กลุ่ม 'ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน รัฐศาสตร์ มธ.ส่วนหนึ่ง' ชี้ 'กฎอัยการศึก'-'ประกาศทุกฉบับ' ขัดหลักรัฐธรรมนูญ

24 พ.ค.2557 กลุ่ม "ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส่วนหนึ่ง ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ออกแถลงการณ์ ย้ำขอให้ทุกฝ่ายเรียกคณะบุคคลที่ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการว่า “คณะรัฐประหาร” ไม่ใช่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” และให้คณะรัฐประหารคืนอำนาจการปกครองให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งที่เสรีและบริสุทธิ์ยุติธรรม ชี้กฎอัยการศึกและประกาศทุกฉบับของคณะรัฐประหาร เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ขอให้ทหารทุกระดับที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร เก็บอาวุธ ถอนกำลัง และออกมาร่วมกับประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารโดยสันติ

แถลงการณ์แสดงจุดยืนต่อการรัฐประหาร
โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส่วนหนึ่ง ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานหลายปี ความเป็นจริงข้อหนึ่งที่เราควรตระหนักก็คือ ไม่มีสังคมใดจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผู้คนที่มีความเห็นที่แตกต่างกันไปได้

ประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่า ระบอบการเมืองที่เรียกว่า ประชาธิปไตย คือหนทางในการจัดการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้คนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสันติมากที่สุดเท่าที่มีอยู่ เหตุเพราะประชาธิปไตย ยืนยันในสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของประชาชน ทั้งยังยอมรับว่า อำนาจในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นจะต้องดำเนินไปภายใต้กติกาของระบอบประชาธิปไตย เพื่อยืนยันให้หนักแน่นว่า จะไม่มีผู้ใดสามารถพรากอำนาจอธิปไตยจากประชาชนทุกคนไปได้ง่ายๆ และทำให้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ประชาชนนั่นเอง ที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง

การรัฐประหาร โดยคณะรัฐประหาร ที่นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จึงไม่ใช่ทางออกจากปัญหา/วิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน มิหนำซ้ำ ยังเป็นการฉกฉวยอำนาจจากมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ทั้งยังนำไปสู่บทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยเดิมอยู่เสมอ นั่นคือ การรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาในประเทศไทย ล้วนแต่นำไปสู่ทางตันทางการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตยที่หยุดชะงัก สูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาคมระหว่างประเทศ นำพาสังคมไทยกลับไปสู่วงจรอุบาทว์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ทั้งยังสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การนองเลือดและความรุนแรงตามมาอีกในอนาคต

พวกเรา ในฐานะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส่วนหนึ่ง ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์การรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ทุกฝ่ายเรียกคณะบุคคลที่ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการว่า “คณะรัฐประหาร” ไม่ใช่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” เพราะแม้ว่าที่ผ่านมา บ้านเมืองจะเกิดความไม่สงบ อันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง ทว่าคณะบุคคลที่ออกมายึดอำนาจ นอกจากจะไม่มีความชอบธรรมในการกระทำการดังกล่าวแล้ว ยังจะไม่สามารถนำบ้านเมืองไปสู่ความสงบได้จริง ตรงกันข้าม ภายหลังการรัฐประหาร ปรากฏว่าบ้านเมืองกำลังตกอยู่ในสภาพไม่ปกตินานัปการ อาทิ การห้ามมิให้ประชาชนออกจากเคหะสถานหลังเวลาที่กำหนด การห้ามมิให้สื่อมวลชนออกอากาศรายการตามปกติ การห้ามมิให้ประชาชนชุมนุมกันเกิน 5 คน การห้ามมิให้วิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือพาดพิงคณะรัฐประหาร นอกจากนี้ บ้านเมืองยังตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดความรุนแรงที่เกินควบคุมในอนาคต สภาพความไม่ปกติเหล่านี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากการกระทำของคณะรัฐประหารทั้งสิ้น ดังนั้น จึงควรเรียกคณะทหารดังกล่าวว่า “คณะรัฐประหาร” ไม่ใช่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” อย่างที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

2. ขอให้คณะรัฐประหารคืนอำนาจการปกครองให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งที่เสรีและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อเปิดทางให้มีคณะรัฐมนตรีที่มาจากอำนาจของปวงชนชาวไทย เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่รออยู่ และเพื่อให้กระบวนการปฏิรูปประเทศตามที่หลายฝ่ายเรียกร้องดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความชอบธรรม อนึ่ง การยึดอำนาจการปกครองไว้เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งการแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศโดยไม่ได้มาจากการยินยอมหรือไม่ได้รับอำนาจจากประชาชนตามกระบวนการประชาธิปไตย มีแต่จะนำไปสู่การลุกขึ้นต่อต้านของผู้คนจำนวนมากที่ไม่ยอมรับอำนาจดังกล่าว อันสุ่มเสี่ยงจะนำไปสู่ความรุนแรง การปะทะนองเลือด การบาดเจ็บและเสียชีวิต นำไปสู่การจลาจล และความไม่สงบ ซึ่งขัดแย้งกับข้ออ้างการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารเอง อีกทั้ง การร่างรัฐธรรมนูญภายใต้บรรยากาศของการยึดอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ยังจะทำให้ตัวรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมและขาดการยอมรับจากหลายฝ่าย ดังที่เคยเกิดมาแล้วกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 นอกจากนี้ กระบวนการปฏิรูปที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทั้งยังกระทำไปภายใต้อำนาจที่ไร้ความชอบธรรม ยิ่งจะส่งผลให้การปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นนั้น มุ่งไปสู่ความล้มเหลวในท้ายที่สุด

3. กฎอัยการศึกและประกาศทุกฉบับของคณะรัฐประหาร เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ขอให้ทหารทุกระดับที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร เก็บอาวุธ ถอนกำลัง และออกมาร่วมกับประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารโดยสันติ พร้อมทั้งขอให้คณะรัฐประหารยกเลิกมาตรการต่างๆ ที่ปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และปล่อยตัวบุคคลที่ถูกจับกุมและจำกัดสิทธิเสรีภาพภายใต้คำสั่งของคณะรัฐประหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น นักการเมืองและแกนนำทุกฝ่าย นักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรม สื่อมวลชน ประชาชน โดยเร็วที่สุด รวมทั้ง ขอให้คณะรัฐประหารยุติการแทรกแซงสื่อมวลชนในทุกรูปแบบทันที

4. อำนาจของคณะรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์จากการนิ่งเฉย การยินยอม และให้ความร่วมมือของท่าน ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทั้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกระดับ สมาชิกองค์กรวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจเอกชน พรรคการเมือง สถาบันตุลาการ สถาบันทางการเงิน สถาบันการศึกษา และกลุ่มกิจกรรมของประชาชนทุกกลุ่ม ที่ไม่ว่าจะมีจุดยืนทางการเมืองเช่นใด แต่เชื่อมั่นว่า ประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง ร่วมกันออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้าน/ต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้ ขอให้ท่านพยายามดำเนินกิจวัตรประจำวันไปตามปกติ และปฏิเสธการให้ความร่วมมือกับคณะรัฐประหารไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ขอให้ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายคณะรัฐประหาร ผู้สนับสนุนการรัฐประหาร และฝ่ายผู้ที่ออกมาคัดค้านหรือชุมนุมต่อต้านการรัฐประหาร ดำเนินการใดๆ โดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือเกิดผลกระทบต่อเสรีภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่การดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส่วนหนึ่ง ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24 พฤษภาคม 2557

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์