กลุ่มพลเมืองนักวิชาการ แถลง คสช.ยุติการคุมตัวนักวิชาการ-สื่อ

25 พ.ค.2557 กลุ่มพลเมืองนักวิชาการ ประกอบด้วยนักวิชาการ 77 รายลงชื่อในแถลงการณ์เรียกร้องให้ คสช.ยกเลิกการควบคุมคมตัวนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่รวมตัวต่อต้านรัฐประหารอย่างสันติ ยุติการข่มขู่คกคามสื่อมวล รวมทั้งคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนเร็วที่สุด 

รายละเอียดมีดังนี้ 

แถลงการณ์ของกลุ่มพลเมืองวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะทหารกลุ่มหนึ่ง ภายใต้ชื่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจบ้านเมือง และตั้งตนเป็นรัฏฐาธิปัตย์โดยไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและวิถีทางแห่งประชาธิปไตย นอกจากนั้นคณะรัฐประหารกลุ่มนี้ได้กระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยการแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน และการแสดงออกทางการเมือง ทั้งยังได้ควบคุมตัวนักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนโดยไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้สังคมกลับสู่ภาวะปกติและเดินไปสู่เส้นทางประชาธิปไตย พวกเราในนามของกลุ่มพลเมืองวิชาการจึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐประหาร

ยกเลิกการควบคุมตัวนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อต่อต้านการรัฐประหารอย่างสันติ

ยุติการข่มขู่คุกคามด้วยการเรียกนักวิชาการ นักกิจกรรม สื่อมวลชน และประชาชนที่มีความคิดเห็นต่าง ไปรายงานตัวต่อคณะรัฐประหาร 

หยุดการคุกคามสื่อมวลชน เสรีภาพทางวิชาการ และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพราะความรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติที่แท้จริงนั้น ตั้งอยู่บนแนวทางของการเปิดกว้าง และแลกเปลี่ยนทางความคิด

คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนชาวไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและการนองเลือด ดังที่สังคมไทยได้เคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีต

ทั้งนี้ กลุ่มพลเมืองวิชาการยังมีความเห็นด้วยว่า การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จปราศจากการถูกตรวจสอบความรุนแรงทั้งด้วยการใช้กำลังอาวุธหรือด้วยอำนาจพิเศษอื่นๆ และการบังคับ ข่มขู่ ไม่เคยสามารถแก้ปัญหาและนำสังคมใดๆ รวมทั้งสังคมไทยไปสู่สันติสุข ความเสมอภาค และ ความยุติธรรมได้

                                                                                                           

รายชื่อผู้สนับสนุนแถลงการณ์ในนามกลุ่มพลเมืองวิชาการ

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

กษมาพร แสงสุระธรรม

กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล

กิตติ วิสารกาญจน

เกษกานต์ ขัติยะ

ขนิษฐา บุญสนอง

คารินา โชติรวี

จักรพงษ์ สิกขะเจริญ

จันทนี เจริญศรี

จิรวัฒน์ แสงทอง

จีรพล เกตุจุมพล

ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ชลิตา บัณฑุวงศ์

ชัชวาล ปุญปัน

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

ชาตรี ประกิตนนทการ

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ณภัค เสรีรักษ์

ณัฐมน โรจนกุล

ทวีศักดิ์ เผือกสม

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ทอแสง เชาว์ชุติ

ธนาพร ศรียากูล

ธนาพล ลิ่มอภิชาต

ธิติญา เหล่าอัน

นลินี ตันธุวนิตย์

นฤมล กล้าทุกวัน

นัครินทร์ เพชรสิงห์

นัทมน คงเจริญ

บัณฑิต ไกรวิจิตร

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

บูฆอรี ยีหมะ

ปกรณ์ คงสวัสดิ์

ปฐม ตาคะนานันท์

ประภาส ปิ่นตบแต่ง

ประเสริฐ แรงกล้า

ปราน จินตะเวช

ปิยชาติ สึงตี

พงศกร เฉลิมชุติเดช

พนิดา อนันตนาคม

พิริยะดิศ มานิตย์

แพร จิตติพลังศรี

พุทธพล มงคลวรวรรณ

ภัทราวดี ดีสมโชค

ภาณุ ตรัยเวช

ภาสกร ศูนย์ตรง

มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

รชฎ สาตราวุธ

รพีพรรณ เจริญวงศ์

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

วรวิทย์ เจริญเลิศ

วราภรณ์ เรืองศรี

วิทยา อาภรณ์

วิภาวี พงษ์ปิ่น

วิริยะ สว่างโชติ 

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ศศิประภา จันทะวงศ์

ศิริจิต สุนันต๊ะ

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

สรินณา อารีธรรมศิริกุล

สายชล ปัญญชิต

สายชล สัตยานุรักษ์

สุมนมาลย์ สิงหะ

สุรัช คมพจน์

สุรินทร์ อ้นพรม

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

หริพันธ์ มูลชัย

อนุสรณ์ อุณโณ

อรดี อินทร์คง

อรัญญา ศิริผล

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

อันธิฌา แสงชัย

อาจินต์ ทองอยู่คง

อานนท์ บุญศรีโรจน์

อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์

อาสา คำภา

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์