4 องค์กรวิชาชีพสื่อถก บก.ข่าว หาข้อสรุปบทบาทสื่อภายใต้ คสช.

27 พ.ค.2557 องค์กรวิชาชีพสื่อระดมสมองร่วมกับบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ เพื่อหาข้อสรุปบทบาทสื่อมวลชนภายใต้ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เช้าวันนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อ 4 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เชิญบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และสถานีโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีและทีวีดิจิตอล มาปรึกษาหารือเรื่องการทำหน้าที่สื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์ การบริหารประเทศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้ เนื่องจากมีประกาศ คสช.หลายฉบับที่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงข้อห่วงใยการทำงานของนักข่าวภาคสนาม และการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้ประกาศ คสช.ว่า จะสามารถทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และประกาศ คสช.ฉบับต่างๆ จะเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนหรือไม่ ซึ่งหลังจากประมวลความเห็นของประชุมแล้ว มีข้อสรุปร่วมกัน 3 ข้อคือ

1.ที่ประชุมมีความเห็นว่า นักข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนทุกแขนง สามารถทำหน้าที่รายงานข่าวได้ตามปกติแม้ว่าที่ต้องทำหน้าที่สื่อมวลชนในบรรยากาศที่เสรีภาพถูกจำกัดบ้างก็ตาม และให้ตระหนักถึงสถานการณ์พิเศษในช่วงนี้ แต่ถ้าการทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ นำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ตรงไปตรงมาตามจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชน ก็จะได้รับการคุ้มครอง ประกาศฉบับต่างๆ ของ คสช.ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

2.เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของประชาชน ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้ คสช.จัดระบบในการแถลงข่าวให้ชัดเจน มีการกำหนดเวลาการแถลงข่าวในแต่ละวัน และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถามอย่างตรงไปตรงมา ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพราะหากประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยก็จะมีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์ประเทศกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

3. สำหรับจุดมุ่งหมายในการปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนไทยที่เกิดจากวิกฤติของประเทศครั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าการปฏิรูปประเทศต้องกระทำบนพื้นฐานที่ทุกคน ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และเห็นว่าเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีความสำคัญ และต้องเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่สื่อมวลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วย

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์