นักวิชาการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาค้านรัฐประหาร

24 พ.ค. 2557 เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาออกแถลงการณ์ "ขอคัดค้านการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
เรื่อง  ขอคัดค้านการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
24 พฤษภาคม 2557
 
สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีคณะบุคคลในนามของ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.”ได้ดำเนินการทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 
 
เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเห็นพ้องร่วมกันว่า การสร้างประชาธิปไตยที่เริ่มต้นจากการทำลายล้างประชาธิปไตยนั้นไม่มีจริงในโลก  พวกเราตระหนักชัดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตย แต่เป็นรัฐบาลที่อยู่ได้ด้วยระบอบประชาธิปไตย ประสบการณ์การทำงานในระดับชุมชนท้องถิ่นทำให้เราเชื่อตลอดว่ารัฐบาล
 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามารถล้มได้ด้วยพลังคนตัวเล็กตัวน้อย มีเหตุการณ์จำนวนมิใช่น้อยที่บ่งบอกว่าพลังประชาชน พลังพลเมืองสามารถแก้วิกฤตในสังคมได้ ดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านอย่างถึงที่สุดกับการใช้อำนาจของกองทัพเข้าทำการรัฐประหาร เพราะวิธีการดังกล่าวไม่ใช่วิถีแห่งประชาธิปไตย ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศที่ยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
 
เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จึงมีข้อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
 
(1) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและวิกฤตทางการเมือง ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร ด้วยข้ออ้างเรื่องการคลี่คลายความรุนแรงและความขัดแย้งของคนในสังคม การกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดวุฒิภาวะ และเป็นการทำลายพัฒนาการประชาธิปไตย  การแก้ปัญหาทางการเมืองใดๆที่เกิดขึ้นควรดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตามวิถีและหลักสากลของประชาธิปไตย เพราะหากไม่ยึดมั่นในหลักการและครรลองของระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยิ่งจะทำให้ความขัดแย้งซับซ้อนยุ่งยากขึ้น ดั่งที่ปรากฏชัดภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เราขอเรียกร้องให้ทหารกลับสู่ต้นสังกัดและยุติบทบาทโดยเร็ว  จะมีไว้ก็เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรยากาศของบ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติโดยพลัน
 
(2) เร่งจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนชั่วคราวและมีวาระการทำงานสั้นที่สุด เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว การเลือกตั้ง คือกลไกสำคัญในการตัดสินและสามารถสนับสนุนให้เกิดนโยบายการพัฒนาประเทศที่ดีได้ในอนาคต 
 
(3) กระบวนการปฏิรูปการเมืองจะต้องเป็นไปโดยเปิดให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและต้องเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้การสานเสวนา การเปิดพื้นที่ที่สามในฐานะพื้นที่แห่งสันติในทุกพื้นที่ เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แสวงหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันให้ได้ในอนาคตอย่างสันติ 
 
(4) เราขอยืนยันสิทธิในการคัดค้าน/ต่อต้านรัฐประหารของประชาชนทุกกลุ่มที่เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผยด้วยแนวทางสันติวิธี ไม่ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตาม  ดังนั้นทหารต้องไม่ใช้เงื่อนไขใดๆที่จะนำไปสู่ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในการปราบปรามกลุ่มคณะบุคคลต่างๆเหล่านี้ ทหารต้องอดทนต่อการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และยอมรับการเคลื่อนไหวของประชาชนซึ่งถือเป็นองค์ประกอบอันสำคัญในสังคมประชาธิปไตย การอ้างความสมานฉันท์ การกล่าวหาและสร้างทัศนคติต่อการรณรงค์เคลื่อนไหวของประชาชนว่าเป็นการทำร้ายประเทศนั้น ไม่สามารถยุติความขัดแย้งในครั้งนี้ได้ มีแต่การยอมรับความเห็นที่แตกต่าง รวมถึงการเคารพการตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่ผ่านการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น จะนำพาสังคมไปสู่ความสมานฉันท์ได้อย่างแท้จริง 
 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์