คสช.เรียกรายงานตัวเพิ่มนักธุรกิจ-นักวิชาการ 38 ราย

25 พ.ค.2557 เวลาประมาณ 20.30 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่ง ฉบับที่ 14/2557, 15/2557 และ 16/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557   โดยมีผู้ที่มีรายชื่อทั้งสิ้น 38 ราย 

 

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 14/2557

ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.

1.นายสารัชต์ รัตนาวดี
2.นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3.พันตำรวจเอกรวมนคร ทับทิมธงชัย
4.นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร
5.พลเอกสิงห์ทอง พลอยแดง
6.พลเอกวรวิทย์ ชินะนาวิน
7.นายสำราญ สายชนะ
8.นายธนเดช เอกอภิวัชร์
9.นายคมกฤษ อาวุธเพชร
10. ร้อยเอกกฤษณ์ อิสารพายุ
11. นายดำรง พิเดช
12. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
13. นายรังสี เสรีชัยใจมุ่ง
14. นายพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
15. นายสมชาย ไพบูลย์
16. นายอรรถชัย อนันตเมฆ
17. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
18. นางจารุพรรณ กุลดิลก
19. นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ
20. นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ
21. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
22. นายนพพร นามเชียงใต้
23. นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
24. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล
25. นายโสภณ เมฆตระกูล
26. นายอนันต์ อัศวโภคิน
27. นายเศรษฐา ทวีสิน
28. นายธวัชชัย วิไลลักษณ์
29. นายเปรมชัย กรรณสูตร
30. นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 15/2557

ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.
1. นายสมหมาย แว่นแก้ว
2. นายสมหมาย สกุลเมตตา
3. นายวิทยา บูรณสิริ

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 16/2557 

ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.

1. นายบรรเจิด สิงคะเนติ
2. นายสุรพล นิติไกรพจน์
3. นายหริรักษ์ สูตะบุตร
4. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
5. นายธีรยุทธ บุญมี
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์