'ตัวแทนนร.ไทย-อดีต นร.ไทย-คนไทยในสหรัฐอเมริกาบางส่วน' แถลงค้านรัฐประหาร จี้เคารพสิทธิประชาชน-นักโทษการเมือง

แถลงการณ์ร่วมจากตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกาบางส่วน ในการต่อต้านรัฐประหาร ชี้ละเมิด-ลิดรอนสิทธิ และรวมศูนย์อำนาจ เรียกร้องให้เคารพสิทธินักโทษการเมือง เลิกปิดกั้น เลือกตั้งโดยเร็ว พร้อมทั้งเสนอให้สหรัฐฯ และ UN ทบทวนความช่วยเหลือ

รายละเอียด ดังนี้

 

แถลงการณ์ร่วมจากตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกาบางส่วน ในการต่อต้านรัฐประหาร

จากเหตุการณ์รัฐประหารยึดอำนาจการปกครองในประเทศไทย วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นำโดย ผู้นำทหารจากเหล่าทัพต่างๆ ทางตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกาบางส่วน ที่ได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพในประเทศผู้นำประชาธิปไตยเฉกเช่นสหรัฐอเมริกา ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อาทิเช่น สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ทางกลุ่มจึงมีความห่วงใยสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเหตุการณ์ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจากการสร้างเงื่อนไขของฝ่ายทหารในการสนับสนุนฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การสร้างสถานการณ์และวางมาตรการจนตำรวจบังคับใช้กฎหมายมิได้ และนำไปสู่ข้ออ้างเรื่องรัฐล้มเหลว (failed state) จนนำไปสู่ภาวะการประกาศกฎอัยการศึก สุดท้ายจบลงที่รัฐประหารอันไม่ชอบ เพราะได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงของกลุ่มคณะรัฐประหาร ที่ขัดหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง

ตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกาบางส่วน จึงขอแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารในครั้งนี้ เนื่องด้วยมีการกระทำที่ขัดต่อสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง เช่น

1. ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการจับกุม ควบคุมตัวนักวิชาการ นักการเมือง ตลอดจนประชาชนโดยไม่มีการพิจารณาคดี และสอบสวนอย่างเปิดเผยขัดต่อหลักการตาม International Covenant on Civil and Political Rights ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations)

2. ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชน

3. รวมศูนย์อำนาจทั้งสาม (นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ) ไว้กับผู้นำทางการทหารโดยมิได้มีแนวทางว่าจะกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อใด

ดังนั้น ทางกลุ่มจึงมีข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

ประการที่หนึ่ง ขอให้มีการพิจารณาสอบสวนนักโทษทางการเมืองที่โดนจับกุมไปแล้วอย่างเปิดเผย เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ตาม International Covenant on Civil and Political Rights ขององค์การสหประชาชาติ

ประการที่สอง ขอให้ยกเลิกการควบคุม ปิดกั้น การแสดงความคิดเห็นของประชาชน

ประการที่สาม ขอให้ดำเนินจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว

ประการที่สี่ ขอเสนอไปยัง องค์การสหประชาชาติ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาให้มีการดำเนินการทบทวนความช่วยเหลือทั้งหมดที่มีต่อประเทศไทย พร้อมทั้งให้มีการเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการทบทวนความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีกับประเทศไทยอันมีรัฐบาลทหารเป็นผู้นำ

ประการที่ห้า ขอเรียกร้องให้ประชาชนชาวไทยต่อสู้ด้วยวิธีการสงบสันติ เชิงสัญลักษณ์

ประการที่หก ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพลเรือนในอนาคต ดำเนินการยกเลิกกฎอัยการศึก

ประการที่เจ็ด ขอเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างกองทัพให้เป็นประชาธิปไตย โดยลดอัตรานายพลลง เพื่อนำงบประมาณของกองทัพมาพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ เช่น การพิจารณาว่าจ้างการรักษาความมั่นคงเช่นประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ พวกเราหวังอย่างยิ่งว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะไม่มีการนองเลือดของประชาชนไทยร่วมชาติอีกครั้งหนึ่ง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์