แถลงเกรียน ฉบับที่ 3 คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ)

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

แถลงเกรียน ฉบับที่ 3
คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ)
เรื่อง: คณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องดำเนินการควบคุมตัวภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

สืบเนื่องจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และมีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และดำเนินการเรียกบุคคลเข้ารายงานตัว พร้อมทั้งควบคุมตัวเป็นจำนวนมาก คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) รู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งกับการคุมขังบุคคลตามอำเภอใจ และการประกาศให้บุคคลผู้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมารายงานตัว เนื่องจากแม้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉีกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ประเทศไทยยังมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) จึงมีข้อเสนอแนะด้านการควบคุมตัวและด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสงบสุขและสันติภาพยั่งยืนในเบื้องต้น ดังนี้

1. ขอให้ยุติการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่แจ้งที่ควบคุมตัว ความผิด และระยะเวลาที่ควบคุมตัวที่แน่นอน สำหรับผู้ที่ถูกควบคุมตัวและครอบครัวและ/หรือญาติยังไม่ทราบสถานที่ควบคุมตัว ให้ดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

2. ขอให้อนุญาตให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวได้ หากไม่สามารถปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพลัน

3. ขอให้ยุติการควบคุมตัวผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดและปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวโดยทันที ส่วนผู้ที่มีคดีติดตัวต้องให้สิทธิเช่นเดียวกับผู้ต้องสงสัย เช่น สิทธิในการได้รับทราบข้อกล่าวหา สิทธิในการมีผู้ไว้วางใจอยู่ร่วมในระหว่างการซักถาม สิทธิในการมีทนาย สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ฯลฯ   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4. ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติกวดขันและตรวจสอบมิให้เกิดการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เป็นอันขาด หากมีการกระทำดังกล่าว ผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เจ้าหน้าที่แต่งตั้ง มอบหมาย หรือใช้ให้กระทำ ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และให้มีการเยียวยาผู้เสียหายทันที

5. ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติกวดขันและตรวจสอบมิให้เกิดการบังคับให้บุคคลสูญหาย และติดตามกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีบุคคลสูญหายเพื่อให้คำตอบแก่ครอบครัว และนำผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายเนื่องจากปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด

ความสงบและสันติภาพที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นได้จากอำนาจและกระบอกปืน

คณะกรรมเกรียนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เฉพาะกิจ)
24  พฤษภาคม 2557

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์