ประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชนค้าน รปห.เรียกร้องจัดเลือกตั้งทันที

23 พ.ค.2557 กลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน ออกแถลงการณ์คัดค้านการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ ครส.โดยเรียกร้องให้ยุบเลิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้คณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการเลือกตั้งทันที เพื่อยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยยังคงเป็นของประชาชนไทย