พฤษภาคม 2557

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท